anglicko-polsko překlad pro "to attend to"

EN

"to attend to" polský překlad

EN to attend to
volume_up
{sloveso}

to attend to
volume_up
opatrzyć {doko. slov.} (okna, zamki u drzwi)
to attend to (také: to fix)
volume_up
opatrywać {nedoko. slov.} (okna, zamki u drzwi)

Podobné překlady pro "to attend to" polsky

to attend sloveso
to předložka
Polish
to spojka

Příklady použití pro "to attend to" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI have heard that Mr McCreevy will be unable to attend. We must accept that.
Jak się dowiedziałem, pan McCreevy nie będzie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu.
EnglishThe report compares the right to the Internet with the right to attend school.
Sprawozdanie porównuje prawo do dostępu do Internetu z prawem do uczęszczania do szkoły.
EnglishSometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
Niekiedy można udowodnić, że wolą oni uczestniczyć w konferencjach partyjnych.
EnglishThat is why I invite you to attend the event for young people on 10 July.
Dlatego zapraszam wszystkich do uczestnictwa w spotkaniu z młodymi ludźmi 10 lipca.
EnglishMr Barroso is unable to attend, today, for important family reasons.
Przewodniczący Barroso nie może być dzisiaj obecny z ważnych powodów rodzinnych.
EnglishDuring the parliamentarians' visit to Teheran, did they attend any public executions?
Czy w czasie wizyty parlamentarzystów w Teheranie byli oni świadkami publicznej egzekucji?
EnglishIt has been found that some 2.5 million sports fans from across Europe will attend the matches.
Ustalono, że około 2,5 miliona fanów sportu z całej Europy pojawi się na meczach.
EnglishSo, why are we not doing something to actually attend that problem on a day to day basis?
Więc, dlaczego nie robimy czegoś, ażeby faktycznie zająć się tym problemem na co dzień?
EnglishI will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Zajmę się tym osobiście, jeśli przedstawi mi Pani dowód zgłoszenia.
EnglishThe French President was right to say he would not attend the Olympic Games in Beijing.
Francuski prezydent miał rację, mówiąc, że nie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.
EnglishTheir crime was that their two children did not attend school.
Ich przestępstwo polegało na tym, że ich dwoje dzieci nie uczęszczało do szkoły.
EnglishI was not formally invited by Parliament to attend this debate.
Nie zostałem przez Parlament formalnie zaproszony do udziału w tej debacie.
English(DA) Mr President, it is a pleasure to attend the debate today.
(DA) Panie przewodniczący! Dzisiejsza debata jest dla mnie przyjemnością.
EnglishWe have the Nobel prize-winner who could not attend the meeting in Oslo.
Byliśmy świadkami sytuacji, w której laureat Nagrody Nobla nie mógł pojechać na ceremonię w Oslo.
EnglishIf you already know that it is Mr Zapatero who will attend, you have made a useful contribution for once.
Jeżeli wie pan, że wystąpi pan Zapatero, to choć raz wniósł pan pożyteczny wkład.
EnglishWhat are the goals, hopes and fears that guide or attend the EU’s neighbourhood policy?
Jakie cele, jakie nadzieje i jakie lęki wpływają na europejską politykę sąsiedzką lub jej towarzyszą?
EnglishAsset flipping is another matter to which we must attend.
Kolejną kwestią, którą musimy się zająć jest zjawisko przerzucania aktywów.
EnglishI didn't attend the first TED back in 1984 but I've been to a lot of them since that time.
Nie uczestniczyłem w pierwszej konferencji TED w roku 1984, ale później przyjeżdżałem tu wiele razy.
EnglishAn ever growing number of young people are unable to attend a secondary school or university.
Coraz więcej młodych ludzi nie jest w stanie podjąć nauki w szkole średniej, czy na uniwersytecie.
EnglishIt is to be hoped that as many Heads of State or Government as possible will attend the meeting.
Miejmy nadzieję, że na spotkaniu pojawi się jednak jak największa liczba szefów państw lub rządów.