anglicko-polsko překlad pro "at"

EN

"at" polský překlad

volume_up
at {předl.}
volume_up
at {podstatné jméno}
PL
volume_up
aimed at {příd. jm.}
EN

at {předložka}

volume_up
at (také: in, inside, into, on, within)
Wieler also produced at Stuttgart Staatstheater and at Schauspiel Bonn.
Inscenizował również w stuttgarckim Staatstheater i w Schauspiel w Bonn.
Meanwhile, Parliament gave its opinion last July at first reading.
W międzyczasie w lipcu Parlament wydał opinię w pierwszym czytaniu.
Therefore we, in our region, do not believe in a conflict between cultures at all.
A zatem w naszym regionie w ogóle nie wierzymy w konflikt międzykulturowy.
at (také: for, on, onto, upon, on (a surface))
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
If we look at the bed here, we can see that they sleep on a rug on the floor.
Jeśli spojrzymy na posłanie - ci śpią na chodniku na podłodze.
Larger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
Większe opakowania na początku miesiąca, mniejsze opakowania na końcu miesiąca.
at (také: by, from, into, of, to, toward, towards, until, till, unto)
The Copenhagen criteria are aimed specifically at candidates for accession to the Union.
Kryteria kopenhaskie dotyczą w szczególności kandydatów do przystąpienia do Unii.
We seek to eliminate these differences, or at least to shrink them.
Dążymy do wyeliminowania tych różnic lub przynajmniej do ich zmniejszenia.
We have the resources at our disposal to eradicate poverty.
Posiadamy do dyspozycji zasoby konieczne do wyplenienia skrajnego ubóstwa.
at (také: after, upon, unto, après)
Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
A response was observed within 2 weeks, with a maximum response at 4 weeks.
Odpowiedź obserwowano po 2 tygodniach, z maksymalnym nasileniem po 4 tygodniach.
The response rates at month 6 were comparable to the 3-month results. ro
Częstości odpowiedzi po 6 miesiącach były porównywalne do wyników po 3 miesiącach.
at (také: about, beside, near)
So the overall consumption of energy is about 25 watts at takeoff and 16 to 18 watts in flight.
Całkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.
He uses his wonderful skills at navigation to wander the oceans, looking for a mate.
Wykorzystuje zdolności nawigacyjne przy poszukiwaniu partnerek.
There are a number of groups that are proposing that life evolved at these vent sites.
Istnieje pogląd, że życie powstało przy kominach. ~~~ Istnieje pogląd, że życie powstało przy kominach.
at (také: to, toward, towards, unto)
and for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.
I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.
Their will is the law, not only at home, but as to the concerns of every nation. ...
Ich wola jest prawem, nie tylko w domu, lecz także ku zmartwieniu wszystkich narodów. (...)
Tobacco smoke: policy options at EU level (vote)
Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego (głosowanie)
And then finally somebody picked up a microscope and looked at the water that was sitting next to the cores.
A w wodzie obok rdzeni pływała bakteria Deinococcus radiodurans.
And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.
Whitney przenosi się bliżej centrum, buduje nowe muzeum tuż obok High Lane.
To open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.
Aby otworzyć stronę Nowa karta, kliknij ikonę obok ostatniej karty w górnej części okna przeglądarki.
at (také: about, concerning, on, upon)
I appeal, therefore, for good will, for consideration of the future, and, at the very least, for responsibility.
Apeluję zatem o dobrą wolę, o myślenie o przyszłości, o minimum odpowiedzialności.
Names have been mentioned already - some at Member State level.
O nazwach już mówiono - o niektórych na poziomie państw członkowskich.
(The sitting was suspended until the vote at 11.15 a.m. and resumed at 11.30 a.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone na czas głosowania o godz. 11:15 i wznowione o godz.
(The sitting was suspended at 11.25 a.m. and resumed at 11.35 a.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.25 i wznowione o godzinie 11.35)
(The sitting was suspended at 11.23 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.23 na czas głosowań i wznowione o godzinie 12.00)
(The sitting was suspended at 1.40 p.m. and resumed at 3 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.40 i wznowione o godzinie 15.00.)

Synonyma (anglicky) pro "at all":

at all