anglicko-polsko překlad pro "ago"

EN

"ago" polský překlad

volume_up
ago {přísl.}
PL

"Aga" anglický překlad

EN
EN

EN ago
volume_up
{příslovce}

ago
volume_up
... temu {přísl.}
Look a decade ago, look two decades ago: markedly different.
Spójrzcie na to samo dekadę temu, dwie dekady temu, znacząco odmienne.
Mr President, this is not 50 years ago; this is just a short time ago.
Nie działo się to 50 lat temu; było to całkiem niedawno.
There were gray whales in Chesapeake Bay a long time ago -- 500 years ago.
Dawno temu, były tam wieloryby szare, ok. 500 lat temu.
ago
volume_up
przed {přísl.}
Twenty years ago, Turkey sponsored terrorist organisations and exported terrorism.
Przed dwudziestu laty Turcja sponsorowała organizacje terrorystyczne i eksportowała terroryzm.
Two weeks ago, the Council endorsed the EU-Turkey readmission agreement.
Przed dwoma tygodniami Rada poparła umowę o readmisji pomiędzy UE i Turcją.
A century ago, the Latvian poet Rainis wrote: 'What changes, endures'.
Przed stu laty łotewski poeta Rainis napisał: "To, co się zmienia, przetrwa”.

Synonyma (anglicky) pro "ago":

ago
English

Příklady použití pro "ago" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
EnglishEurope is not the same place it was 50 years ago, and nor is the rest of the world.
W ciągu minionego pięćdziesięciolecia zmieniła się Europa i zmienił się świat.
EnglishAnd if you look at the drug development 10 years ago and now, what has happened?
I jeśli się spojrzy na rozwów leków sprzed 10 lat i obecnie, co się stało?
EnglishSomething revolutionary happened a little while ago, at the same facility.
Rzecz o rewolucyjnym znaczeniu zdarzyła się bardzo niedawno, w tym samym miejscu.
EnglishBut they lived only 18,000 years ago, and that is truly extraordinary to think about.
Sprowadzę to do poziomu pokoleń, ponieważ ludziom ciężko wyobrazić sobie czas.
EnglishI remember that we sat together on Article 13 hearings all that time ago.
Pamiętam, że w tym okresie razem brałyśmy udział w posiedzeniach dotyczących art.
English. - (DE) Until a short while ago Kenya was a holiday paradise for many people.
na piśmie. - (DE) Jeszcze niedawno Kenia była wakacyjnym rajem dla wielu ludzi.
EnglishThe figures from today are exactly the same as the figures from 20 years ago.
Dane na dzień dzisiejszy są dokładnie takie same, jak dane sprzed 20 lat.
EnglishA week ago, I had the chance to go to Ankara and speak with the Tekel employees.
W zeszłym tygodniu miałem okazję pojechać do Ankary i rozmawiać z pracownikami firmy Tekel.
EnglishThen, the Services Directive: you know it very well, you discussed it not long ago.
Następnie dyrektywa usługowa: znacie ją państwo bardzo dobrze, niedawno ją omawialiście.
EnglishHere Commission work has been under way since the start of the crisis a year ago.
W tej dziedzinie Komisja prowadzi prace od początków kryzysu, od roku.
EnglishMrs Isler Béguin said a few minutes ago that history will not pardon us if we do nothing.
Isler Béguin powiedziała, że historia nigdy nam nie wybaczy, jeśli nic nie zrobimy.
EnglishThe financial market should have been effectively controlled and regulated a long time ago.
Rynek finansowy już od dawna powinien być skutecznie kontrolowany i regulowany.
EnglishIt wasn’t until a few decades ago that they started to be delivered by road.
Dopiero kilkadziesiąt lat później przerzucono się na transport drogowy.
EnglishImagine way back, four and a half billion years ago, there is a vast chemical soup of stuff.
Cofnijcie się w wyobraźni o 4,5 miliarda lat, do czasów wielkiej chemicznej zupy.
EnglishThe transatlantic partnership ceased to be merely economic long ago.
Partnerstwo transatlantyckie już dawno straciło swój czysto gospodarczy charakter.
EnglishIf we think back to 30 years ago, there is much to be concerned about.
Jeżeli powrócimy myślami do okresu sprzed 30 lat, to mamy wiele powodów do zmartwień.
EnglishIt came out four days ago -- I circled the important parts so you can see them here.
Ważniejsze fragmenty zaznaczyłem kółkiem, abyście lepiej je widzieli.
EnglishMany years ago, when I was born in the '50s -- '50s and '60s didn't belong to girls in India.
Gdy się urodziłam w latach 50., 50. i 60. nie należały do dziewczyn w Indiach.
EnglishAnd this is now 100 years ago, where the rest of the world remains behind.
Tu mamy sytuację sprzed 100 lat, kiedy reszta świata pozostaje w tyle.