EN mind
volume_up
{podstatné jméno}

1. "healthy mental state"

mind (také: mind, wit, senses)

2. "judgment, opinion, or view"

3. "ability to remember things"

mind (také: memory)
volume_up
minne {stř}
10:01 And with that in mind, I'd like to say a few words about traditional college grading.
10:01 Og med det i minne, ønsker jeg å si et par ord om tradisjonell karaktersetting.
But I don't remember exactly how it happened, but I have one recollection, which was pretty strong in my mind.
Men jeg husker ikke helt hva som skjedde, men jeg har et minne som jeg husker godt.
mind (také: memory)

4. "consciousness"

mind (také: awareness)
I want to shake your confidence that you know your own innermost minds -- that you are, yourselves, authoritative about your own consciousness.
Jeg vil sette denne tilliten hos dere på prøve som går utpå at dere kjenner deres egen innerste "sjel" -- at dere selv har kontroll over egen bevissthet.
1:58 It's very hard to change people's minds about something like consciousness, and I finally figured out the reason for that.
1:58 Det er veldig vanskelig å endre folks forestillinger om noe slikt som bevissthet, og jeg fant til slutt ut hvorfor det er slik.

5. "concentration"

6. "desire or intention"

mind (také: intent, intention)
mind (také: intent, intention)

7. "ability to think rationally"

mind (také: mind, wit, senses)
mind
volume_up
intellekt {mn. č.}

8. "thinker"

mind

9. "spirit"

mind (také: spirit, ghost, mettle)

10. "brain"

mind
You might find a mind that's really restless and -- the whole time.
Du kan finne en hjerne som er virkelig rastløs hele tiden.
The lesson we learn from this is you don't have to have a mind to be a beneficiary.
Læren vi får fra dette er du trenger ikke å ha en hjerne for å være lønnsom.
They don't have to have minds to have a plan.
Og de trenger ikke engang å ha en "hjerne" for å ha planer.

Příklady použití pro "mind" v norském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishKeep in mind this feature may use a large amount of data on your mobile device.
Vær oppmerksom på at denne funksjonen kan bruke mye data på mobilenheten din.
English2:27 And so the first question that came to mind was, well, how fast does this limb move?
2:27 Det første spørsmålet som slo meg var: Hvor fort kan disse lemmene beveges?
EnglishAs you create your Google+ profile, please keep the following guidelines in mind:
Når du oppretter Google+-profilen din, må du være oppmerksom på følgende retningslinjer:
EnglishThe regulations for vehicles on the road weren't written with an airplane in mind.
Forskriftene for kjøretøy på veien ble ikke skrevet med tanke på et fly.
English1933, Vera Mahler found, when it was acknowledged by others, it felt real in the mind.
1933, fant Vera Mahler at når målet ble anerkjent av andre, følte det ekte i sinnet.
EnglishKeep in mind that this offer does not change the Drive feature set at all.
Husk at dette tilbudet ikke på noen måte endrer den angitte Disk-funksjonen.
EnglishAnother thing to keep in mind is the information architecture of your site.
Det er også lurt å ha informasjonsarkitekturen til nettstedet ditt i mente.
EnglishWhen a word was mentioned, an image of it instantly appeared in his mind.
Når noen nevnte et ord dukket et bilde av det øyeblikkelig opp i hodet hans.
EnglishI could picture them as real in my mind, and there I run it, test it and improve it.
Jeg kunne se dem for meg mentalt og drive dem, teste dem og forbedre dem.
EnglishWould you mind taking the brain out, and I just want you to feel something.
Kan dere være snille å koble ut hjernen, så vil jeg vil at dere bare skal kjenne etter.
EnglishAlso keep in mind that you may not share your AdSense earnings with third parties.
Vær også oppmerksom på at det ikke er tillatt å dele AdSense-inntektene med en tredjepart.
EnglishPlease keep in mind they are authorization requests only, not actual charges.
Husk at dette er reservasjonsforespørsler, ikke faktiske belastninger.
EnglishMind you, they'd had their fourth anniversary, because it's a long time when you're 16.
Tenk på det, de hadde hatt sitt fjerde jubileum, fordi det er en lang tid når du er 16.
EnglishKeep in mind that our algorithms can distinguish natural links from unnatural links.
Husk at våre algoritmer kan skille naturlige koblinger fra unaturlige.
EnglishPlease keep in mind that you can't sign in to your Google Account with this nickname.
Husk at du ikke kan logge deg på Google-kontoen med dette kallenavnet.
EnglishObviously, you can experience the fantasy of magic and control the world with your mind.
Selvfølgelig kan du oppleve magi og kontrollere verden med tankene dine.
EnglishIt's an entertaining adventure through the mind of a creative obsessive.
Her får vi et underholdende eventyr gjennom tankene til en mann med kreative tvangshandlinger.
EnglishSo the ideas and the narratives of Al-Qaeda come to your mind immediately.
Så ideene og narrativene til Al-Qaida kommer du umiddelbart på.
EnglishAnd my mind was now suspended between two very opposite planes of reality.
Jeg svevde nå mellom to veldig forskjellige virkelighetsnivå.
EnglishIn the meantime, keep in mind that Google Play gift cards are currently available in select countries.
Husk at Google Play-gavekort er tilgjengelig i USA i beløp på 10, 15, 25 og 50 USD.