anglicko-norsko překlad pro "insurance"

EN

"insurance" norský překlad

volume_up
insurance {podstatné jméno}

EN insurance
volume_up
{podstatné jméno}

insurance
I can look at your medical records; I can see if your pump is still pumping -- see if you're good to offer insurance to.
Jeg kan se på din medisinske journal, jeg kan se om pumpen din fortsatt pumper -- se om du er verdt å tilby forsikring til.

Synonyma (anglicky) pro "insurance":

insurance

Příklady použití pro "insurance" v norském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd, in fact, some insurance companies are already beginning to think along these lines.
Og faktisk er noen forsikringsselskaper allerede begynt å tenke langs disse baner.
English3:05 CO: The puppy's missing, and insurance just doesn't cover the chimneys.
3:06 CO: Valpen er borte, og forsikringen dekker ikke pipen.
EnglishIssuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.
Det å selge en forsikringspolise mot å bli kidnappet av romvesener, ser ut til å være en ganske sikker investering.
EnglishAffected households have to wait for the insurance adjuster to visit before they can start accepting help on their properties.
Huseieren må ha forsikringsselskapet på befaring før de kan ta i mot hjelp på eiendommen.
English2:48 MO: The insurance won't cover it?
2:48 MO: Forsikringen vil ikke dekke det?
EnglishBecause if we're right, it could impact on consumer education, food services, public health and even the insurance industry.
Fordi om vi har rett kunne det ha en effekt på forbrukeropplysning matvaretjenester, offentlig helse, og enda forsikringsindustrien.