anglicko-nizozemsko překlad pro "sticker"

EN

"sticker" nizozemský překlad

volume_up
sticker {podstatné jméno}
NL

"sticker" anglický překlad

EN
EN

sticker {podstatné jméno}

volume_up
We are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
We kennen allemaal het principe van de brievenbus die van een sticker kan worden voorzien.
And now they're just looking for a little sticker that says "Boardwalk."
Nu zoeken ze alleen nog naar een sticker met "Kalverstraat" erop.
The sticker matches the Mrs Lindh's suit perfectly.
Deze sticker past heel goed bij het mantelpakje van mevrouw de minister.
sticker (také: etiquette, label, tag)
NL

sticker {de}

volume_up
sticker (také: etiket, sluitzegel)
volume_up
sticker {podstatné jméno}
We kennen allemaal het principe van de brievenbus die van een sticker kan worden voorzien.
We are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
Nu zoeken ze alleen nog naar een sticker met "Kalverstraat" erop.
And now they're just looking for a little sticker that says "Boardwalk."
Deze sticker past heel goed bij het mantelpakje van mevrouw de minister.
The sticker matches the Mrs Lindh's suit perfectly.

Synonyma (anglicky) pro "sticker":

sticker

Příklady použití pro "sticker" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe review of the Euro-sticker mentions the so-called'sensitive ' routes.
In de herziening van het eurovignet wordt gesproken over zogenaamd " gevoelige " routes.
EnglishOur bumper sticker for this view is that this is the joy of debugging.
Onze posterzin voor deze stelling is: Dit is het plezier van het debuggen.
EnglishHowever, tests have shown that technical problems occur when a chip is introduced in each visa sticker.
Inmiddels hebben proeven uitgewezen dat er, als iedere visumsticker wordt voorzien van een chip, technische problemen ontstaan.
EnglishAnd you have to have a bumper sticker, you know.
EnglishIn that case I would like him to tell me to what extent these statements are compatible with the Green Paper, and the recent proposals for the Euro-sticker.
In dat geval zou ik van de hem willen weten hoe deze uitspraken zich verdragen met het Groenboek en de recente voorstellen voor het eurovignet.
EnglishThe decision on the additional storage of biometric identifiers on the visa sticker will largely depend on pilot testing, which is currently being carried out.
Het besluit over de aanvullende opslag van biometrische identificatiemiddelen op de visumsticker zal voornamelijk afhangen van de resultaten van een proefproject dat momenteel wordt uitgevoerd.