anglicko-nizozemsko překlad pro "none of my business"

EN

"none of my business" nizozemský překlad

Viz příklady pro použití "none of my business" v kontextu.

Podobné překlady pro "none of my business" nizozemsky

none příslovce
none zájmeno
of předložka
my zájmeno
Dutch
business podstatné jméno
business přídavné jméno

Příklady použití pro "none of my business" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd, um... it's really none of my business... but you seem like you have a nice family.
Het gaat me eigenlijk niets aan, maar je lijkt een lieve familie te hebben.
EnglishNone of my business how you got the story.
Mijn zaak niet hoe je aan 't verhaal kwam.
Englishthat is none of my business
EnglishIt's none of my business.
EnglishIt's none of my business.
Jiná slova
English
  • none of my business

Ještě více překladů v česko-anglickém slovníku od bab.la.