anglicko-nizozemsko překlad pro "marital"

EN

"marital" nizozemský překlad

volume_up
marital {příd. jm.}
EN

marital {přídavné jméno}

volume_up
marital (také: conjugal, matrimonial, connubial)
Why is there no access to justice for victims of cross-border crime or cross-border marital breakdown?
Waarom kunnen slachtoffers van grensoverschrijdende criminaliteit of grensoverschrijdende echtelijke scheidingen hun recht niet halen?
Basically, there's this precipitous drop of marital satisfaction, which is closely aligned, we all know, with broader happiness, that doesn't rise again until your first child goes to college.
In principe is er een steile daling in de echtelijke voldoening, die, zoals we weten, nauw samenhangt met breder geluk, en die niet opnieuw stijgt tot je eerste kind naar de universiteit gaat.

Synonyma (anglicky) pro "marital":

marital

Příklady použití pro "marital" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI am convinced that marital fidelity is a much better means than all kinds of contraceptives.
Ik ben ervan overtuigd dat huwelijkstrouw een veel betere manier is dan allerlei voorbehoedsmiddelen.
EnglishIn a proactive approach, marital fidelity and celibacy are essential elements to be stressed when giving information.
In een proactieve benadering zijn de huwelijkstrouw en onthouding onontbeerlijke componenten van voorlichting.
EnglishWhy is there no access to justice for victims of cross-border crime or cross-border marital breakdown?
Waarom kunnen slachtoffers van grensoverschrijdende criminaliteit of grensoverschrijdende echtelijke scheidingen hun recht niet halen?
EnglishHis wife at home must be blind if she cannot see that there is quite some activity outside the marital home.
De echtgenote van Zeus zou wel blind moeten zijn om niet te merken dat er zich buiten de knusse woning toch wel heel wat afspeelt.
EnglishIf the marriage ends in divorce, then under§ 81 of the Marriage Act, the marital property and marital savings are divided up.
Bij een echtscheiding wordt het gemeenschappelijk vermogen en spaargeld overeenkomstig§ 81 van de huwelijkswet verdeeld.
EnglishMy marital status is ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Englishmarital status
EnglishThe Liberal Party has always pushed for everyone, regardless of sexual orientation or marital status, to be able to apply for adoption.
De Zweedse Liberale Volkspartij heeft er altijd voor gepleit dat iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of burgerlijke staat, adoptie moet kunnen aanvragen.
EnglishIn this regard I would specifically like to ask to what extent the European Commission uses the highly preventative effect created by marital fidelity.
Hier wil ik uitdrukkelijk vragen in hoeverre de Europese Commissie gebruik maakt van de sterk preventieve werking die uitgaat van huwelijkstrouw.
EnglishWhat, for example, is the cost of a long-hours culture in terms of damage to family life, damage to children and marital dysfunction?
Wat zijn bijvoorbeeld de kosten van een cultuur van lange werkdagen in termen van schade aan het gezinsleven, schade aan kinderen en slecht functionerende huwelijken?
EnglishThe promises made at the Summit are in danger of being just as short-lived as the marital commitments contracted by King Henry VIII in the very same palace.
De op de top gedane beloften dreigen al net zo broos te zijn als de huwelijksverbintenissen die in hetzelfde paleis door koning Hendrik VIII zijn aangegaan.
EnglishFrom now on, marital rape will be punishable, and honour crimes are now stigmatised as the thoroughly dishonourable and criminal acts that they actually are.
Verkrachting binnen het huwelijk is voortaan strafbaar en we hebben eerwraak gebrandmerkt als dat wat ze zijn, te weten oneervolle en strafbare handelingen.
EnglishBasically, there's this precipitous drop of marital satisfaction, which is closely aligned, we all know, with broader happiness, that doesn't rise again until your first child goes to college.
In principe is er een steile daling in de echtelijke voldoening, die, zoals we weten, nauw samenhangt met breder geluk, en die niet opnieuw stijgt tot je eerste kind naar de universiteit gaat.