anglicko-nizozemsko překlad pro "knowing"

EN

"knowing" nizozemský překlad

EN knowing
volume_up

Synonyma (anglicky) pro "knowing":

knowing

Příklady použití pro "knowing" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHow could anyone get through this... and carry out Blain without us knowing it?
Hoe heeft iemand Blain nu mee kunnen nemen zonder dat wij er iets van merkten?
EnglishFor the problem is not knowing whether rules are necessary in world trade.
Het is namelijk niet de vraag, of er regels moeten komen voor de wereldhandel.
EnglishKnowing all this, why would President Bush take this irrational decision?
Waarom zou president Bush, met dit alles in gedachten, dit irrationele besluit nemen?
EnglishThe problem is really one of knowing to what extent we can take on a risk when one exists.
Het gaat erom te kunnen beoordelen wanneer risico's niet meer acceptabel zijn.
EnglishI saw people struggling to get by, not knowing what was what and what was next.
Ik zag mensen die moeite hadden met rondkomen, niet wetend wat wat was en wat er zou volgen.
EnglishAfter that comes the question of knowing what to do with them, and to what end.
Dan dringt nog steeds de vraag zich op wat ermee wordt gedaan en wat we ermee willen bereiken.
EnglishKnowing the region as I do, I can say that his answer really was very precise.
Vanuit mijn kennis van de regio kan ik zeggen dat zijn antwoord werkelijk heel nauwkeurig was.
EnglishWill it effect your decision to send him here, knowing that he is your father?
Zal het je beslissing om hem hierheen te sturen veranderen, indien je weet dat hij je vader is?
EnglishDo you think I'll miss not knowing if my children are going to come home at the end of the day?"
Dat ik niet weet of mijn kinderen thuis zullen komen aan het einde van de dag?"
EnglishIt's cruel to offer him a job knowing that he's going to fail."
Het is wreed hem een baan aan te bieden als je voorop weet dat hij gaat mislukken."
EnglishWe are closer today to knowing who these people are who are playing with fire in this way.
Het is vandaag iets duidelijker geworden wie er zo met vuur speelt.
EnglishLadies and gentlemen, we were all witness to a rare event - a Commissioner not knowing the answer.
Dames en heren, dat komt bijna nooit voor, dat de commissaris het antwoord niet weet.
EnglishAnd part of that was the amazing availability of technology, knowing we could do anything.
Mede dankzij de geweldige beschikbare technologie, in de wetenschap dat we alles konden doen.
EnglishKnowing Mr Andrews it will probably not be the last time.
De heer Andrews kennende, zal dit waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn.
EnglishThe Bureau considered a proposal from the Secretary General, without us knowing whether...
Het Bureau had te maken met een voorstel van de secretarisgeneraal zonder dat wij wisten of...
EnglishIt is a question of knowing, firstly, why we need this constitutional text.
De vraag is allereerst waarom we deze Grondwet nodig hebben.
EnglishKnowing your trouble with the law and all, I still knew you'd be here.
Ik wist dat jullie zouden komen, ondanks de problemen met de wet.
EnglishHe said this in spite of knowing better, because they cannot take on work.
Dit terwijl hij best weet, dat zij geen werk kunnen aannemen.
EnglishThe Serbs will resist, knowing their partisan mentality.
Van Servische zijde, gezien de partizanenmentaliteit, zal men verzet gaan plegen.
EnglishWhat's happened here, again, almost without our knowing, is our culture has changed.
Wat hier is gebeurd, nogmaals, vrijwel zonder dat we het door hebben, is dat onze cultuur is veranderd.