anglicko-nizozemsko překlad pro "knock"

EN

"knock" nizozemský překlad

volume_up
knock {podstatné jméno}
EN

knock {podstatné jméno}

volume_up
First there were drums and then knock-knock jokes.
Eerst waren er drums en toen klop-klop-grapjes.
You knock on any mud hut in any part of Africa and tell the inhabitant that you have come from the European Parliament.
Klop aan bij een lemen hut in willekeurig welk deel van Afrika en vertel de bewoner dat je van het Europees Parlement komt.
Mr President, knock on any mud hut in any poor country and ask the poor family inside what it needs most of all.
Mijnheer de Voorzitter, klop aan bij elke willekeurige lemen hut in een willekeurig arm land en vraag de arme familie die er woont wat ze het hardst nodig heeft.
knock (také: blast, blow, clout, slap)
This has had a direct knock-on effect on employment in the sector.
Dit was een klap voor de werkgelegenheid in de schoenensector.
Earlier that week, I had taken a rather hard knock during late spring skiing -- yes, I fell.
Eerder die week, had ik een vrij harde klap gekregen toen ik laat in het voorjaar aan het skiën was - ja, ik viel.
knock (také: action, agony, bash, battle)
The Arctic -- a beautiful system -- a regulating biome at the planetary level, taking the knock after knock on climate change, appearing to be in a good state.
De Noordelijke IJszee, een prachtig systeem, een regulerend bioom op planetair niveau, krijgt slag na slag de klimaatverandering te verduren, en lijkt toch in goede staat te zijn.
knock (také: lick, swipe, swoop)
knock (také: dab)
knock (také: gossip, slap)

Příklady použití pro "knock" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe world will knock on Europe’ s door and particularly on Parliament’ s door.
De wereld klopt bij Europa aan de deur, en met name aan de deur van dit Parlement.
EnglishAnd I'm like, knock discomfort upside the head and move it over and get all A's.
Ik zeg eerder: sla het ongemak hard op zijn kop, duw het weg en scoor allemaal tienen.
EnglishWe're able to knock out on the order of 100 genes out of the 500 or so that are here.
We kunnen in de orde van honderd genen eruit gooien van de 500 of zo, die er zijn.
EnglishThe easiest thing in the world is to knock something; the hardest is to support it.
Het is heel makkelijk om iets af te kraken; veel moeilijker is het om iets te steunen.
EnglishAnd when the bottom falls out of an economy there can be enormous knock-on effects.
En als de bodem van een economie inzakt kunnen er zich enorme kettingreacties voordoen.
EnglishThey would knock down the shrine, and they would stop saying the god's name.
Ze verwoestten het altaar, en spraken de naam van de god niet meer uit.
EnglishIf our relationship shows signs of weakness, there are knock-on effects for the whole world.
Tekenen van zwakte in onze betrekkingen hebben repercussies op de rest van de wereld.
EnglishThere are still forces that are seeking to knock developments in Afghanistan off course.
Er zijn nog steeds krachten die de ontwikkelingen in Afghanistan proberen scheef te trekken.
EnglishThis shows the knock-on effect of a capital increase and its irreversible effects.
Hieruit blijkt het sneeuwbaleffect van een kapitaalvermeerdering en de onomkeerbare gevolgen ervan.
EnglishIt is selling off the Community preference at knock-down prices in industry as in agriculture.
Zowel in de industrie als in de landbouw verkwanselt de Unie de communautaire preferentie.
EnglishI am therefore very pleased with this report, because it helps knock many of these myths on the head.
Ik ben daarom zeer blij dat dit verslag helpt om vele van deze mythen te ontkrachten.
EnglishIt has a knock-on effect in other areas, especially where there are shared coastlines.
Dit beheer heeft immers gevolgen voor andere terreinen, vooral wanneer lidstaten een kustlijn delen.
EnglishWe do not want to knock our sleeping giant on the head.
Wij willen deze sector met zijn enorme onbenutte potentieel niet om zeep brengen.
EnglishIt also has a knock-on effect on the very political stability of these Third World countries.
Daarnaast zijn er ook effecten op de politieke stabiliteit als zodanig van die derdewereldlanden.
EnglishThis has obviously had a knock-on effect on the people's social situation and their prosperity.
Dat heeft uiteraard zijn weerslag gehad op de sociale toestand en op de welvaart van de mensen.
EnglishThis has a knock-on effect on other companies as well.
Andere bedrijven voelen zich daardoor ook niet geroepen zich aan de regels te houden.
EnglishThese environmental problems have a knock-on effect beyond coastal regions to inland regions.
Deze milieuproblemen veroorzaken weer problemen buiten de kustgebieden, in de gebieden landinwaarts.
EnglishThe knock-on effects are now evident, both in the aerospace manufacturing sector and in tourism.
Het domino-effect is nu duidelijk zichtbaar, zowel in de vliegtuigbouw als in de toeristische sector.
EnglishAnd like, knock like a woodpecker on my door until I opened it up.
Als een specht klopte hij op mijn deur tot ik opendeed.
EnglishThe baby was coming, and I was ready for this Mack truck of love to just knock me off my feet.
De baby kwam eraan, en ik was klaar voor die immense hoeveelheid liefde die me van mijn sokken zou blazen.