anglicko-nizozemsko překlad pro "controller"

EN

"controller" nizozemský překlad

volume_up
controller {podstatné jméno}
volume_up
control {podstatné jméno}
NL

"controller" anglický překlad

EN controller
volume_up
{podstatné jméno}

controller (také: cad, checker)
Therefore the financial controller did not feel able to agree to a reduction in the correction.
Daarom kon de financiële controleur geen verlaging van de correctie goedkeuren.
With the help of their financial controller proper arrangements will now be legislated for.
Er zal nu, met de hulp van de financieel controleur, een passende wettelijke regeling worden getroffen.
We consider the role of the Financial Controller essential in all the European institutions.
Wij vinden dat in iedere Europese instelling de rol van de financieel controleur essentieel is.
controller
A child can navigate with an Xbox controller or a game controller.
Een kind kan navigeren met een Xbox-controller of een gamecontroller.
But what actually interests me a lot more is the fact that in the tip of each controller is a relatively high-performing infrared camera.
Maar wat mij eigenlijk meer interesseert is het feit dat op de punt van elke controller een infraroodcamera van relatief hoge kwaliteit zit.
And you can barely see it, but it's -- a controller at top cycles the water to fall just before and after you pass through the bottom of the arc.
Je kan het nauwelijks zien, maar een controller zorgt ervoor dat het water valt net voor en net nadat je onder de boog doorgaat.
controller (také: agent, checker, inspector, steward)
controller (také: checker)
controller (také: checker)

Příklady použití pro "controller" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe controller checks the computer, ready to fire, and the first ball is fired.
De bediener kijkt of de computer klaar is, en de eerste bal is afgeschoten.
EnglishThe financial controller is also anchored in the Treaty.
Bovendien is de instelling van financieel controleurs in het Verdrag vastgelegd.
EnglishCan a controller work without being employed by an air navigation service provider?
Kan een luchtverkeersleider werken zonder in dienst te zijn bij een verlener van luchtvaartnavigatiediensten?
EnglishNow, for those of you who aren't familiar with this device, it's a $40 video game controller.
Voor degenen onder u die dit apparaat niet kennen, het is een videospelletjescontroller van 40 euro.
EnglishThat's a Siemens S7-400 PLC, programmable logic [controller].
Dit is een Siemens S7-400 PLC, programmeerbaar besturingssysteem.
EnglishWe went with the type of gesture metaphor that Dan was already used to with his speaking controller.
We gebruikten het soort gebarenmetafoor dat hij al gewend is te gebruiken met zijn spraakcontrole.
EnglishThe Commission agreed to provide a proposal for a Community air traffic controller licence quickly.
De Commissie stemde erin toe snel met een voorstel te komen voor een communautaire vergunning voor luchtverkeersleiders.
EnglishIt's a micro-controller.
EnglishThe second objective, the reason why we proposed introducing a Community controller licence, has to do with safety.
De tweede doelstelling, de reden waarom wij voorgesteld hebben een communautaire vergunning voor luchtverkeersleiders in te voeren, heeft te maken met veiligheid.
EnglishIf we believe something like this, we must let go of the puppet-master completely, take our leave of the almighty controller, abandon traditional models.
Als we in zoiets geloven, moeten we het idee de grote bestuurder laten varen, afscheid nemen van de almachtige heerser, traditionele modellen verlaten.
EnglishThe parliamentary group of the Communist Party of Greece is voting against the directive on the Community Air Traffic Controller Licence.
De Europese afgevaardigden van de Communistische Partij van Griekenland hebben tegen de richtlijn inzake de communautaire vergunning voor luchtverkeersleiders gestemd.
EnglishBut if you get to play with all those knobs and dials -- and of course, really the controller over there does it all on software -- you can make some terrific ribs.
Maar als je met al die knoppen mag spelen -- en natuurlijk doet de regelaar het allemaal met software -- kun je fantastische spareribs maken.
EnglishThese regulations must also cover air traffic controller licences, because the work of air traffic controllers must meet the highest possible standards of responsibility and professionalism.
Het werk van deze mensen moet immers worden gekenmerkt door de hoogste mate van verantwoordelijkheid en professionaliteit.
EnglishThe Fléchard case in particular has made it clear that the role of an independent Financial Controller is vital in determining whether a fraud case is admitted or not.
Met name de zaak-Fléchard heeft aangetoond dat onafhankelijke financiële controleurs moeten worden ingezet om malversaties aan het licht te brengen.
EnglishThis common licence will make it possible to improve the safety of air traffic management by raising the standards of controller training.
Dankzij deze communautaire vergunning zal het mogelijk worden de veiligheid van het luchtverkeersbeheer te verbeteren door de opleidingsnormen voor luchtverkeersleiders te verhogen.
EnglishIn addition, the controller – in this case the airline – needs a legitimate reason for transferring the data, such as being required to do so by law.
Daarnaast moet de beheerder - in dit geval de luchtvaartmaatschappij - een legitieme reden hebben voor het doorgeven van de gegevens, zoals een verplichting daartoe bij de wet.
EnglishI have always said the same thing: it is crucial that the Commission coordinates and harmonises controls and, most importantly, that it controls the controller.
Ik blijf het herhalen: het is van essentieel belang dat de Commissie de controles coördineert en harmoniseert en, vooral, dat zij ook toezicht uitoefent op de controleurs.
EnglishThere is now also some evidence from e-mails that the controller of the shoe-bomber Richard Reid, from my country alas, may have been based in Pakistan.
Verder zijn er in e-mails inmiddels aanwijzingen gevonden dat de opdrachtgever van de helaas uit mijn land afkomstige bomschoen-terrorist Richard Reid wellicht vanuit Pakistan opereerde.