anglicko-nizozemsko překlad pro "to be acquainted with"

EN

"to be acquainted with" nizozemský překlad

EN

to be acquainted with {sloveso}

volume_up
to be acquainted with (také: to know, to know how, to be master of, to ken)
We are all acquainted with the democratic content of the regime in Beijing.
We kennen hier allemaal het democratische gehalte van het regime in Beijing.
We are well acquainted nowadays with the consequences of abortion.
Vandaag kennen wij de gevolgen van abortus maar al te goed.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
to be acquainted with (také: to be familiar with, to know)
bekend zijn met

Podobné překlady pro "to be acquainted with" nizozemsky

to be příslovce
to be sloveso
to acquaint sloveso
with příslovce
Dutch
with předložka

Příklady použití pro "to be acquainted with" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishCommissioner, that you are fully acquainted with the Cyprus issue I do not doubt.
Mijnheer de commissaris, ik betwijfel allerminst dat u de kwestie-Cyprus goed kent.
EnglishI ask this question as you, like me, are well acquainted with the Draft Convention.
Ik vraag u dit, omdat u, net zoals ikzelf, goed bekend bent met de tekst van de Conventie.
EnglishI was personally acquainted with your father and met him at meetings in Madrid in the seventies.
Uw vader, heb ik ook persoonlijk nog gekend op meetings in de jaren '70 in Madrid.
EnglishI am well acquainted with your proposal of a European Year Against Violence Against Women.
Ik ben goed op de hoogte van uw voorstel voor een Europees Jaar tegen geweld jegens vrouwen.
EnglishAs far as the plans for Bailers are concerned, I am not actually acquainted with the details.
Wat de plannen voor Wit-Rusland betreft, daarvan kende ik eerlijk gezegd de details niet.
EnglishI could cite dozens more, but you are better acquainted with this subject than I am.
Ik zou nog wel enige tientallen gevallen kunnen opsommen, maar u bent in deze materie beter thuis dan ik.
EnglishThose who are perhaps seeking to make a new home for themselves in Europe must get acquainted with Europe.
Wie zich in Europa wil vestigen, zal met Europa vertrouwd moeten geraken.
EnglishYou are personally well acquainted with these issues.
Persoonlijk bent u buitengewoon goed op de hoogte van alle kwesties.
EnglishAnd now, we are all acquainted with the consequences of this situation that you have highlighted.
De Raad vindt het namelijk van groot belang dat er een debat over migratiestromen op gang wordt gebracht.
EnglishThe figures with which I am acquainted indicate the precise opposite.
De cijfers die ik ken, wijzen op het tegendeel.
EnglishI regret that Mr Michel is not here because he is very well acquainted with the subject of Mauritania.
Ik betreur het dat de heer Michel niet aanwezig is, want hij is kent de situatie in Mauritanië heel goed.
EnglishAnd that was my first time to be acquainted with that.
Dat was mijn eerste keer dat ik daarmee kennis maakte.
EnglishThe Commissioner, who is not present here today, was probably already well acquainted with the problem.
De commissaris - die hier vandaag niet aanwezig is - was inmiddels ook goed op de hoogte gebracht van de problemen.
EnglishThe latter is probably better acquainted with Bavarian pork knuckles than Polish power stations.
Overigens heeft de heer Posselt waarschijnlijk meer verstand van Beierse karbonaadjes dan van Poolse elektriciteitscentrales.
EnglishI look forward to becoming acquainted with the various feasibility studies which the Commission has carried out.
Ik zie met belangstelling uit naar de verschillende uitvoerbaarheidsstudies die door de Commissie zijn verricht.
EnglishThroughout its history, Europe has been well acquainted with the phenomenon of what is referred to as company relocations.
Zolang Europa bestaat, is het vertrouwd met het verschijnsel van wat wordt aangeduid met bedrijfsverplaatsingen.
EnglishMadam President, I am certainly not acquainted with the vital reasons that have led to the choice of today's timetable.
Mevrouw de Voorzitter, het is mij niet bekend op grond van welke belangrijke overweging dit rooster voor vandaag is afgesproken.
EnglishWe are going to begin our voting session, with which our friends from Bulgaria and Romania shall become acquainted for the first time.
-- Wij gaan nu over tot onze stemming, waarmee onze vrienden uit Bulgarije en Roemenië voor het eerst zullen kennismaken.
EnglishIs the Commission even acquainted with the precise terms of its own communication on corporate social responsibility?
Is de Commissie eigenlijk wel goed op de hoogte van de exacte bepalingen in haar eigen mededeling over de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen?
EnglishI will not dwell on these, since Parliament is well acquainted with them and I believe they are already assigned to history.
Ik zal niet bij die gebeurtenissen blijven stilstaan, want die zijn dit Parlement maar al te bekend en ik meen dat zij al deel uitmaken van de geschiedenis.