anglicko-nizozemsko překlad pro "adult education"

EN

"adult education" nizozemský překlad

volume_up
adult education {podstatné jméno}
NL

EN adult education
volume_up
{podstatné jméno}

adult education
Moreover, I believe that greater importance should attach to the aspect of adult education within the Socrates programme.
Bovendien meen ik dat vooral het volwassenenonderwijs in het kader van het programma SOCRATES meer aandacht moet krijgen.
They all regard adult education as a big chance of moving towards a more democratic society in their country.
Zij zien in het volwassenenonderwijs allemaal een grote kans voor de verdere ontwikkeling van een democratische samenleving in hun landen.
Adult education became part of the Socrates I programme in 1995 by a circuitous route, through an amendment which I tabled.
In 1995 werd langs een omweg, via een door mij ingediend amendement, het volwassenenonderwijs in het programma SOCRATES opgenomen.

Podobné překlady pro "adult education" nizozemsky

adult podstatné jméno
adult přídavné jméno
education podstatné jméno

Příklady použití pro "adult education" v nizozemském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishGirls are outperforming boys at school and more women than men participate in adult education and training.
Meisjes doen het op school beter dan jongens, en er doen meer vrouwen dan mannen mee aan volwasseneneducatie en -onderwijs.
EnglishIn Denmark, the country I come from, we have a very well developed tradition of youth and adult education, and this must not be interfered with.
In Denemarken, het land waar ik vandaan kom, hebben we een zeer goed ontwikkelde traditie van volksonderwijs, die niet in het gedrang mag komen.
EnglishOpportunities for adult education and training are becoming more and more vital with ageing populations and increased demands at work.
De mogelijkheid van volwassenen om een vervolgopleiding te volgen wordt steeds belangrijker naarmate de bevolking ouder wordt en de eisen in het arbeidsproces toenemen.