anglicko-maďarsko překlad pro "whilst"

EN

"whilst" maďarský překlad

EN whilst
volume_up
{spojka}

whilst (také: as long as, so long as, whereas)
volume_up
amíg {spoj.}
'Anything might have happened whilst those five crooks were on board.'
Bármi megtörténhetett, amíg az az öt szélhámos a hajón garázdálkodott.
They stay whilst they obtain massive profits and grants.
Addig maradnak, amíg jelentős profitra és támogatásra tesznek szert.
Whilst they were looking in the safe, I removed the papers from the trunk.
Amíg ők a széfet vizsgálták, kivettem a ládából az iratokat.
whilst (také: as long as, so long as, while)
volume_up
míg {spoj.}
Whilst you stand beneath that umbrella and we get soaked and chilled to the bone.
Míg te az esernyő alatt állsz, mi viszont szétázunk és csontig fagyunk.
Whilst I was there I played the part of Carl von Deinim and never relaxed.
Míg ott laktam, mindvégig Karl von Deinim szerepét játszottam, és soha nem lazítottam.
Whilst EU funding in this area is to be welcomed, it is not fighting poverty.
Míg ezen a területen az EU általi finanszírozás üdvözlendő, nem jelenti a szegénység elleni küzdelmet.
whilst (také: while)
volume_up
mialatt {spoj.}
The courage and faith of Paphnutius increased whilst he pounded the banana stems.
Paphnutius, mialatt összezúzta a banánfa ágait, ismét megerősítette bátorságát és hitét.
Whilst I was rather busy using my eyes, Hardcastle was proceeding with his questions.
Mialatt én szemlélődésbe merültem, Hardcastle feltette a maga kérdéseit.
She looked at him whilst he was speaking, and saw that he was handsome.
Thaisz megnézte a fiatalembert, mialatt az beszélt, és látta, hogy szép.

Příklady použití pro "whilst" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe listened whilst Maude gave him an account of Miss Gilchrist's sudden collapse.
Feszülten figyelt, miközben Maude elmondta drámai jelenetüket az utazás előtt.
EnglishSo that, whilst she lost her own soul, she also ruined the souls of many others.
S így nemcsak saját lelkét vesztette el, hanem másokét is romlásba döntötte.
EnglishWhilst it was still snaking through the air, I glanced quickly at Jenny's line.
A kötél még a levegőben kígyózott, amikor gyors pillantást vetettem Jennyére.
EnglishUber closed his eyes fully, for a moment, whilst stroking Karli on his lap.
Über egy pillanatra teljesen behunyta a szemét, közben Karlit simogatta az ölében.
EnglishMegan Barnard looked at him for a few minutes in silence whilst she smoked.
Megan Barnard néhány percig némán nézett barátomra, és szívta a cigarettáját.
EnglishPerhaps we but witness what is, whilst that restlessness promises what will be.
Talán most csak a jelent látjuk, a nyugtalanság viszont a jövőről mesél?
EnglishWhilst in our cities, in the narrow, foul alleys, a life that ends is but tragic failure.
De városainkban, a szűk sikátorokban az élet vége csak tragikus bukás, semmi más.
EnglishWhilst this is self-evident, if you ask me, it is not what we have asked for.
Ez persze magától értetődő, de ha engem kérdez, azt válaszolom, hogy mi nem ezt kértük.
EnglishSome people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage.
Némelyek bírálnak, mások dicsérnek; néhányan elítélnek, mások bátorítanak.
English'Want me to sit in the chair whilst you take a blood test?' asked Raymond good-humouredly.
- Bele akar ültetni, és vérvizsgálatot akar rajtam végezni? - humorizált Raymond.
EnglishOne hand lovingly stroked Bridget's neck, whilst the other held open a book.
Egyik kezével Bridget nyakát cirógatta, másikkal nyitott könyvet tartott.
EnglishWhilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
Bár az eredmény jobb is lehetett volna, mi megszavaztuk ezt az elfogadható kompromisszumot.
EnglishThose who are ignorant of the truth whilst living, will be ignorant of it always.
Azok, akik az emberek közt nem ismerték fel az igazságot, nem is fogják sohasem felismerni.
EnglishThis is an ambitious report, whilst simultaneously being a realistic report.
Ambiciózus jelentésről van szó, amely ezzel egyidejűleg gyakorlatias is.
EnglishOne of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
Egy tanár a közben vesztette életét, hogy saját testével próbálta megvédeni az egyik diákot.
EnglishIt also enabled productivity to be increased whilst retaining social harmony.
Lehetővé tette a termelékenység növekedését is, a szociális egyetértés megtartása mellett.
EnglishNow, Mademoiselle Jane, whilst I am taking on the father, I shall leave the son to you.
Én majd foglalkozom az apával, Mademoiselle Jane, s a fiút magára bízom.
EnglishI had a good deal to do - and I wanted to be out of Hardcastle's reach whilst I did it.
Sok volt még a dolgom, és nem szerettem volna, ha Hardcastle megzavarna.
EnglishWhilst this criticism is partly justified, we should also acknowledge the positive aspects.
Miközben ez a kritika részben jogos, a pozitív szempontokat is el kellene ismernünk.
EnglishIt's only this one I want to deal with whilst she's still in the dark.
Csak ezzel az eggyel akartam úgy tárgyalni, hogy az alkony közben árnyékban maradjon..