anglicko-maďarsko překlad pro "whats your"

EN

"whats your" maďarský překlad

Viz příklady pro použití "whats your" v kontextu.

Podobné překlady pro "whats your" maďarsky

what zájmeno
you zájmeno
Hungarian

Příklady použití pro "whats your" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSo whats your suggestion, Mr. Munro? asked President Matthews.
Szóval, mi az ön javaslata, Mr. Munro? kérdezte Matthews elnök.
EnglishWhats on your mind, sonbesides breaking and entering?
Mi a szándéka, fiam, az ablak betörésén és a behatoláson kívül?
EnglishDamn it, Tehol, whats your point?
A fenébe is, Tehol, hová akarsz ezzel kilyukadni?
EnglishWhats your name? he asked the boy.
Aztán megkérdezte a gyerektől: - Mi a neved?
EnglishWhats your idea of the motivation here?
Mit gondol, mi lehetett az indítóok?
EnglishBut whats your objection to Socialism, anyway?
EnglishBoy, whats your name, Giorgio?
Fiam, hogy is hívnak csak, Giorgio, ugye?
EnglishWhats your rate of discharge?
EnglishBut whats your evidence for this?
EnglishEh, Crome, whats your opinion?
EnglishWhats your line, mister?
EnglishWhats your name, kid?
EnglishAnd whats your name?
EnglishWhats your grift then?
EnglishWhats your business?
EnglishWhats your gambit?
EnglishWhat’s your name?

Jiná slova

English
  • whats your

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.