anglicko-maďarsko překlad pro "wet"

EN

"wet" maďarský překlad

volume_up
wet {příd. jm.}

EN wet
volume_up
{přídavné jméno}

wet (také: dank, moist, sloppy, soggy)
volume_up
nedves {příd. jm.}
Simon looked up, feeling the weight of his wet hair, and gazed at the sky.
Simon felvetette fejét, érezte nedves haja súlyát, felnézett az égre.
Then I trembled, seeing that my sleeve was wet from something besides the mist.
Aztán megremegtem, látva, hogy az ingujjam a permet mellett mástól is nedves.
He turned the room's thermostat to seventy-five, then stripped off his wet clothes.
Huszonöt fokra állította a szobai termosztátot, és kibújt nedves ruháiból.
wet (také: watery, draggled)
volume_up
vizes {příd. jm.}
My hand was really wet and would remain so for some time, unless I did something about it.
A kezem tényleg vizes, és vizes is lesz egy darabig, ha nem segítek rajta.
Night was falling and the wet streets reflected the glare of street and shop lights.
Leszállt az este, és a vizes utcák visszaverték a lámpák és a kirakatok fényeit.
They had rigged a floodlight, which made the wet rocks glisten brilliantly.
Fényszóró függött valahol, vakítóan beragyogta a vizes sziklát.
wet (také: falling)
volume_up
eső {příd. jm.}
He smelled moldy and wet, like leaves that had been rained on.
Rohadó, nyirkos szag áradt belőle, mint az eső áztatta falevelekből.
'it's late and wet, and there'll be no customers tonight.'
Késő van, és szakad az eső, ma este már úgysem lesznek kuncsaftok.
I was too dirty and wet to get into bed, and I prayed they'd be too tired to check on me.
Magamhoz vettem az első kezem ügyébe eső párnát, és az ablak előtt lefeküdtem a földre.
wet (také: humidity)
volume_up
nedvesség {příd. jm.}
A szárazságra a nedvesség.
Standing in the melting snow, my feet and shins became wet again, but it was a different kind of wet, the sun warming me, so that I didn't shiver.
Az olvadó hóban állva ismét nedves lett a lábam, és a lábszáram, de ez másmilyen nedvesség volt, annyira melegített a nap, hogy nem reszkettem.
wet (také: pluvial, rainy)
volume_up
esős {příd. jm.}
There, at least, in wet weather there are the distractions.
- Azokon a helyeken legalább esős időben is van az embernek szórakozása.
Mr President, despite our wet Irish climate, major flooding was a relatively uncommon occurrence in the past.
Elnök úr, esős ír éghajlatunk ellenére az árvíz meglehetősen ritka jelenség volt a múltban.
There were no marks, then, though the night was a wet one?
Szóval nem láttak lábnyomokat, pedig esős volt az idő aznap este.
wet
wet
volume_up
csapadék {příd. jm.}
wet
volume_up
ivás {příd. jm.}

Synonyma (anglicky) pro "wet":

wet

Příklady použití pro "wet" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe swallowed hard, then crunched around the front of the car into the wet weeds.
Richard nagyot nyelt, és tekintetét a megrongálódott kocsiról az árokra fordította.
EnglishThe wormlike thing that was Elminster made no reply but a wet, bubbling moan.
A féregszerű lénnyé változtatott Elminster nem felelt, csak nyöszörgött valamit.
EnglishWarmth bubbled past as he sank, tumbling in the warm, wet depths, slowing now as...
A melegség körülnyalábolta miközben pörögve süllyedt egyre mélyebbre a vízben...
EnglishThen he was ahead and out of danger and suddenly aware that he had wet his pants.
Aztán megelőzte, a veszély elmúlt, és hirtelen rádöbbent, hogy a nadrágjába vizelt.
EnglishShe was the very image of terror, her face blanched and her mouth wet and quivering.
Az asszony maga volt az iszonyat, vértelen arcával, nedvesen vonagló szájával.
EnglishTurjan was intoxicated with delight when he brought her wet and perfect from the vat.
Turján megrészegült az örömtől, amikor nedvesen és tökéletesen kiemelte a kádból.
EnglishHe leaned against the stones and waited, tasting the wet rankness of the air.
Nekitámaszkodott a sziklának, és várt, mélyeket szippantott a buja, párás levegőből.
EnglishThe weather is cold and wet, so we're forced to remain inside throughout the afternoon.
Az idő hűvös és nyirkos, így egész délután kénytelenek vagyunk a házban maradni.
EnglishSaul watched from his hidden vantage point on the dew wet ground beneath shrubs.
Saul a harmatos földön elnyúlva leste őket rejtekhelyéről, a bokrok alól.
EnglishThe middle-sized boxer trotted up and sniffed and wet after the first one.
A középnagyságú kutya is odaügetett, szaglászott és követte az előbbi példáját.
EnglishHe returned home as wet as a rag, and tired out from weariness and hunger.
Úgy ért haza, mint az ázott veréb, ráadásul fáradtságtól, éhségtől szédelegve.
EnglishThen I beheld the ravaged graveyard, I saw the coffins torn up from the soft wet earth.
Elém tárult a feldúlt temető, láttam a nyirkos, puha földből kitépett koporsókat.
EnglishThe first definitive analysis of Lecter will be a publisher's wet dream.
Lecter első alapos elemzése a kiadója számára... fölér egy éjszakai magömléssel!
EnglishIt felt cold and slick, yet not greasy or wet, had seemed to harbor no warmth of life.
Hidegnek és simának éreztem őket, az életnek semmi melege nem érződött rajtuk.
EnglishAnd now among the usual was a note, reeking of perfume and wet with tears.
Most pedig a szokásos posta közt ott illatozott a könnyekkel áztatott levélke.
EnglishShe watched as a beer truck lumbered by with a clink of quivering warm, wet promises.
Nézte, ahogyan meleg és folyékony ígéretekkel elcsörömpöl egy sörszállító teherautó.
EnglishHer long white spidery fingers covered her white forehead and her wet trembling mouth.
Cérnavékony, hosszú, fehér ujjai eltakarták fehér homlokát, nedvesen remegő száját.
EnglishHe was looking up at me, his mouth in that same grimace, his face wet with tears.
Felém fordította tekintetét, száján továbbra is ott volt a grimasz, szemébe könny gyűlt.
EnglishArthur smiled and embraced him, and Gwenhwyfar saw that his eyes were wet.
Arthur mosolyogva ölelte meg a barátját, és Gwenhwyfar látta, hogy könnyes a szeme.
EnglishShe tried to grip it and couldn't; it was as wet and slippery as a baby eel.
Megpróbálta megragadni, de nem sikerült, síkos volt, mint egy kis angolna.