anglicko-maďarsko překlad pro "to weep"

EN

"to weep" maďarský překlad

HU

EN to weep
volume_up
[wept|wept] {sloveso}

to weep (také: to cry, to rabbit on, to wail, to rabbit)
volume_up
sír {sl.}
You will even weep, perhaps, with gratitude and kindness.
Lehet, hogy sír is, talán a hála és a kedvesség érzése miatt.
How many Edur mothers and wives and children will weep this night?
Hány edur anya, feleség és gyermek sír majd ma este?
Nikolayev stood at the grave beside a solemn little boy just turned seven who refused to weep.
Nyikolajev mellett ott állt a sírnál a komoly arcú kisfiú, aki eltökélte, hogy nem sír.

Příklady použití pro "to weep" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishM-my pardon, Lady, she said desolately, I-it is not right to weep before strangers.
- Sa-sajnálom hölgyem, nem szép dolog idegenek előtt sírni - motyogta révetegen.
EnglishThe kings of our past would weep... if they could see how far we have fallen.
Régi királyaink sírnának... ha megtudnák, hogy milyen mélyre süllyedtünk - Kida.
EnglishCaptain Leicester stared at the daylight orgy in consternation and began to weep.
Leicester kapitány elszörnyedve nézte e fényes nappali orgiát, aztán sírva fakadt.
EnglishThen it was Hermann's turn to weep and storm and accuse Flavius of telling lies.
Most Hermannon volt a sor, most ő sírt, átkozódott és vádolta Raviust hazudozással.
EnglishMorgaine felt her throat tighten, as if Gawaine's kindness would make her weep.
Morgaine érezte, hogy elszorul a torka, mintha Gawaine kedvessége megríkatná.
EnglishI'd go home and confess all this to Flavius and make him let me weep on his shoulder.
Hazamegyek, kiöntöm a lelkem Flaviusnak, és ráveszem, hogy zokoghassak a vállán.
EnglishTaste, and weep bitter tears, for the waste I shall do to your pretty things!
Ízleld és sírj keserű könnyeket a kárért, amit a holmijaid között okozni fogok!
EnglishIt was not her dream that chilled him, but that she did not weep as she told it.
Nem az álom rémítette meg, hanem az, hogy Amalthea úrnő nem sírt, miközben elbeszélte.
EnglishDo not weep; for, look you, all Desire is Illusion and a new binding upon the Wheel.
Ne sírj, minden vágy csak káprázat, ami még szorosabban köti az embert a Kerékhez.
EnglishJust as I saw you come to the body of your friend Lawrence and begin to weep.
Ahogy azt is láttam, amikor eljöttél a barátod, Lawrence holttestéhez, és zokogtál.
EnglishI would have liked to weep, but the ducts were as dry as the hot-water pipes.
Sírni szerettem volna, de könnycsatornám éppoly száraz volt, mint a melegvíz-vezeték.
EnglishWe were bruised by the spiritual coarseness of her manner, and had begun to weep again.
Elfordultunk a királynétól, egymásra borultunk, és újból kitört belőlünk a sírás.
EnglishShe would never tell Her parentage; being demanded that, She would sit still and weep.
Honnan származik, Sohase mondta; Hogyha kérdeztük, Nyugodtan ült és zokogott.
EnglishCarrie's shrieks had finally ended, but she had continued to weep with steady regularity.
Carrie addigra abbahagyta a sikítást, de még mindig megállíthatatlanul zokogott.
EnglishI felt so sad for Lestat that he had bothered to weep for me, but I was to die here.
Annyira sajnáltam Lestatot, amiért képes volt megsiratni, de nekem itt kell meghalnom.
EnglishYou didn't give her the chance to scream, weep, and threaten to kill herself.'
Nem adtad meg neki az esélyt, hogy sikoltozzon, sírjon, és öngyilkossággal fenyegetőzzön.
EnglishThat I should hate it, that I should weep for them, fight for them, beg for them.
Hogy gyűlöljem meg az egészet, hogy sirassam meg őket, harcoljak értük, könyörögjek értük!
EnglishGo to now, ye rich men: weep and howl in your miseries, which shall come upon you.
Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt!
EnglishOn these accounts I am cheerful to this hour, and, as I have said, I do not often weep.
Ez hát az oka vidámságomnak ezen az óráján, s ezért, mint mondtam, nem sírok gyakran.
EnglishKitty was the only one who shed tears; but she did weep from vexation and envy.
Egyedül Kitty ontott könnyeket, de ő is csak dühében és irigységében.