EN weed
volume_up
{podstatné jméno}

1. slang

weed
volume_up
marihuána {podstatné jméno} [slang]
Egyiküket letartóztatták marihuána birtoklás miatt.

2. ostatní

weed (také: attire, garment, number, rig)
volume_up
ruha {podstatné jméno}
weed (také: attire, trim)
volume_up
ruházat {podstatné jméno}
weed (také: cigar, smoke)
volume_up
szivar {podstatné jméno}
weed (také: investment, robe)
volume_up
köntös {podstatné jméno}
weed (také: tin, tobacco, rhino, wampum)
volume_up
dohány {podstatné jméno}
weed
volume_up
cingár ember {podstatné jméno}
weed
volume_up
dudva {podstatné jméno}
...and your little neece is growin like a weed, awfull big for only 2.
...hát a kis unokahugod nől mint a dudva, órjási nagy pedig még csak 2-tő éves.
And in the sacristy yard of St Alphonsus, the weeds grew up to his knees.
És a Szent Alfonz sekrestyéjének udvarán térdig ért a dudva.
Rengeteg a dudva körülötte.
weed
volume_up
gaz {podstatné jméno}
Centuries-old oaks loomed over a pool of green water fringed with weeds.
Évszázados tölgyek árnyékolták be a zöld vizű tavat, a partot felverte a gaz.
The weeds covering the mounds were dead, blackened as if by rot.
A halmokat takaró gaz kiszáradt, megfeketedett.
Some of them caught and fluttered from the weeds like dusty banners.
Némelyikük megakadt és lengett a gaz szárán, akár a poros lobogó.
weed
volume_up
gizgaz {podstatné jméno}
weed
volume_up
göthös ló {podstatné jméno}
weed
volume_up
gyom {podstatné jméno}
Nothing there but weeds, a few charred board-ends, and some road-litter.
Gyom veri fel, szenes végű deszkák tornyosulnak rajta.
Its small front area was weed-infested; five steps ran up to a peeling front door above the street.
A kis előkert csupa gyom volt, öt lépcső vezetett a festékét pergető ajtóhoz.
There was a great flat floor, flagged in white stone, now chalky, broken and inter-thrust by weeds.
A nagy, lapos, fehér kockaköves, krétaszerű padló feltöredezett és benőtte a gyom.
weed
volume_up
kártékony elem {podstatné jméno}
weed
volume_up
kóros jelenség {podstatné jméno}
weed
volume_up
rozzant gebe {podstatné jméno}
weed
volume_up
vízi növény {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "weed":

weed

Příklady použití pro "weed" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe encounter with the weed wasn't something he wanted to think about, right now.
A hínárral való találkozás nem az a fajta esemény volt, amire szívesen gondolt.
EnglishThere was an old man lying on the couch, musty and wilted, like a dried weed.
A heverőn egy aggastyán feküdt, mozdulatlanul, mereven, mint valami élettelen fahasáb.
EnglishThe only green was the scum of livid weed on the dark greasy surfaces of the sullen waters.
Más zöld nem látszott a komor vizek mocskos felszínén, csak a fakó uszadékgyom.
EnglishThey looked nothing like the strangle weed, but that was no guarantee.
Nem hasonlítottak ugyan a fojtogató hínárhoz, de ez semmire sem volt garancia.
EnglishYou've no idea, Neele, how tired one gets of the inevitable weed-killer.
Nem is gondolná, Neele, mennyire torkig van az ember már az örökös gyomirtószerekkel!
English'And this is known to me also,' said Kim, readjusting the live charcoal-ball on the weed.
- Ezt is jól tudom - szólt Kim, mialatt a faszén parazsat megigazította a pipájában.
EnglishThe battle roar penetrated the weed cover in a series of dull detonations.
A csatazaj tompa detonációk formájában hatolt át a vastag növénytakarón.
EnglishHe remembered the fierce courage Keepiru had shown in saving him from the weed.
A fiúnak eszébe jutott, hogyan küzdött érte Kipiru a hínármezőnél.
English'Supposing they haven't been smoking too much weed, what do they mean by eventually?'
Ha feltételezzük, hogy nem füvezték szét az agyukat, mit jelent az, hogy előbb vagy utóbb"?
EnglishWe slid down a broad avenue lined with unfinished electroliers and weed-grown sidewalks.
Széles úton ereszkedtünk alá, félbehagyott lámpaoszlopok és gazlepte járdák szegélyezték.
EnglishO thou weed, who are so lovely fair and smell'st so sweet that the sense aches at thee.
"Ó, te fű, mely olyan finom s oly édes illata, hogy belefájdul az orr.
EnglishA breeze ghosted gently over the meadow, bending the weed heads briefly.
Lágy szellő kélt nemesen a rét felett, körbefolyva a gyapjas fejeket.
EnglishTearing through a thick hedge of dangle-weed, Keepiru congratulated himself.
Miközben áttört egy sűrű hínárligeten, Kipiru gratulált magának.
EnglishIn the tangled shadows below the weed carpet, he made his way cautiously from airhole to airhole.
A növénytakaró alatti kusza árnyak közt óvatosan kellett léktől lékig úsznia.
EnglishHe reported finding the body of Phip-pit, the dolphin supposed lost earlier to the killer weed.
Jelentette, hogy megtalálta Fip-pit testét, akit már korábban megölt a gyilkos hínár.
EnglishI heard Ackroyd talking in his study -' Poirot stopped and removed a microscopic weed.
Poirot lehajolt, és kitépett egy mikroszkopikus nagyságú gyomot.
EnglishTom Orley hid behind a low weed mound and looked about at the various alien parties on the horizon.
Tom Orley egy alacsony indahalom mögött rejtőzött, és az idegen csapatokat kémlelte.
EnglishBuster was lost in the whining noise of his Weed Eater, which he slowly worked toward the track.
Buster a Gazevőjét berregtette, és lassan araszolt vele a futópálya felé.
EnglishFreeze, weed-eater, he ordered as he trained the launcher on Glasgian.
Idess, fűjevő kiáltott Kham, és a rakétavetőt Glasgianra szegezte.
EnglishThere was some vague and unfinished talk of weed-pulling, but I didn't take it seriously.
Volt valami határozatlan és be nem fejezett beszélgetés a gyomirtásról, de nem vettem komolyan.