EN wag
volume_up
{podstatné jméno}

wag (také: bob, bow)
volume_up
fejbiccentés {podstatné jméno}
wag (také: knave, rogue, prankster)
volume_up
kópé {podstatné jméno}
wag (také: nod)
volume_up
biccentés {podstatné jméno}
wag
volume_up
csóválás {podstatné jméno}
wag
volume_up
farkcsóválás {podstatné jméno}
wag
volume_up
fejcsóválás {podstatné jméno}
wag
volume_up
iskolakerülő {podstatné jméno}
wag
volume_up
vidám fickó {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "wag":

wag

Příklady použití pro "wag" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou ought to have seen her wag her little bottom at me as she went past my table.
Látnod kellett volna, hogy riszálta a seggét, valahányszor elment az asztal mellett.
EnglishIt didn't growl, nor did it wag its tail, it simply hobbled towards her.
A kutya nem morgott, a farkát sem csóválta, csak egyszerűen odabicegett hozzá.
EnglishThe dog began to wag its tail, happy to be named by this sweating stranger.
A kutya örömében, hogy az izzadt idegen a nevén szólította, csóválni kezdte a farkát
EnglishNow I growl when I'm pleased, and wag my tail when I'm angry.
Én pedig akkor morgok, ha örülök, s akkor csóválom a farkam, ha dühös vagyok.
EnglishBella shifted her head to look at him, and her tail began to wag.
Bella az öreg felé fordította a fejét és a farkát kezdte csóválni.
EnglishMayhap, Elmara said, but only if some tongues here wag too freely.
- Talán, - mondta Elmara - de csak akkor, ha eljár néhány nyelv.
EnglishBonnie limited herself to telling about Dwayne's dog, Sparky, who couldn't wag his tail.
Bonnie arra szorítkozott, hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról, Fickóról, aki nem tudja csóválni a farkát.
EnglishThere was movement from the hindquarters of the shadowy shape in the doorway: it had begun to wag its tail.
A küszöbön álló homályos alakzat hátsó fertálya megmozdult: a kutya a farkát csóválta.
EnglishI wanted often to ask him later, `Where wag this farm?
Nemegyszer szerettem volna megkérdezni tőle: Hol volt az a farm?
EnglishVisbhume puffed out his cheeks and gave his forefinger a wag.
Visbhume felfújta az arcát, és felemelte a mutatóujját.
EnglishThe stroke paralyzed the dog's hindquarters, so that he could only move his front end and wag his head.
A guta csak a két hátsó lábát bénította meg, vagyis a farát, úgyhogy attól fogva csak a fejét csóválhatta.
EnglishHis tail did not wag, and he did not grin in greeting.
Továbbra is szokatlanul komolyan viselkedett.
EnglishMarty stood up self-consciously, leaving the dog to whine and wag below him, and followed Lillian further down the line of cages.
Marty zavartan felállt, otthagyta a nyüszítő, farkát csóváló kutyát és követte Lilliant végig a ketrecek során.
EnglishYou can tell our little vice president he can drag his sorry butt to my place,,, if he wants to have a little sit-down chin-wag with the Wolf Man.
Megmondhatod az alelnöknek, hogy idevonszolhatja a bűnbánó seggét, ha csevegni akar a Farkasemberrel.
EnglishShe can wag a tongue with anybody!
Õ bárkinek lyukat beszél a hasába.
Englishto wag one's finger at sb
EnglishIf he saw a child near a mirror, he might wag his finger at a child warningly, and say with great solemnity, Don't get too near that leak.
Ha egy gyereket tükör közelében látott, megfenyegette az ujjával, és nagy komolyan rászólt: Nehogy túl közel menj ahhoz a lékhez!
EnglishOur only chance of safety lay in making a clean job of it, said he, and he would not leave a tongue with power to wag in a witness-box.
Csakis akkor érezhetjük magunkat biztonságban, mondta, ha alapos munkát végzünk, és hogy senkit sem hagy életben, aki ellenünk tanúskodhatna.
EnglishThe European Union is all too keen to present itself as an advocate of international law and free trade, always ready to wag the moral finger at others.
Az EU lelkesen tünteti fel magát a nemzetközi jog és szabadkereskedelem támogatójaként, aki mindig kész ujjal mutogatni másokra.
EnglishSparky could not wag his tail because of an automobile accident many years ago, so he had no way of telling other dogs how friendly he was.
Fickó egy sok évvel azelőtt történt autóbaleset miatt nem tudta csóválni a farkát, ezért nem tudta mivel kimutatni a többi kutyának a jóindulatát.