anglicko-maďarsko překlad pro "vastness"

EN

"vastness" maďarský překlad

volume_up
vastness {podstatné jméno}
volume_up
vast {příd. jm.}

EN vastness
volume_up
{podstatné jméno}

vastness (také: hugeness)
volume_up
mérhetetlenség {podstatné jméno}
vastness
volume_up
óriási nagyság {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "vastness":

vastness
vast

Příklady použití pro "vastness" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI'm forever in the vastness of your largesse, Squeeb assured him, then scooted off.
Meghajtok lelki nagyságod előtt biztosította őt hálásan Squeeb, azzal eliszkolt.
EnglishPoorly instructed, ignorant of the vastness of all with which she would play.
Taníttatása szegényes volt, fogalma sincs, mekkora hatalom az, amivel játszadozhat.
EnglishThe many lights burned weakly, brilliance sapped by the calm blue vastness of the sky.
A sok lámpa gyengén világított, de ragyogásukat aláásta az ég határtalan kéksége.
EnglishHe shuddered at the vastness of it, at the depth and breadth of its permutations.
Borzongott végtelenségétől, permutációinak mélységétől és magasságától.
EnglishThe winding tracks of Orl Fane led into this vastness and disappeared far in the distance.
Orl Fane kanyargós nyomai ebbe az ürességbe vezettek és eltűntek a messzeségben.
EnglishThe ship reappeared in the empty vastness of status geometry—normal, unstretched space.
A hajó újra megjelent a státusz geometria, a normális, megnyújtatlan tér üres végtelenjében.
EnglishThe vastness you sense may be the scope of the work, rather than the size of the facility.
A térérzet inkább a szoba alakja, s nem a nagysága miatt van.
EnglishThe vastness above appeared clean and full of promise, but the world at ground level looked dusty, weary.
Az ég csupa ígéret volt, a földi világban azonban minden porosnak és fáradtnak tűnt.
EnglishTo Jilly, this bleak vastness began to look like the landscape of Hell with all the fires put out.
Jilly számára e siralmas, kongó üresség magát a Poklot idézte fel.
EnglishThe fountain was glorious, yet even it reminded him of the vastness that lay beneath such simplicities.
A szökőkút csodálatos volt; az egyszerű dolgok mélyén rejlő tökéletességet juttatta Hari eszébe.
EnglishHyde-White interlaced his fingers and rested his hands on the rotund vastness of his belly.
És te féltékeny vagy rám Hyde-White összefonta az ujjait, és karját mérhetetlen térfogatú pocakjára helyezte.
EnglishThe lightless vastness of the sea lay to the west.
Bobby hallgatott egy darabig, komolyan meglepte, amit Julie mondott.
EnglishThere was no hope of finding him in that vastness.
Ha a báró megadja magát, ő elintézi, hogy visszatérhessünk Angliába.
English...and we've barely tapped the vastness of human potential.
...és még az emberi teljesítmény töredékét sem értük el.
EnglishBartholomew's Abbey was surrounded by the vastness of the Sierra Nevada, on the California side of the border.
A Szent Bertalan apátságot a határ kaliforniai oldalán a Sierra Nevada-i végtelen ölelte körül.
EnglishTess reached the bottom, overwhelmed by the vastness of the amber.
A lépcső aljára érve Tess körbepillantott.
EnglishInstead, Shea tarried his attention to the plains ahead, their barren vastness awesome and fascinating to the Southlander.
Inkább a síkságra figyelt, amelynek sivár végtelensége egészen megbűvölte délföldi szemét.
EnglishAll right, he thought, directing his thoughts out into the vastness of space where he imagined the Force accumulated.
Hát jó, gondolta, és gondolatait kifelé irányította, az űrbe, ahol ő úgy képzelte az Erő gyülekezik.
EnglishOne could only look back, and know horror at the vastness and the riotous accumulation of yet more barrows.
Az ember csak visszanézhet, s szörnyülködhet a temető nagyságán, s azon, hogy mennyi sok sírt hagyott maga után.
EnglishAmid its sprawling vastness, he saw himself displayed for the pitiful, insignificant spark of momentary life that he represented.
Shea megmérte ebben az irdatlanságban a saját pillanatnyi életszikrájának szánalmas jelentéktelenségét.