EN

trough {podstatné jméno}

volume_up
trough (také: caldron, cauldron, kettle)
volume_up
katlan {podstatné jméno}
trough (také: casserole, dripping pan, pan, skillet)
volume_up
serpenyő {podstatné jméno}
trough (také: dent, nook, recess, indenture)
volume_up
bemélyedés {podstatné jméno}
trough (také: drunkard, soak, tippler)
volume_up
iszákos ember {podstatné jméno}
trough (také: glen, vale, valley, hollow)
volume_up
völgy {podstatné jméno}
The dale ran like a stony trough between the ridged hills, and a trickling stream flowed among the boulders at the bottom.
A völgy úgy húzódott a két vonulat között, mint egy kővályú, s fenekén a hatalmas sziklák közt patakocska folyt.
To the left lay darkness: the towering walls of Mordor; and out of that darkness the long valley came, falling steeply in an ever-widening trough towards the Anduin.
Bal kéz felé a sötétség Mordor fekete hegyfala: a völgy sötétből ereszkedett le, s egyre szélesedő teknője az Anduinra lejtett.
trough (také: gulf, mere, sinus)
volume_up
öböl {podstatné jméno}
trough (také: manger, riffle)
volume_up
vályú {podstatné jméno}
Hungrily they gathered round, pushing and scrambling like swine about the trough.
Mohón gyülekeztek körülötte, lökdösődve és nyüzsögve, mint a disznók a vályú körül.
The Track twisted to their right, almost immediately, then to the left, and the trough grew deeper.
Az Ösvény rövidesen jobbra kanyarodott, aztán balra és a vályú egyre mélyebb lett.
A vályú rohamosan szűkült.
trough (také: recess, scoop, shell)
volume_up
teknő {podstatné jméno}
trough
volume_up
árkos vető {podstatné jméno}
trough
trough
volume_up
fenéktér {podstatné jméno}
trough
trough
trough
volume_up
sütőteknő {podstatné jméno}
trough
trough
trough
trough
trough

Synonyma (anglicky) pro "trough":

trough

Příklady použití pro "trough" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe water swirled away from us and the boat slid out of sight into the inky trough.
Az örvény visszahúzódott, és a csónak eltűnt a koromsötét hullámvölgyben.
EnglishIt illuminated the trough between the waves where the womens boat was buried.
Megvilágította a hullámvölgyet, hármójuk hajójának tengeri sírhantját.
EnglishEach time the ship rolled into a trough, the next wave broke inboard.
Valahányszor a hajó hullámvölgybe csúszott, a következő hullám betört.
EnglishTrout lowered his artistic feet into the concrete trough containing Sugar Creek.
= Trout belépett a művészlábával a Cukor-patak betonárkába.
EnglishJak moved away a bit and sat atop an overturned feeding trough, careless of the rain.
Jak odébb botorkált pár métert, és leült egy itatókút tetejére.
EnglishHe guided Jak back to the trough, sat him down, and sat down beside him.
Megfogta Jak vállát, visszavezette a vályúhoz, és leült mellé.
EnglishHe was lying dead now in the concrete trough containing Sugar Creek.
Most holtan feküdt a Cukor-patak medréül szolgáló betonárokban.
EnglishSome tables floated; one, for the Overseer of Wayward, looked very much like a well-anchored trough.
A Wayward Felügyelőjének asztala ezzel szemben egy jól lehorgonyzott vályúra emlékeztetett.
EnglishWe're almost home; you'll have just time to wash your face at the trough before we go in the house.
Mindjárt otthon leszünk; okvetlenül mosd meg az arcod a vályúnál, mielőtt bemegyünk a házba.
EnglishWe looked at each other as we lay for a second in a trough.
Egymásra néztünk, amíg egy másodpercre megpihentünk a hullámvölgyben.
EnglishLittle by little, with fresh applications of water from the jug, she scooped out a low trough under the door.
Apránként, még több víz hozzáadásával, sikerült egy hosszú árkot ásni az ajtó alatt.
EnglishThe dining room had a food- trough and a water-bottle clipped to the side; the gym had an exercise wheel.
Az ebédlő oldalára etető meg itató volt erősítve, a tornaterembe forgó kereket szereltek.
EnglishTrusting his instincts, Saul ignored his back and concentrated on the trees above the trough along the road.
Saul ösztöne azt súgta, hogy az út mentén magasodó fák lombját figyelje.
EnglishListen: Kilgore Trout climbed out of the trough and onto the asphalt desert which was the parking lot.
= Figyeljetek: Kilgore Trout kimászott a patak betonárkából, megállt a parkoló aszfaltsivatagán.
EnglishFor a moment I thought we had dropped to a trough again.
Egy pillanatig arra gondoltam, hogy újra hullámvölgybe kerültünk.
EnglishPhil, who was watching Roslyn take a shit in the food-trough, said: 'Speak for yourself.'
Phil, aki azt figyelte, amint Rosalynn éppen beleszarik az etetőbe, azt válaszolta: - Csak a magad nevében beszélj.
EnglishThe bull wore a ten-gallon cowboy hat and was busy eating out of a trough filled with party snacks and corn.
A bikán egy hatalmas cowboykalap volt, és szorgalmasan ette az elé tett sósropikat, no meg a szénát.
EnglishMaybe it was a cat jumped trough a window, or something.
Lehet, hogy egy macska volt, ami kiugrott az ablakon.
EnglishSwim back too far and he wouldn't reach the island before the following trough arrived and pulled him out to sea again.
Ha túl sokat úszik visszafelé, és nem éri el a szigetet a következő hullámig, akkor visszasodródik.
EnglishA darker spot in its middle became a trough.
A fehérség közepén egy sötétebb pontot fedezett föl.