anglicko-maďarsko překlad pro "throughout"

EN

"throughout" maďarský překlad

EN throughout
volume_up
{příslovce}

throughout (také: altogether, clear, completely, dead)
volume_up
teljesen {přísl.}
He made arrangements with three princess consorts throughout his youth, then, in his middle years, foreswore women entirely.
- Ifjú korában még arra készült, hogy három hercegnővel is összeházasodik, ám mire középkorú lett, már teljesen lemondott a nőkről.
The reality is entirely different, and I have to say that the way they have been treated throughout this report is quite simply unacceptable.
A valóság azonban teljesen más, és azt mondhatom, hogy egyszerűen elfogadhatatlan, ahogyan az egész jelentés bánt velük.
If that was not bad enough, Mugabe's neglect has now caused an epidemic of cholera, a disease that had been almost totally eradicated throughout Zimbabwe until recently.
Ha ez még nem lenne elég, Mugabe nemtörődömsége kolerajárványt okozott, pedig ezt a betegséget Zimbabwéban korábban sikerült szinte teljesen kiirtani.
Its role is to promote principles and values throughout the world.
Az a szerepe, hogy mindenütt a világon támogassa a törvényszerűséget és az értékeket.
Both are necessary, as is the case throughout the world.
Mindkettő szükséges, ez így van mindenütt a világon.
Most importantly, they are well understood throughout the world.
S ami a legfőbb: a pénzügyi érveket a világon mindenütt megértik.

Synonyma (anglicky) pro "throughout":

throughout

Příklady použití pro "throughout" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThere are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
A probléma nem csak bizonyos csoportokat érint; az egész társadalomban jelen van.
EnglishOur overriding aim was to facilitate the provision of services throughout Europe.
Elsődleges célunk a szolgáltatásnyújtás Európa-szerte történő megkönnyítése volt.
EnglishStability in Kosovo was maintained throughout last year's important developments.
A múlt évi jelentős fejleményeknek köszönhetően fennmaradt a koszovói stabilitás.
EnglishI knew it was impossible to erase all copies of simulations, throughout the galaxy.
Tudtam, lehetetlen törölni a szimulációk valamennyi galaxisban létező másolatát.
EnglishWow, this is really a big endeavour, not just in Europe but throughout space!
Hűha, ez aztán tényleg hatalmas vállalkozás, nemcsak Európa, hanem az egész tér!
EnglishCalifornia's Low-Carbon Fuel Standard is being copied throughout the United States.
Kalifornia alacsony szén-dioxid-tartalmú üzemanyagnormáját USA-szerte átveszik.
EnglishWe see the frustration of millions of beneficiaries throughout the European Union.
Kedvezményezettek millióinak láthatjuk a frusztráltságát az egész Európai Unióban.
EnglishHe arranges tours for Soviet orchestras and dance troupes throughout France.
Õ szervezi a szovjet zenekarok és táncegyüttesek franciaországi vendégjátékait.
EnglishThe concept of opposite but equally powerful gods spread throughout the Mideast.
- A harcban álló, jó és gonosz istenségek tana mindenfe lé elterjedt a Közel-Keleten.
EnglishLet us hope that other leaders throughout Africa repeat this important message.
Hadd reméljük, hogy Afrika más vezetői is továbbadják ezt a fontos üzenetet.
EnglishHe backed away, looking in horror at the unsettling movement throughout Dorman's body.
Irtózva hátrált el a férfitól, akinek teste fölött ismeretlen férgek uralkodtak.
EnglishThe weather is cold and wet, so we're forced to remain inside throughout the afternoon.
Az idő hűvös és nyirkos, így egész délután kénytelenek vagyunk a házban maradni.
EnglishThroughout the centuries, clergymen have been poisoned by royals and politicians.
- Az évszázadok alatt jó néhány egyházi vezetőt mérgeztek meg királyok és politikusok.
EnglishIt is also important to grant the same rights to citizens throughout the EU.
Az is fontos, hogy ugyanazokat a jogokat biztosítsuk a polgároknak az egész EU-ban.
EnglishThis is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
Ez egyértelmű jelzés: az egész Unióban ugyanazon jogokat kell gyakorolni.
EnglishWhy do we not have as much modern infrastructure throughout Europe as we should have?
Miért nem érvényesül Európában az egész életen át tartó tanulás úgy, mint kellene?
EnglishWith MSS, it is possible to provide complete cover throughout the Member States.
Az MMSZ-szel lehetséges a teljes lefedettség biztosítása a tagállamokban.
EnglishThroughout all this, Gregor had lain still where the three gentlemen had first seen him.
Gregor egész idő alatt csendben azon a helyen maradt, ahol az urak tetten érték.
EnglishThe department is divided into six branches, scattered throughout the buildings.
A hivatal hat igazgatóságra oszlik, amelyek a különböző épületekben vannak, szétszórtan.
English. - We must use the green economy to create jobs throughout the EU.
írásban. - A zöld gazdaságot egész Európában munkahelyteremtésre kell felhasználnunk.