anglicko-maďarsko překlad pro "through way"

EN

"through way" maďarský překlad

volume_up
through way {podstatné jméno}

EN through way
volume_up
{podstatné jméno}

through way (také: through street)
volume_up
főforgalmi út {podstatné jméno}

Příklady použití pro "through way" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou have given Parliament dignity through the way in which you have led this House.
Az a stílus, ahogy Ön a Házat irányította, méltóságot kölcsönzött a Parlamentnek.
EnglishMitch grabbed a glass of rum punch and made his way through the dancers to the bar.
Mitch felkapott egy pohár rumpuncsot és a táncosok között átvergődött a bárhoz.
EnglishBoShek wove his way through the crowd and leaned up against the bar next to him.
BoShek odaintett, majd átvágott a tömegen, és letámaszkodott a pultra a vuki mellett.
EnglishCathy was back in her chair when Jack came through on his way towards the kitchen.
Mire Jack lejött, hogy a konyha felé vegye az útját, Cathy már a karosszékében ült.
EnglishMore bullets gnawed at him, pounding their way through his protective plates.
Újabb golyók találták meg a könnyű célpontot és a védő fémlemezek közötti réseket.
EnglishOn this page you have enough information to find your way through the country.
Ezen az oldalon bőségesen találsz információt ahhoz, hogy ne tévedj el az országban.
EnglishI don't know how you got this far... but you can't bullshit your way through the FBl.
Nem tudom, hogy jutott ilyen messzire... de nem dumálhatja végig magát az FBI-on.
EnglishHe couldn't make love through the night the way he'd been able to in his thirties.
Nem tudott már úgy átszeretkezni egy éjszakát, ahogyan harmincéves korában.
EnglishCallaghan led the way through the rubbled opening, with Colonel Lyle behind him.
Callaghan és Lyle végigrohant a földszinti folyosó épen maradt szakaszán.
EnglishDewayne and I snaked our way through the mob, anxious to see some violence.
Dewayne-nel sikerült átfurakodnunk a tömegen, hogy közelebb kerüljünk az arénához.
EnglishSorak saw Krysta cut her way through several of them and come running up to his side.
Sorak látta, amint Krysta keresztülvágta magát néhány tetemen, és mellé rohan.
EnglishStone blocks, aye, but only to clear a way through rubble to the space beyond.
Kövek, igen, de csak hogy megtisztuljon az út az alattuk rejtőzködő térhez.
EnglishHe made his way through the small maze of dingy offices in the direction of Barr's.
Coal megindult Barr szobája felé, keresztülhaladt az ütött-kopott irodák útvesztőjén.
EnglishI cannot go back to Avalon, I am not worthy, I cannot make my way through the mists ...
Nem tudok visszamenni Avalonba, nem vagyok méltó rá, nem tudok átjutni a ködön...
EnglishWe would stop part way through the process and lose many of the benefits of the projects.
Megállnánk a projekt közepén, és ezzel a projekteknek sok előnyét elveszítenénk.
EnglishI am new to this southern country÷is that not a way through the mountains?
Én nem ismerem ezt a déli vidéket... az az út nem a hegyeken vezet keresztül?
EnglishI thought perhaps one could get through the woods this way and so to the quay.
Azt gondoltam, hogy esetleg az erdőn át lerövidíthetem az utat a révhez.
EnglishHank shoved his way through the group and bent down to inspect the damage.
Átfurakodott a többieken, és lehajolt hozzám, hogy megvizsgálja a sérülésem.
EnglishAnother one had sawteeth -- so it could work its way through bone, I guess.
Egy másiknak fűrészfoga volt, azt hiszem, azért, hogy a csonton is át tudjon hatolni.
EnglishIt is not enough that our experts know their way through the technical jungle.
Nem elegendő, hogy szakértőink jól eligazodnak a technikai útvesztőkben.