EN

stretching {podstatné jméno}

volume_up
stretching (také: draw, racking, rendering)
volume_up
nyújtás {podstatné jméno}
stretching (také: expansion)
volume_up
tágítás {podstatné jméno}

Příklady použití pro "stretching" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWere not going anywhere, John Mischief said, carefully stretching in the warmth.
A túloldalra nem megyünk mondta Pajkos János, és óvatosan nyújtózkodott a melegben.
EnglishAnd Jesus stretching forth his hand, touched him, saying: I will, be thou made clean.
Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, s így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!"
English(We do have records stretching that far back, for about a million planets.)
A vastagsága több tucat méter volt, a felszínén ismerős növények burjánzottak.
Englishshe said with great flair, stretching out her arms to him.
- Ehun vannak! - triumfált az öregasszony, és Michael felé nyújtotta karjait.
EnglishA whole line of vessels stretching from the North Balabac Strait to Zamboanga.
Egy egész sor hajó egy vonalban az északi Balabac-szorostól Zamboangáig.
EnglishWatching them was like watching a man do stretching exercises in a mirror.
Ahogy nézte őket, olyan volt, mintha egyetlen embert nézne, aki tükör előtt tornázik.
EnglishSpitfire base from the Battle of Britain, Stanley explained, stretching in his seat.
- Spitfire-bázis még az angliai csata idejéből - magyarázta Stanley nagyot nyújtózkodva.
EnglishA stretching, rounded mockery of a man, it stepped clear of the cylinders.
Szakadozott, idomtalan, savból formált emberalak lépett ki a hordók közül.
EnglishSam waited until Herzog had settled down before stretching himself out on the cold floor.
Sam megvárta, amíg Herzog elhelyezkedett, utána végignyúlt a hideg padlón.
EnglishZa yawned and nodded, stretching out in the folds of the accommodating formseat.
Za ásított és bólogatott, majd elnyújtózott a kényelmes fotelban.
EnglishAnd stretching forth his hand towards his disciples, he said: Behold my mother and my brethren.
Aztán kitárta tanítványai felé karját, s így szólt: "Ezek az anyám és testvéreim!
English'I meant the whole thing,' Zreyn said, stretching out on the rug.
Becsukott szemmel összekulcsolta a kezét a tarkója alatt, aztán meggondolta magát.
EnglishTerse and to the point, remarked Holmes, stretching his long, thin legs towards the fire.
Tömör és lényegre törő jegyezte meg Holmes, és hosszú, vékony lábát a tűz felé nyújtotta.
EnglishThen he dressed quickly and quietly, as was his wont, stretching once or twice as cats do.
Ezután gyorsan és csendesen felöltözött, majd kinyújtóztatta a tagjait, mint egy macska.
EnglishThe little girl was halfway up a rope ladder stretching from the rail to the yardarm.
A kislány már félúton járt a vitorlarúd végéről lelógó kötéllétrán.
EnglishHe had to reach her, which meant stretching his influence into real time.
El kell érnie hozzá, ami azt jelenti, hogy ki kell terjesztenie a befolyását a valós időre.
EnglishHe knelt before Neville, stretching his head back to offer his throat.
Letérdelt Neville elé, hátrahajtotta a fejét, és felajánlotta a torkát.
EnglishNorth of the crevasse, the forest cloaks what was once a vast city, stretching on for leagues.
A szakadéktól északra az erdő egy egykori hatalmas, több mérföldes város helyén nőtt.
EnglishEasing back, stretching his cramped legs, he peered through the windshield.
Hátradőlt, kinyújtotta elgémberedett lábát és kilesett az ablakon.
EnglishWas The Vampire Lestat stretching its electronic tentacles far enough to touch them?
Vajon elér-e hozzájuk elektronikus csápjaival Lestat, a vámpír?