anglicko-maďarsko překlad pro "to stop"

EN

"to stop" maďarský překlad

EN

to stop [stopped|stopped] {sloveso}

volume_up
And he knew you were going to stop, because you had told him, I suggested.
Õ pedig tudta, hogy maga megáll majd egy patikánál, mert megmondta neki, hogy megáll folytattam.
All clocks stop when one does legal research with a hangover.
Minden óra megáll, amikor valaki másnaposan végez könyvtári kutatómunkát.
She'd stop in Mobile at St. Cecilia's to get the ashes on her forehead.
A mobile-i Szent Cecilia-templomnál megáll, hogy megkenjék a homlokát hamuval.

Příklady použití pro "to stop" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWhat could I do, I thought, to stop thinking of putting that pistol to my head?
Mit tehetnék, hogy ne kelljen állandóan a koponyámra célzó pisztolyra gondolnom?
EnglishYou ever stop trying to shove knowledge down their throat and just talk to them?
Előfordult már, hogy véletlenül kiesett a szerepéből, és szóbaelegyedett velük?
EnglishOn the one hand, my colleagues want to stop our fishermen receiving any subsidy.
Egyrészt képviselőtársaim el akarják törölni a halászaink mindennemű támogatását.
EnglishDid you want to stop him the way you wanted to stop him from killing Freniere?
Nem akarta megakadályozni, mint annak idején, amikor Freniere-t készült megölni?
EnglishOther team members converged at the site of a local police call, their first stop.
Első állomásukat egy, a helyi rendőrséghez befutó bejelentés nyomán jelölték ki.
EnglishLook, what you need to do... is deal with your emotions and stop screwing around.
Figyelj, inkább szedd rendbe az érzelmeidet... és hagyd abba a féktelen kefélést!
EnglishJad, put everything you’ve got into finding that room and we stop a murder.
Jag, meg kell tudnunk, hol van az a szoba hogy megakadályozhassuk a gyilkosságot.
EnglishIf she ever stopped being that she'd stop being Tesla, and she liked being Tesla.
Ha ez megváltozna, nem is lenne tovább Tesla, márpedig ő szeretett Tesla lenni.
EnglishTraffic was nearly nonexistent and they reached the bus stop in ninety seconds.
Forgalom úgyszólván nem volt, kilencven másodperc alatt értek a kereszteződéshez.
Englishthe scholar out of Athena but you can't stop her blushing after you've done so.
Mindenesetre társaság szempontjából kellemesebb vacsora volt, mint az előző esti.
EnglishOnce a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
Ha egy hajó használhatatlanná válik, nekünk sem szabad hajóként gondolkodni róla.
EnglishFor the price of the ale, this meal, and a night's lodging, I'll stop the pain.
Egy sörért, ezért a vacsoráért és az éjszakai szállásért elmulasztom a fájdalmat.
EnglishTo the Palais-Royal, she said to the coachman; stop near the Theatre-Francais.
- A Palais-Royalhoz - szólt az asszony a kocsishoz -, a Thé(tre-Fran(ais mellé.
EnglishPeople would stop and peer in the window and laugh at all the messes the dog made.
Az arra járók besandítottak és nevették, hogy csupa kutyagumi a kávézó padlója.
EnglishI think I'll stop in Cimmura on my way south and hang that young bastard Lycheas.'
Azon gondolkodom, hogy megállok Cimmurában, és fellógatom az a fattyú Lycheast.
EnglishWe've come to ask you, as your neighbors, to stop giving water to the Sand People.
Azért jöttünk, hogy mint szomszédaid, megkérjünk: ne adj vizet a homoklakóknak.
EnglishI should take vengeance, she said quietly, but you will only stop me if I try.
Bosszút kellene állnom mondta halkan , de úgyis megakadályoznád, ha megpróbálnám.
EnglishI need to get to Niagara Falls by Saturday... to stop Chloe from getting married.
Szombatra el kell érnem Niagara Falls-ba... hogy megálitsam a Chloe esküvőjét.
EnglishYeah, the duke, he just likes to stop off, you know, see the sights and, uh...
Igen, a herceg, csak egy kicsit megállt, tudod, gyönyörködni a tájban és, uh...
EnglishWe must stop saying the first thing that comes into our minds on this question.
Nem szabad kimondanunk az első gondolatot, ami ezzel kapcsolatban az eszünkbe jut.