anglicko-maďarsko překlad pro "stance"

EN

"stance" maďarský překlad

volume_up
stance {podstatné jméno}

EN stance
volume_up
{podstatné jméno}

stance (také: approach)
volume_up
hozzáállás {podstatné jméno}
There is also a contradiction between the Commission's much-vaunted flexibility and the inflexible stance that it has taken in the technical negotiations.
Ellentét áll fenn továbbá a Bizottság által annyira dicsért rugalmasság és a technikai tárgyalások során felvett rugalmatlan hozzáállás között.
stance (také: attitude, juncture, lay, lie)
volume_up
helyzet {podstatné jméno}
If a firm stance is not taken, the situation will deteriorate.
Ha nincs szilárd állásfoglalás, a helyzet csak romlani fog.
The current American stance on trade, if that was what it seemed to be, was like being slapped by one's own child.
A jelenlegi amerikai kereskedelmi helyzet azt a benyomást keltette, mintha az ember a saját gyermekét ütné arcul.
Since the conflict in Georgia, we have remained at a point where we can see differences between us in the stance we have adopted on crucial subjects.
A grúziai konfliktus óta állandósult az a helyzet, amelyben láthatjuk a különbségeket a döntő fontosságú témákban elfogadott álláspontunk tekintetében.
stance (také: engagement, job, place, placement)
volume_up
állás {podstatné jméno}
stance (také: corner, dump, locality, location)
volume_up
hely {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "stance":

stance

Příklady použití pro "stance" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishTake a stance on this point and say that the crisis fund needs to be enlarged.
Foglaljanak állást erről, mondják ki, hogy bővíteni kell a válságkezelési alapot.
EnglishPerhaps, a newspaper editorialized, America will rethink her stance vis-a-vis Japan.
Talán egy jobban tájékoztatott Amerika újragondolná Japánnal szembeni viszonyát.
EnglishHarrison and Nance used the more modern Weaver stance, both hands on the weapons.
Harrison és Nance a modernebb Weaver-állást használta, két kézzel fogva a fegyvert.
EnglishCommissioner, your stance as regards the European Council sounded very drastic.
Biztos úr, Ön rendkívül kemény hangot ütött meg az Európai Tanácsot illetően.
EnglishOur stance is based on loyalty to the principles on which our world is based.
Álláspontunk az azon alapelvekhez való hűségre épül, amelyre világunk is épül.
EnglishIt is scandalous that we so meekly surrender our own stance on self-expression.
Botrányos, hogy ilyen megadóan lemondunk az önkifejezésről alkotott álláspontunktól.
EnglishRyan's refusal to believe in this whole thing is almost a religious stance.
Ryan annyira nem hajlandó hinni ebben a dologban, hogy az fölér egy hitvallással.
EnglishI therefore call on the Polish government to change its stance on this matter.
Ezért kérem a lengyel kormányt, hogy változtassa meg álláspontját ebben a kérdésben.
EnglishHe bit the fin on his flank and assumed dominant stance as Pk'Tow whirled angrily.
Oldalba marta a másik fint, és domináns pózba helyezkedett, amikor Pk'Tow megpördült.
EnglishThis stance has already brought significant changes, which we fully support.
Ez a kiállás már jelentős átalakulást hozott, amelyeket teljes mértékben támogatunk.
EnglishFrom his stance, it was clear that this man knew how to handle this weapon.
Tisztán látszott, hogy a férfi azt is tudja, hogyan kell bánni a fegyverével.
EnglishIt would be good if Turkey understood that this is not meant as an anti-Turkish stance.
Jó lenne, ha Törökország megértené, hogy ez nem Törökország ellenes álláspont.
EnglishThis is why a firmer stance is needed against all forms of trafficking.
Ezért van szükség határozottabb fellépésre az üzérkedés minden formájával szemben.
EnglishIt is high time that Europe takes one stance regarding Iran, and the world is waiting.
Legfőbb ideje, hogy Európa állást foglaljon Irán ügyében, a világ erre vár.
EnglishHowever, I voted against the report, owing to its pro-abortion stance.
Mindazonáltal a jelentés ellen szavaztam, annak abortuszpárti állásfoglalása miatt.
EnglishHence, we need a stance of problem-fixing, not just problem-avoidance.
Ezért egy probléma megoldó hozzáállásra van szükségünk, nem csak probléma elkerülésre.
EnglishThat was my stance - sole survivor of a great house, commanded by her Father to live.
Hát így voltam én a híres család egyetlen túlélője, akinek az apja parancsolta, hogy éljen.
EnglishYou are the one unfairly calling Sweden to account for a stance which it adopted.
Pont Ön az, aki kiegyensúlyozatlanul kér számon Svédországon olyan álláspontot, amit képviselt.
EnglishOr - a different question - how will Parliament's stance be taken into account in that case?
Vagy - más kérdés - hogy lesz akkor figyelembe véve a Parlament álláspontja?
EnglishLast year, the European Parliament took a negative stance on this.
Tavaly az Európai Parlament ezzel kapcsolatban negatív álláspontot foglalt el.