anglicko-maďarsko překlad pro "squeal"

EN

"squeal" maďarský překlad

volume_up
squeal {podstatné jméno}

EN squeal
volume_up
{podstatné jméno}

squeal
volume_up
rikoltozás {podstatné jméno}
squeal
volume_up
sikítás {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "squeal":

squeal

Příklady použití pro "squeal" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishA sharp snap, a thin squeal: the rear bumper scraped one of the still-moving portals.
Éles csattanás hallatszott: a hátsó lökhárító beleakadt a nyíló kapuszárnyba.
EnglishEvery step he took, a grating squeal seemed to presage its capitulation.
A lépcső kétségbeesett hangja minden újabb lépés után jelezte a közelgő véget.
English- (Tires Squeal) Everybody's got their problems Everybody says the same thlng to you Fuck!
##Everybody's got their problems ## ##Everybody says the same thlng to you ## Bassza meg!
EnglishThe sow gave a gasping squeal and staggered up, with two spears sticking in her fat flank.
A koca is nyögött, elvisította magát s feltápászkodott, két lándzsa fúródott kövér véknyába.
EnglishThe voice was the squeal of a small animal, a rabbit maybe, or perhaps a rat.
Egy apró állat sikolya volt, tálán egy nyúlé vagy patkányé.
EnglishIt made a thing, terrified sound, more of a peep than a squeal.
Az vékony, rémült hangot hallatott, inkább füttyentést, mint sikoltást.
EnglishFor a few seconds the silence was split by an electronic squeal as sharp as an ax blade.
A csendet néhány másodpercre hangos vijjogás törte meg, majd az éles hangnak hirtelen vége szakadt.
EnglishOff down one of the streets she heard the car engine rev up, and roar, then a squeal of brakes.
Hallotta, hogy az egyik szomszédos utcában felbőg egy kocsi motorja, aztán csikorogva fékez.
EnglishHank let loose with a painful squeal, one of horror and shock.
Hank felsikoltott, a hangját egyszerre torzította el a fájdalom, a rémület és a döbbenet.
EnglishTen minutes later, I squeal tires and slam on brakes and come to a stop in front of the warehouse.
Tíz perccel később a raktárépület előtt rátaposok a fékre, és csikorgó kerekekkel megállók.
EnglishVivienne winced as the shrill electronic squeal grew louder, a piercing oscillation.
Viviene összerándult, ahogy a vijjogás egyre erősödött.
EnglishNo one's hurt you yet, so don't squeal, Japp barked at the now thoroughly cowed Italian.
- Eddig még senki se bántott, úgyhogy elhallgass - ripakodott rá a kétségbeesetten vinnyogó csirkefogóra.
EnglishShe was about to knock on the small, featureless door when it opened inward with an abrupt squeal.
Már éppen felemelte a kezét, hogy bekopogjon, amikor az ajtó halk nyikorgással kitárult előtte.
English[Clicking, beeping] [Brakes squeal] [Exhales deeply] MAN ON TV: Hey, buddy, you are sweating your ass off.
"Azonnali hatállyal: James Douglas Clayton tanonc elbocsátását javaslom.
EnglishHe heard the blade squeal against bone as she wrenched it free.
Aztán hozzálátott, hogy kirántsa a baltát, és Paul hallotta, amint a penge megnyikordul a csonton.
EnglishThe boar's note changed to a squeal and it swerved aside into the covert.
A röfögést metsző visítás váltotta fel, a vadkan egy gyors fordulattal bevetette magát az oldalsó burgyingba.
EnglishAnd above that, the sound of cracking--snapping and breaking--and the squeal and scream of wood on wood.
Aztán recsegés-ropogás facsarodó fa csikorgása, pattanása, sikolya.
EnglishI was able to persuade it Phage's honour rested on it keeping quiet; I don't think it'll squeal.
Szerencsére sikerült meggyznöm, hogy a Fág becsülete múlik a hallgatásán; nem hiszem, hogy köpni fog.
EnglishThere was nothing but a horrid squeal of static.
Elengedte az adógombot, de iszonyú recsegésnél nem kapott egyebet válaszul.
English[Brakes squeal] All right, your objective... reach the parking lot with an asset who intends to have sex with you.
Rendben, a feladatuk... szert tenni olyan bigékre, akik hajlandóak a szexre magukkal.