anglicko-maďarsko překlad pro "to rouse"

EN

"to rouse" maďarský překlad

EN

to rouse [roused|roused] {sloveso}

volume_up
tettre serkent vkit
to rouse (také: to start)
I was certain that Louis would rouse himself from his solemn silence and protest against Lestat's domination, but he did nothing of the sort.
Bizonyosra vettem, hogy Louis felriad előkelő hallgatásából, és tiltakozni fog Lestat parancsolgatása ellen, de ő nem tett ilyet.

Příklady použití pro "to rouse" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe used to rouse up in winter; but of late he has been too drowsy to walk far even then.
Télen még csak fölébred néha, de utóbb már télen is álmos hozzá, hogy elinduljon.
EnglishSo you have come at last to rouse old Rogol Domedonfors from his dreams?
Nos, végre eljöttetek, hogy felébresszétek a vén Rogol Domedonforst időtlen álmából?
EnglishYou must come out of it, my beloved Master, you must rouse yourself for Louis and for me.
Elő kell jönnöd az álomból, szeretett mesterem, föl kell kelned Louis-ért és értem.
EnglishFor a moment Sam thought that he was trying to rouse Frodo; then he saw that it was not so.
Samu egy pillanatra azt hitte, Frodót készül fölébreszteni, aztán látta, hogy nem.
EnglishAlacrity tried to rouse his thinking equipment and get a grip on things.
Alacrity próbált életet verni az agytekervényeibe, hogy követni tudja az eseményeket.
EnglishWhen he went to rouse the others, he found that Tynian, Berit and Talen were missing.
Amikor fel akarta kelteni a többieket, felfedezte, hogy Tynian, Berit és Talen hiányzik.
EnglishThe urgency in his voice did something to rouse the man from his torpor, but not much.
A sürgető késztetés kimozdította a férfit kábultságból, de nem túlzottan indította meg.
EnglishMagical operations sometimes rouse the local wildlife into an unreasoning rage.
A mágikus tevékenység hatására a paraállatok gyakran minden ok nélkül agresszívan lépnek fel.
EnglishNo one demanded his attention nor did he rouse to what was going on in the keep of Estcarp.
Senki sem zaklatta Estcarp ügyeivel, de azok nem is érdekelték különösebben.
Englishhe screamed up at her, and she hurried to rouse William.
Azonnal hozd le őket! üvöltötte Komor, és Liz rohant a hempergőhöz, hogy fölkapja Williamet.
EnglishShe carried me down the stairs, and there was nothing I could do to rouse my limbs.
Ölben vitt le a lépcsőn, mert én egy ujjamat se bírtam mozdítani.
EnglishHe thought about it in some detail until it was time to rouse Ulath for his turn on watch.
Addig töprengett a részleteken, amíg fel nem kellett keltenie Ulathot.
EnglishSet me ANDRE NORTON 186 outside this cursed city and I'll rouse your countryside: for you.
Juttassatok ki ebből az átkozott városból, és én felverem a vidéket.
EnglishGo rouse the others and have Berit saddle our horses.' you're sure about this?'
Keltsd fel a többieket, Berit pedig nyergelje fel a lovakat.
EnglishFirst the EU must rouse ASEAN countries to provide assistance.
Az EU-nak először az ASEAN országokat kell rávenniük a segítségnyújtásra.
EnglishWhat will rouse me will be me, was his half-finished thought.
Ami felkorbácsol, az leszek majd én, suhant át agyán a félkész gondolat.
EnglishThe body servant who slept across the king's door started awake as Morgaine bent to rouse him.
A személyi szolga, aki a király ajtaja előtt aludt, riadtan ébredt, amikor Morgaine felrázta.
EnglishI cried out No, putting my own hand over my mouth so that I did not rouse the mortals in the church.
Nem, befogtam a számat, hogy ne riasszam fel a halandókat a templomban.
EnglishI had been helpless when I should have been trying to rouse these useless ones around me to mutiny.
Magatehetetlen voltam, amikor ezeket a használhatatlan lényeket kellett volna föllázítanom.
EnglishSluggish bodies tried to rouse themselves from the vaporous torpor.
A lomha testek megpróbáltak fölemelkedni a ködös kábulatból.