EN return
volume_up
{podstatné jméno}

return (také: account, avail, benefit, gain)
volume_up
haszon {podstatné jméno}
'A lot of work for very little return,' Ghosn replied.
- Sok munka, kicsi haszon - felelte Ghosn.
Also, and I think this is just as important, I would urge the Commission to look at how the returns are divided across the food production chain.
És ami szintén ugyanennyire fontos, megkérem a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan kerül elosztásra a haszon az élelmiszergyártó láncok között.
return (také: acquisition, gain, increment, profit)
volume_up
nyereség {podstatné jméno}
volume_up
kiegyenlítés {podstatné jméno}
volume_up
visszatérés {podstatné jméno}
He dismissed them all as past the point of no return; they were swiftly dispatched.
Mindegyiket elbocsátotta; már nem volt visszatérés; gyorsan szétszóródtak.
Secondly, would a return to the pre-2000 situation be an option?
Másodszor megoldást jelentene-e a 2000 előtti helyzethez való visszatérés?
It was strange, this first return to Saigon with nobody to welcome me.
Furcsa volt az első visszatérés Saigonba, amikor nem várt senki.
volume_up
kárpótlás {podstatné jméno}
return (také: compensation, offset, recompense)
volume_up
viszonzás {podstatné jméno}
És ne aggódj a viszonzás miatt.
It is also - if you are looking at this as part of an overall policy - part of a sustainable return that people will actually go back with what they have earned.
Ha egy átfogó politika részének tekintjük, a fenntartható ellenszolgáltatás része, hogy az emberek a keresetükkel együtt térnek haza.
return (také: refund, reimbursement, expenses)
volume_up
visszatérítés {podstatné jméno}
return (také: income, proceeds, takings)
volume_up
jövedelem {podstatné jméno}
return (také: take, proceeds, receipts, takings)
volume_up
bevétel {podstatné jméno}
volume_up
visszahelyezés {podstatné jméno}
return (také: rendition, stripping)
volume_up
visszaadás {podstatné jméno}
return (také: repetition)
volume_up
megismétlődés {podstatné jméno}
return
volume_up
megválasztás {podstatné jméno} (képviselőé)
return
volume_up
újra előfordulás {podstatné jméno}
return
volume_up
üzleti forgalom {podstatné jméno}
return
volume_up
visszaérkezés {podstatné jméno}
return
volume_up
visszaküldés {podstatné jméno}
International humanitarian standards should be applied, not least the principle of non-return.
A nemzetközi humanitárius szabványok, elsősorban a visszaküldés elleni védelem elvének alkalmazása kívánatos.
In case of return of goods, the price paid by the consumer must be returned within 14 days of their return.
A termék visszaküldése esetén a fogyasztó által kifizetett árat a visszaküldés után 14 napon belül vissza kell téríteni.
If the seller does not inform the consumer of the right to return goods, the purchaser has a period of one year to return them.
Ha az eladó nem tájékoztatja a fogyasztót a visszaküldés jogáról, akkor a vásárlónak egy éve van visszaküldeni az árut.
return
volume_up
visszaszolgáltatás {podstatné jméno}
return
volume_up
visszatevés {podstatné jméno}

Příklady použití pro "return" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI had to return it full again.
A tank tele volt, a cég fizette, és tele tankkal kellett visszavinnem az autót.
EnglishAnd you, Khunrath, keep the golem well away from us until our return to London.
Te pedig, Khunrath, tartsd tőlünk távol a Gólemet, míg vissza nem érünk Londonba.
EnglishReturns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.
IGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.
EnglishRetrieve it from the spire, wrap it in hides if that is possible, and return here.
Szedjétek ki a jégből, ha lehet, csavarjátok szőrmébe, és térjetek vele vissza.
EnglishThey undertake a journey for the Warlock King, and I pray for their safe return.
Útra kelnek a máguskirály megbízásából, s imádkozom, hogy biztonságban hazatérjenek.
EnglishAlmost against his will, at first, Creideiki felt his enthusiasm begin to return.
Creideiki szinte akarata ellenére érezte, hogy lelkesedése visszatérőben van.
English'To return to the point, it was mostly the women in our family who were witches.
Hogy visszatérjek a tárgyhoz, a mi családunkban többnyire a nők voltak boszorkányok.
EnglishWe will undoubtedly return to this subject when we deal with the Health Check.
Erre a kérdésre kétségtelenül vissza fogunk térni a állapotfelmérés tárgyalásakor.
EnglishIf one of your children ran away from home, would you not work for his return?
Ha az egyik gyereke elszökne otthonról, nem tenne meg mindent, hogy hazavigye?
EnglishIn return, major companies will match this amount with a contribution in kind.
Cserébe a nagyvállalatok ezt az összeget természetbeni juttatásokkal egészítik ki.
EnglishI would return to the attack a dozen times if necessary, and despite every failure.
Ha kell, ismét nekiindulok tízszer, hússzor, még akkor is, ha a rövidebbet húzom!
EnglishHe added thoughtfully, It looks, does it not, as though we return to our muttons?
Elgondolkozva folytatta: Sajnos, már megint ott vagyunk, ahonnan elindultunk.
EnglishThe day after his return Ewen Ross summoned both him and Judy to the hospital.
A visszaérkezésük utáni napon Ewen Ross őt is és Judyt is behívta a kórházba.
EnglishI witnessed these things with my own eyes, and have not paused in my return.
Ezt a saját szememmel láttam, és megállás nélkül jöttem, hogy elmondhassam neked.
EnglishBut now that you've returned from the dead, it is time to return me to my throne.
De most, hogy visszatértél a halálból, itt az ideje, hogy visszakerüljek a trónomra.
EnglishYou came to my defense... and the law of karma requires me to return the favor.
Megyek a védelmére... és a karma törvénye megköveteli a pártfogást a visszatérésben.
EnglishIt would be as well if you could make it convenient not to return before evening.
Köszönöm szépen, örülnék, ha úgy intézné a dolgát, hogy estig elmaradhasson.
English`Come on, we have to get another one before they all return to camp,' he said.
Rajta hát, még egyet el kell kapnunk, mielőtt visszatérnek a táborba mondta Lestat.
English'As you pointed out yourself, we live in a time when the dead can return, Tibilo.'
Ahogy magad is mondtad, Tibilo, olyan korban élünk, amikor a halottak visszatérnek.
EnglishThere seemed no new cause for panic; and folk began to return to their houses.
Tehát semmi sem adott okot újabb ijedelemre, és mindenki úgy döntött, hogy hazatér.