EN raise
volume_up
{podstatné jméno}

raise (také: ascent, climax, climb, climbing)
volume_up
emelkedés {podstatné jméno}
raise (také: rise)
volume_up
fizetésemelés {podstatné jméno}
A raise would be nice, say from six bucks an hour to nine, if you can spare it.
Némi fizetésemelés is méltányos lenne, mondjuk a hatdolláros órabérről kilencre, ha ki tudják gazdálkodni.
Promotions, raises, bonuses, survival, success, everything revolved around how well one was billing.
Előléptetés, fizetésemelés, prémium, túlélés, siker minden attól függött, hogy milyen ügyesen számlázott az ember.

Příklady použití pro "raise" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThus he forced Belbo to raise the tone of his refusal and to say no definitively.
Rákényszerítené, hogy emelje fel a hangját, és mondja ki végleg azt, hogy nem.
EnglishWe just raise the glass to each other and, if you wish, we can touch the edges.
Csak fölemeljük a poharat, egymás felé, és ha akarod, összeértetjük a szélét.
EnglishI should like to raise a few minor points regarding the implementation itself.
Szeretnék megemlíteni néhány apróságot magával a végrehajtással kapcsolatosan.
English'I'll need to be fairly close to where King Sarak's buried to raise his ghost.'
Közel kell lennem Sarak király nyughelyéhez, ha elő akarom hívni a szellemét.
EnglishThe objective of this policy should be to raise the awareness of European tourists.
A politika céljaként az európai turisták tudatosságának növelését kell kitűzni.
EnglishSo, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.
Tehát amikor Önök kék kártyát emelnek fel, sajnos nem mindig adhatom meg a szót.
EnglishIn the draft resolution you raise a number of issues of relevance for the ECB.
Az állásfoglalás-tervezetben számos, az EKB számára is releváns kérdést említenek.
EnglishTrust me, the trouble Jack's in, my bank accounts won't even raise an eyebrow.
Ahhoz képest, hogy Jack mekkora bajban van, az én ügyleteim apró csínytevések.
EnglishFor better or for worse, we are shaping Europe's future by how we raise our children.
Ha jó, ha rossz, azáltal formáljuk Európa jövőjét, ahogy gyermekeinket neveljük.
EnglishWith preparations, and they will be prepared, they can raise stronger spirits.
Ha felkészülünk, ők is felkészülnek, és erősebb szellemeket is megidézhetnek.
EnglishA good media strategy is certainly needed in order to raise awareness of SOLVIT.
A hálózat ismertségének növeléséhez mindenképpen szükség van egy jó médiastratégiára.
EnglishThe Commission wants to raise the minimum tax to 380 euros per 1 000 litres by 2014.
A Bizottság a minimális adót 1 000 literenként 380 euróra kívánja emelni 2014-ig.
EnglishThe statement that the President-in-Office has made does, however, raise a problem.
A Tanács hivatalban lévő elnökének egy kijelentése azonban igencsak problémás.
EnglishI fought to raise my head, and discovered that I was on my back on a ledge.
Küszködve fölemeltem a fejemet, és észrevettem, hogy háttal fekszem egy peremen.
EnglishMy mother... was left without a job or a dime to raise me... and my five sisters.
Anyámnak se munkája se pénze nem volt, hogy felneveljen engem és öt húgomat.
EnglishHowever, there are two issues I wish to raise this evening: Icesave and mackerel.
Két ügyet szeretnék azonban ma este felvetni: az Icesave és a makrélahalászat ügyet.
EnglishThis will also raise awareness among European citizens of the value of those victims.
Ez fel fogja hívni az európai polgárok figyelmét is az ilyen áldozatok értékére.
EnglishBut he didn't dare raise his canteen and drink, lest his motions reveal his position.
Mégsem merte kulacsát szájához emelni, nehogy mozgásával elárulja rejtekhelyét.
EnglishYour power is great enough to seek out the living if you can raise the dead.
Ha képes vagy fölkelteni a holtakat, elég nagy a hatalmad, hogy megkeresd az élőt.
EnglishHowever, I would nevertheless like to raise a couple of points of criticism.
Ez elvileg rendben is van, azonban néhány kritikus megjegyzést szeretnék felvetni.