EN

to pull up {sloveso}

volume_up
to pull up (také: to pick up, to take up)
to pull up (také: to challenge)
to pull up (také: to jerk back)
to pull up
volume_up
leszed {sl.} (áramot)
to pull up

Příklady použití pro "to pull up" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishPull up one of the big plastic garbage cans which weighed almost nothing at all.
Úgy, hogy idevonszolja az egyik nagy műanyag kukát, aminek szinte nincs is súlya.
EnglishShe used the handcuffs to pull herself up again and studied the glass some more.
A bilincs segítségével felhúzódzkodott, és tovább tanulmányozta a poharat.
EnglishHis hands fumbled at Quatt's body, then he arose and tried to pull Jisbella up.
Kezével megtapogatta Quatt testét, majd felegyenesedett, és megpróbálta Jisbellát is felhúzni.
English'Leave it alone, Berit,' he grated, straining to pull himself up.
Hagyd békén, Berit sziszegte, miközben erőlködve tornászta magát egyre feljebb.
EnglishI guess I wanted to bring him down and in the process pull myself up.
Azt hiszem, úgy szerettem volna legyűrni, hogy közben a saját helyzetemen is javítsak.
EnglishPull yourself up a chair and let's see what we can do about getting you out of the soup.
Húzzon ide egy széket, és lássuk, mit tehetünk, hogy kihúzzuk magát a paradicsomszószból.
EnglishI want you to just stand exactly like this for me, pull up your sleeves, if you don't mind.
Azt szeretném, hogy pontosan így álljon, tűrje fel az ujját, ha nem gond.
EnglishIt was a cold, lonely, mournful sound that made him pull the covers up to his chin.
Gyászos, hideg hang volt ez, Tony fázósan húzta magára a takarót.
EnglishI want the clerks to pull up every case now pending in the eleven circuits below.
Azt akarom, hogy az ügyvivők vegyenek elő minden olyan ügyet, amely függőben van az alsóbb szinteken.
EnglishI strained harder to pull myself up and managed to prop my elbows on the trapdoor's edge.
Erősebben felhúztam magam, és sikerült a csapda ajtajának széléig feltornásznom a könyökömet.
EnglishWe closed that operation down and figured it was time to pull up stakes.
Elvégeztük azt a munkát ott, és úgy gondoltuk, ideje átköltözni.
EnglishEl seized the pull-ring and hauled up the trapdoor of the refuse-pit.
El megragadta a vaskarikát és felnyitotta a csatorna csapóajtaját.
EnglishI might be able to help you persuade Dolmant to pull Wargun up short.'
Talán segíthetek meggyőzni Dolmantot, hogy fogja vissza Wargunt.
EnglishPull up just ahead of it and I’ll go over and have a look.”
Álljon meg, mielőtt befordulna, én majd kiszállok, és megnézem.
EnglishByr helped pull her up; she felt suddenly heavy, clumsy and... unwieldy.
Hirtelen nehéznek érezte magát, ügyetlennek és... ormótlannak.
EnglishPull up a chair,Yarber said, and the kid grabbed the nearest one and placed it in front of their table.
A kölyök megfogta, majd az asztalukhoz vitte a hozzá legközelebb lévő széket.
EnglishPull up! the voice-warning system told him in the usual sexy voice.
Húzz fel! mondta megszokott szexi hangján a figyelmeztető rendszer.
EnglishAnd surely Rowan wasn't going to pull up a chair to her bedside and say, `Mama, I think I killed him.
Rowan meg nyilván nem ült az ágya mellé, hogy közölje: Mama, azt hiszem, én öltem meg.
EnglishWhy older people pull their pants up over their belly-buttons?
Az idősebb emberek miért húzzák magasabbra a gatyájukat a köldöküknél?
English'Turn left into South Parade, and pull up on the right, could you, Allan, said the old man.
Legyen szíves, Allan, forduljon be a Déli sétányra, és álljon be a jobb oldalra mondta az öregúr.