anglicko-maďarsko překlad pro "profit"

EN

"profit" maďarský překlad

volume_up
profit {podstatné jméno}
HU

"profit" anglický překlad

volume_up
profit {podstatné jméno}

EN profit
volume_up
{podstatné jméno}

profit (také: increment, gains)
volume_up
profit {podstatné jméno}
This report is an important step towards the vital recognition of Non-Profit Institutions (NPIs).
Ez a jelentés fontos lépés a non-profit intézmények létfontosságú elismerése felé.
Unfortunately, all human values are used to fuel profit.
Sajnos az emberei értékeket feláldozzák a profit oltárán.
FedEx, easy motto: people, service, profit.
A FedEx-nek könnyű a jelmondata: emberek, szolgáltatás, profit.
profit (také: account, avail, benefit, gain)
volume_up
haszon {podstatné jméno}
In fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
Valójában a környezet csak újabb lehetőség a tőke és a haszon felhalmozására.
One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
Egy másik dimenzió: nyereség illetve gazdasági haszon vagy a környezet és annak megóvása.
And he added fiercely, No great profit is made without risk.
Majd eltökélten hozzátette: Nagy haszon nincs kockázat nélkül.
profit (také: acquisition, gain, increment, return)
volume_up
nyereség {podstatné jméno}
One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
Egy másik dimenzió: nyereség illetve gazdasági haszon vagy a környezet és annak megóvása.
The balance, in the region of eighty percent of the foreign sale, was the profit.
A külföldön kapott árból nyolcvan százalék tiszta nyereség származott.
Maybe I should say earnings instead of profit.
Talán inkább bevételt kellene mondanom nyereség helyett.
profit (také: advantage, asset, benefit, gain)
volume_up
előny {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "profit":

profit

Příklady použití pro "profit" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWhy should any thinking being if the knowledge has no chance of showing a profit?
Miért tenne így bárki gondolkodó lény, ha az a tudás várhatóan nem hoz hasznot?
EnglishImagine what will happen if Jennings figures it out and tries to profit from it.
- Képzelje el mi fog történni ha Jennings kitalálja hogyan tudna ebből profitálni...
English'Well, Bert -- we've just been doing a little profit and loss account,' I said.
Nos, Bert, éppen egy kis számadást készítettünk a bevételről és a kiadásról kezdtem.
EnglishThe pursuit of profit at any price has brought the financial system crashing down.
A mindenáron való profithajhászás a pénzügyi rendszer összeomlását vonta maga után.
EnglishBehold, I Paul tell you, that if you be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Én, Pál mondom nektek: Ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek.
EnglishThe loss of his government paycheck would be a net profit for John Patrick Ryan.
Hogy még cifrább legyen a helyzet, Ryan hithű katolikusnak tartotta magát.
EnglishNothing changes: those who caused the crisis continue to profit most from the crisis.
Semmi sem változik: továbbra is a válság okozói profitálnak legtöbbet a válságból.
EnglishBack in New York, I am the head of development for a non-profit called Robin Hood.
New Yorkban egy civil szervezet, a Robin Hood fejlesztési vezetője vagyok.
EnglishThe pre-tax profit margin used for this calculation was 10 % of turnover.
Az ehhez a számításhoz használt adózás előtti haszonkulcs a forgalom 10 %-a volt.
EnglishBut the police had been quite sure that a small steady profit came his way.
De a rendőrség biztos volt benne, hogy ő is állandó jövedelmet húz az ügyecskékből.
EnglishA shortage of food creates hunger, but one man's hunger is another man's profit.
Az élelmiszerhiány éhínséget jelent, de az egyik ember éhezése egy másiknak hasznot hoz.
EnglishInstead, its the freedom of Letherü business interests to profit from those people.
Õk azt akarják, hogy a lether gazdaság szabadon profitálhasson azokból az emberekből.
EnglishThe only ones to profit from all this cooperation are the big European companies.
Ebből az együttműködésből egyedül a nagy európai vállalatok profitálnak.
EnglishWhat shall it profit, my brethren, if a man say he hath faith, but hath not works?
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek?
EnglishWe are not trying to profit unilaterally from a strategy for Central Asia.
Nem törekszünk egyoldalú nyereségre a Közép-Ázsiával való stratégiánk révén.
EnglishThe fact is, I responded, that it would be much toil for very little profit.
- Ennek az az oka - feleltem -, hogy rengeteget kell fáradni olyan sovány eredményért!
EnglishIt was an idea that could not profit anybody but would help health in every field.
Olyan ötlet, amiből senki nem tud hasznot húzni, de minden téren támogatja az egészséget.
EnglishHealth workers provide a social service and are not a means of generating profit.
Az egészségügyi dolgozók szociális szolgáltatást nyújtanak és nem profitgeneráló eszközök.
EnglishThe development of the media system is increasingly driven by the profit motive.
A média rendszerének fejlődését egyre inkább a profitszerzés vezérli.
EnglishEspecially the German car industry, which has made the most profit over the last 10 years.
Főleg a német autóiparnak, amely az elmúlt 10 évben a legtöbb nyereséget érte el.