anglicko-maďarsko překlad pro "parish"

EN

"parish" maďarský překlad

volume_up
parish {podstatné jméno}

EN parish
volume_up
{podstatné jméno}

parish (také: vicarage)
volume_up
egyházközség {podstatné jméno}
Az egyházközség pásztorának sok a tennivalója.
Az egész egyházközség odáig lesz a boldogságtól!
It seemed the whole parish was talking about it.
Másról se beszélt az egyházközség.
parish (také: rectory, vicarage)
volume_up
parókia {podstatné jméno}
Clay lies still, but blood's a rover, so I should be called kill-devil all the parish over.
Clay csendben fekszik, de a vér nem nyugszik, ördögűző lesz a nevem parókia-szerte.
parish (také: parsonage, vicarage)
volume_up
plébánia {podstatné jméno}
Father Lafferty turned the check over, hit the back of it with the rubber stamp that carried the parish endorsement.
Lafferty atya megfordította a csekket, és rácsapott a plébánia gumi bélyegzőjével.

Příklady použití pro "parish" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIN 1979, AN OIL COMPANY punched a hole deep in Terrebonne Parish and hit oil.
1979-ben egy olajtársaság kutat fúrt Terrebonne Parish területén, és olajra lelt.
EnglishIn the robes of a parish priest Alexei II went to one of his rallies to listen.
II. Alekszij egyszerű papnak öltözve elment Ruszakov egyik igehirdetésére.
English`Born April 3rd, 1929, in Sambourne Fishley, in the parish of St Mark's.
Született 1929. április 3-án Sambourne Fishleyben, a Szent Márk egyházközségben.
English(FI) Mr President, Commissioner, my thanks go to Mr Parish for this debate.
(FI) Elnök úr, biztos úr, köszönettel tartozom Parish úrnak ezért a vitáért.
EnglishMr President, I would like to congratulate Mr Parish on bringing this forward.
Elnök úr, szeretnék gratulálni Parish úrnak, amiért felhozta ezt a témát.
EnglishOn 1 January 2008 more than 3 000 people were taking refuge in the parish of Langas.
2008. január 1-jén több mint 3000 ember menekült a langasi egyházközségbe.
EnglishFinally he went to Father Lafferty, the parish priest, but Carlotta had him in her pocket.
Végül Lafferty atyához folyamodott, a plébánoshoz, de ő is Carlotta zsebében volt.
EnglishThe landfill in Lafourche Parish was worth millions to the Sulari family.
A Lafourche Parishban lévő hulladékgyűjtő több millió dollárt ért a Sulari családnak.
EnglishParish Lantern sipped the last of the Chardonnay in his glass, savored it, swallowed.
Parish Lantern kiitta a Chardonnay-t poharából, ízlelgette és lenyelte.
EnglishFor Parish Lantern, taking the gun from the stunned scientist's hand required no struggle.
Parish Lantern odalépett Proctorhoz, kivette a kezéből a pisztolyt, de nem bántotta.
EnglishI'm telling you, they think this place belongs to the whole parish.
Én mondom neked, errefelé úgy tartják, hogy Blackwood Farm az egész egyházközségé.
EnglishShe'd be useful in the parish and tactful with the Mothers' Union.
- Emma szépen rendben tartaná a parókiát, és ügyesen bánna az Anyák Egyletével.
EnglishFor years this sad scandalous story has been repeated throughout the Redemptorist Parish.
A redemptorista egyházközségben évekig szolgáltatott beszédtémát ez a szomorú botrány.
EnglishI therefore hope that Members will be sympathetic to Mr Parish's amendments.
Ezért remélem, hogy a képviselők támogatják Parish úr módosításait.
EnglishThis is the double zero tolerance which I believe is the essence of Mr Parish's proposal.
Ez a dupla zéró-tolerancia, amely azt hiszem, hogy a Parish úr a javaslatának a lényege.
EnglishSome- times he will shut up a right of way and defy the parish to make him open it.
Előfordul, hogy lezár egy átjárót, és kényszeríti a községet, hogy per útján nyittassa ki vele.
EnglishI have my parish duties as well as some work later at the university.
Plébánosi kötelességeim is vannak, később pedig az egyetemen lesz dolgom.
EnglishClement's, because Wickham's lodgings were in that parish.
Tudod, a St. Clement-templomban esküdtünk, mert Wickham abban az egyházközségben lakott.
EnglishNational governments will be reduced to the status of a parish council.
A nemzeti kormányokat egy községi tanács szintjére alacsonyítják le.
EnglishMiss Carl wrote out a check for the parish and put it in his hand.
Carl kisasszony kitöltött egy csekket a plébániának, és a kezébe nyomta.