anglicko-maďarsko překlad pro "our conscience"

EN

"our conscience" maďarský překlad

Viz příklady pro použití "our conscience" v kontextu.

Podobné překlady pro "our conscience" maďarsky

squirrel podstatné jméno
Hungarian
conscience podstatné jméno
Hungarian

Příklady použití pro "our conscience" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThat is a moral scandal and a huge stain on our collective conscience.'
Ez morális botrány, kollektív lelkiismeretünket terhelő hatalmas bűn.”
EnglishThe Christian organisations are a thorn in the eye of our conscience.
A keresztény szervezetek munkája tüske a lelkiismeretünk szemében.
EnglishThe European Parliament embodies, in the best possible way, the democratic conscience of our planet.
Az Európai Parlament a lehető legjobban testesíti meg bolygónk demokratikus lelkiismeretét.
EnglishThe visa procedure should weigh heavily on our conscience.
A vízumeljárás súlyos lelkiismereti kérdés kell hogy legyen számunkra.
English(PT) What is currently happening in Zimbabwe is a challenge to our conscience and capacity to act.
(PT) Ami jelenleg történik Zimbabwéban, az kihívás lelkiismeretünk és cselekvőképességünk számára.
EnglishIs it the case that we are appeasing our conscience by having formulated such a resolution?
Nem csak arról van-e szó, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket azzal, hogy megalkottunk egy ilyen állásfoglalást?
EnglishIf we behave reasonably, our conscience is clear!
- Ha ésszerűen viselkedünk, a lelkiismeretünk tiszta lehet!
EnglishA solution must be found immediately, otherwise any further infection will remain forever on our conscience.
Azonnal megoldást kell találni, máskülönben minden további fertőzés örökre a mi lelkiismeretünket fogja nyomni.
EnglishLet us draw near with a true heart, in fulness of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with clean water.
Járuljunk hát hozzá igaz szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le.
EnglishWe also call for more money, to clear our conscience, but there is a lot of Arab money which is not invested in Arab democracy and Arab prosperity.
Több pénzt is kérünk, hogy könnyítsünk a lelkiismeretünkön, de rengeteg olyan arab pénz van, amelyet nem az arab demokráciára és az arab jólétre fordítanak.
EnglishWe have to examine our own conscience, though, because it is not so long ago that we, the EU, invited Mugabe to attend the EU-hosted AU-EU summit in Lisbon.
Lelkiismeret-vizsgálatot is kell tartanunk, hiszen nem is olyan régen mi hívtuk meg Mugabét, hogy látogasson el Lisszabonba, az EU által rendezett EU-Afrika csúcsra.
EnglishHowever, my request to parliamentarians and politicians across Europe is: Let us ensure that this is not just warm words, just to appease our conscience.
A következő lenne azonban kérésem Európa parlamenti képviselőihez és politikusaihoz: biztosítsuk, hogy ezek ne csak heves, lelkiismeretünket megnyugtató szavak maradjanak!
EnglishThe scenes of barbarism that took place in the 1990s between the Hutus and the Tutsis will always remain deeply embedded in our minds and will always seriously disturb our conscience.
A barbár jelenetek, amelyek a hutuk és tuszik között a 90-es években lezajlottak, még élnek az emlékezetünkben, és súlyosan nehezednek mindannyiunk lelkiismeretére.

Jiná slova

English
  • our conscience

Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la.