anglicko-maďarsko překlad pro "no end of"

EN

"no end of" maďarský překlad

volume_up
no end of {příd. jm.}

EN no end of
volume_up
{přídavné jméno}

no end of (také: huge)
volume_up
nagyarányú {příd. jm.}
What this report lacks are concrete proposals that would allow us to draw up a solution that will put an end to large-scale clandestine immigration and discourage the traffickers.
Ami e jelentésből hiányzik, az a konkrét javaslatok sora, amelyek segítségével véget vethetünk e nagyarányú tiltott bevándorlásnak, és kedvét szeghetjük az emberkereskedőknek.
no end of (také: numberless, uncounted, uncountable)
no end of
volume_up
rengeteg sok {příd. jm.}
no end of (také: vast, bazillion, whacking-great)
volume_up
rengeteg {příd. jm.}
Even at the end of protracted wars, there still seemed to be plenty of people around.
Még az évekig elhúzódó háborúk befejeztével is úgy tűnt, rengeteg ember él a földön.
Thus wasting a lot of valuable time, even if in the end murderer did shoot detective.
Így rengeteg értékes időt veszít, még akkor is, ha a végén valóban lelövi.
'Plenty of time,' he muttered, and that might be true of Kurtz, but what about the other end?
- Rengeteg időm van - suttogta, és ez igaz lehet Kurtzot illetően, de mi van a másikkal?
no end of
volume_up
végtelenül sok {příd. jm.}
no end of
volume_up
végtelen sok {příd. jm.}

Příklady použití pro "no end of" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThere was no end of new satire and history coming from Rome and from Alexandria.
Rómából és Alexandriából kifogyhatatlanul ömlöttek az új szatírák és históriák.
EnglishOne of the skis just clipped a pressure ridge at the end of the runway, banking.
Az egyik sítalp nekiütközött egy jégtaréjnak a kifutó végén, megdöntve a gépet.
EnglishWell, you know this is the end of the line for Val if he doesn't have a hit here.
Nos, azzal tisztában vagy, hogy Valnak annyi, ha most ezzel a filmmel befuccsol.
EnglishThe bug reached the end of Randall's desk and marched straight off into the air.
A bogár elérte Randall asztalának szélét, és egyenesen belemasírozott a levegőbe.
EnglishGreat slavering fur-metal beast, stretched out taut at the end of Suze's leash.
Hatalmas, nyálazó, szőrös-fémes állat, megfeszült izmokkal Suze pórázának végén.
EnglishThe Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.
A Bizottság 2011. április végéig kidolgoz egy új javaslatot a MID tekintetében.
EnglishIf you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.
Ha az elnökség végéig megoldja őket, azt hiszem, elmondhatja, hogy megcsinálta.
EnglishThey are not even present and in the end the system simply cannot work like this.
A csehek és a franciák nincsenek is jelen, márpedig így nem működhet a rendszer.
EnglishTHE END WORLD RECORD Only the most exceptional people become aware of the Matrix.
VÉGE VILÁGREKORD Csak a legkülönlegesebb emberek ébrednek tudatára a Mátrixnak.
EnglishHe smoked a cigarette at the end of the pier and tossed the butt into the ocean.
A férfi elszívott egy cigarettát a móló végénél, és a tengerbe pöckölte a csikket.
EnglishOnly one this week, but I got a feeling it'll end my losing streak with Hallmark.
Ezen a héten csak egy készült, azt hiszem, hogy elhagy a szerencse Hallmarktól.
EnglishIt is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
Most végül már egyértelmű, hogy mi is pontosan a Bizottság és elnökének szerepe.
EnglishShe had just dropped a ball of wool and was carefully rewinding the end of it.
Röviddel előbb leejtett egy gombolyag fonalat, és most éppen azt tekergette fel.
EnglishTo that end, it plans to submit a progress report to the TTE Council in mid-June.
Ebből a célból június közepén egy jelentés benyújtását tervezi a TTE-Tanácsnak.
EnglishIn the end, granting passengers minimum rights makes the railways more attractive.
Végeredményben az utasok alapvető jogainak biztosítása a vasutat vonzóbbá teszi.
EnglishEven as he went he found himself thinking: this is going to be the end of me...
Még mielőtt elérte volna, egy gondolat született a fejében: ezzel végem is van...
EnglishAll in all I think we shall have made significant progress by the end of 2009.
Mindent egybevetve úgy hiszem, hogy jelentős haladást fogunk elérni 2009 végére.
EnglishProtectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
A protekcionizmus sohasem jó válasz, és nincs vége még a globális gazdaságnak.
EnglishI predict that the world will end at the stroke of midnight on New Year's Eve.
Megjósolom, hogy a világ véget ér szilveszter éjjelén, amikor éjfélt üt az óra.
EnglishOutside the dingy office was a room so vast Jonesy couldn't see the end of it.
A vacak kis irodán kívül egy akkora terem volt, hogy Jonesy nem is látta a végét.