anglicko-maďarsko překlad pro "negation"

EN

"negation" maďarský překlad

volume_up
negation {podstatné jméno}
EN

negation {podstatné jméno}

volume_up
negation (také: denial, traverse, negative, traversing)
volume_up
tagadás {podstatné jméno}
They spoke simply, in the language of negation.
Egyszerűen beszéltek, és a tagadás nyelvén.
He protested, the negation barely forming on his lips, his hand rising as if to thrust it away.
Tiltakozott, s ahogy a tagadás megformálódott ajkán, kezét felemelte, mintha eldobná magától.

Příklady použití pro "negation" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishNo arsenic to obtain and administer - nothing definite - just - negation!
Nem kell arzént szerezni, és beadni egyszerűen csak meg kell tagadni az orvosságot!
EnglishIt is a very unfair situation, amounting to a negation of rights.
Ez az áldozatok jogainak semmibevételével egyenlő, ami nagyon igazságtalan helyzet.
EnglishJessie moved her head from side to side in a slow, hopeless gesture of negation.
Jessie tagadón ingatta ide-oda fejét, minden reménység nélkül.
EnglishMy vote was not a negation of the Graça Moura report; quite the contrary.
Szavazatom nem a Graça Moura jelentés elvetése; éppen ellenkezőleg.
EnglishShe shook her head, but it was not a negation to anything that I'd said.
A fejét rázta, nem mintha azt akarta volna tagadni, amit mondok.
EnglishHuman trafficking is a negation of liberty, dignity and equality.
Az emberkereskedelem a szabadság, a méltóság és az egyenlőség tagadása.
EnglishGording gestured negation: a brushing stroke with the hand.
Gording tagadólag intett: egy széles mozdulatot tett a kezével.
EnglishIt is considered, at most, a mere negation of good.
Ha egyáltalán foglalkoznak vele, pusztán a jó tagadásaként fogják fel.
EnglishMael gave me a withering look and shook his head in negation.
Mael megsemmisítő pillantással mért végig, és a fejét rázta.
Englishunexpected, negation is not():
XPath feldolgozási hiba: nem várt '!', a negáció a not():
EnglishShe cried a negation in her agony; it could not be so.
Kétségbeesetten felüvöltött, hogy ez nem lehet!
EnglishHe shook his head in a subtle but stern negation.
Alig észrevehetően, de szigorúan megrázta a fejét.
EnglishI whispered something, a swift irrational negation.
Suttogva, gyorsan, értelmetlenül nemet mondtam.
English(NL) Madam President, the democratic opening announced by the Turkish Government has degenerated into a democratic negation.
Elnök asszony, a török kormány által bejelentett demokratikus nyitás demokratikus tagadássá fajult.
EnglishHatred gives birth to oppression, and oppression is the negation of a republic, a democracy and a country ruled by law.
A gyűlöletből elnyomás születik, és az elnyomás a köztársaság, a demokrácia és a jogon alapuló ország tagadása.
EnglishHe'd studied hard to become a physician and surgeon, and this act, this murder of a child, was the negation of all that.
Keményen tanult, hogy orvos és sebész lehessen, és ez a gyilkosság, egy kisgyerek meggyilkolása, mindennek a tagadása volt.
EnglishThere had been no negation of magic.
A mágiák nem ütötték ki egymást.
EnglishThey shook their heads again in negation.
EnglishThey are a negation of art!
EnglishBut in this miraculous and private little moment, seemingly unnoticed by the whole congregation, I saw her head shake in a small secretive negation.
Ám e csodás, titkos pillanatban, amelyet úgy tűnik, nem vett észre a gyülekezet, láttam, ahogy egy picit megrázza a fejét.