anglicko-maďarsko překlad pro "needlessly"

EN

"needlessly" maďarský překlad

volume_up
needless {příd. jm.}
EN

needlessly {příslovce}

volume_up
needlessly (také: redundantly)
As a result, animals are suffering needlessly.
Ennek eredményeképpen szükségtelenül szenvednek állatok.
If nothing is done, people will continue to die needlessly.
Ha semmi sem történik, akkor az emberek továbbra is szükségtelenül halnak meg.
If you go to war, needlessly, for I did not desire it, then men will be slain.
Ha háborút kezd valaki, szükségtelenül, mert én nem vágytam rá, elesettekre is számítania kell.
needlessly (také: unavailingly)
Half a million EU citizens die needlessly each year due to tobacco addiction.
Félmillió EU polgár hal meg fölöslegesen minden évben dohányfüggőség miatt.
Biztos nem fölöslegesen?
I think it is very important that we proceed in this House with as much agreement as possible and do not needlessly quarrel over details we do not have the power to establish.
Azt hiszem, nagyon fontos, hogy a Házban a lehető legtöbb megállapodást hozzuk, és nem veszekszünk fölöslegesen olyan részleteken, amiket nem áll módunkban alakítani.

Synonyma (anglicky) pro "needless":

needless

Příklady použití pro "needlessly" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut I do not slay man or beast needlessly, and not gladly even when it is needed.
De én sem embert, sem állatot nem ölök ok nélkül, még ha okkal, akkor sem örülök neki.
English'I'm unscrupulous and brutal when I need to be, but I'm not needlessly cruel.'
Sosem volt teher - válaszolta Blair keményen -, maga nem tud semmit.
EnglishAnd why do some heart patients needlessly have to wait months for surgery to unblock arteries?
És egyes szívbetegeknek miért kell hiába várniuk hónapokat egy koronaér műtétre?
EnglishMillions of humans die needlessly every day, on every planet in the galaxy!
A galaxis valamennyi lakott bolygóján minden nap emberek milliói halnak meg teljesen feleslegesen!
EnglishNo soldier has ever died needlessly under my command, Mr. Irwin.
Az én embereim közül senki sem halt meg feleslegesen, Mr. Irwin.
EnglishIf we stayed out of it, Ratstomper reminded him needlessly.
Ha kimaradunk az ügyből tette hozzá feleslegesen Patkánylapító.
EnglishFloyt had opined that gearing too high and pedaling too slowly would be bad, needlessly fatiguing, as in bicycling.
Floyt úgy vélte, hogy nem jó, ha magas fokozaton, lassan tekernek, mert kifáradnak.
EnglishI think you're needlessly worried, said he.
Meglepődik majd, mennyire méltányos árat szabok.
EnglishWe are in this case contributing needlessly to further dissatisfaction with Europe on the part of Europeans and our local authorities.
Ez esetben feleslegesen növeljük az európaiak és a helyi hatóságok Európával szembeni elégedetlenségét.
EnglishAnd needlessly expensive, Roberta said.
- És drága mulatság - fűzte hozzá Roberta.
EnglishMy character is intensely strong, and my will is like iron; still, I see no reason to demonstrate their strength needlessly.
- Rendkívül erős jellem vagyok, és az akaratom, mint a vas, ugyanakkor nem látom értelmét hiába fitogtatni az erőmet.
EnglishI guess I'm needlessly jumpy.
EnglishHe was not needlessly brutal.
Lasher nem volt esztelenül brutális.
EnglishSounds needlessly vicious.
EnglishIt must be a basic principle that structures are not created twice over and that the Union's structures do not swell needlessly.
Alapelvnek kellene tekinteni, hogy adott struktúrákat nem szabad kétszer létrehozni, és az uniós struktúrákat nem szabad feleslegesen felduzzasztani.
EnglishObviously, I don't want people to do this, because as an advertising man I tend to regard saving as just consumerism needlessly postponed.
Nyilvánvalóan nem akarom, hogy az emberek ezt tegyék, mert reklámszakemberként hajlamos vagyok a spórolást a fogyasztás felesleges elhalasztásaként tekinteni.
EnglishIn a few years she would so long ignore the lump she could feel in her own breast, which no one else ever felt, that she would die needlessly of cancer.
Néhány év múltával majd annyira elhanyagolta a mellében tapintott és soha meg nem vizsgáltatott keménységet, hogy értelmetlen rákhalál vitte el.
EnglishAs you know, three people tragically and needlessly lost their lives during peaceful demonstrations by Greek citizens claiming a better tomorrow.
Mint tudja, egy jobb jövőért küzdő görög állampolgárok által rendezett békés tüntetésen három személy tragikus körülmények között és értelmetlenül vesztette életét.