EN moan
volume_up
{podstatné jméno}

moan (také: groan)
volume_up
nyögés {podstatné jméno}
There was a gentle moan in the night, followed by a very quiet gasping cry.
Halk nyögés hangzott fel az éjszakában, aztán ziháló kiáltás.
With a long, shuddering moan, Sephrenia collapsed.
Sephrenia hosszú, remegő nyögés kíséretében összecsuklott.
The human crashed to the stones, a shuddering moan escaping his lips.
Az ember a kövekre zuhant, remegő nyögés hagyta el ajkát.
moan (také: sigh)
volume_up
sóhaj {podstatné jméno}
She gave a little agitated moan as she studied this.
Keserű sóhaj hagyta el az ajkát, mialatt a hirdetést tanulmányozta.
Kísérteties sóhaj szakadt fel a torkából.
He heard something then—a sigh, perhaps, or a low moan.
Ekkor meghallott valamit talán sóhaj volt, talán halk nyögés.

Synonyma (anglicky) pro "moan":

moan
English

Příklady použití pro "moan" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe wormlike thing that was Elminster made no reply but a wet, bubbling moan.
A féregszerű lénnyé változtatott Elminster nem felelt, csak nyöszörgött valamit.
EnglishHikahi let out a whistling moan and flipped out of the water in a backward dive.
Hikahi füttyögve felnyögött, és hátraszaltóval kivetette magát a vízből.
EnglishThe wind gusted again, this time hard enough to make the boards of the building moan.
Újabb széllökés, ezúttal elég heves ahhoz, hogy az épület gerendái beleborzongjanak.
EnglishKissoon didn't scream this time, but expelled his breath as a long moan.
Kissoon ezúttal nem sikoltott fel, hanem egy hosszú sóhajjal engedte ki a levegőt.
EnglishAn anguished moan escaped from Karras as he bowed his head above the Host.
Kínos nyöszörgés szakadt ki Karrasból, amikor fejet hajtott az ostya fölött.
EnglishWhen his fingers touched them, I felt such terrible pleasure that all I could do was moan.
Mikor megérintett az ujja, olyan iszonyú kéjt éreztem, hogy csak nyögni tudtam.
EnglishThis resulted in an agreeable moan and squirm of pleasure from his... what?
Ténykedése bátorító nyögéseket és hullámzó testmozdulatokat váltott ki... a barátnőjéből?
EnglishClutching his temples, the scientist slumped forward over his control board with a moan.
A tudós a halántékát dörzsölgetve, nyöszörögve előredőlt a vezérlőpulton.
EnglishShe looked at me with a sudden sick speculation and began to moan.
Rám nézett hirtelen, ravaszul töprengő arckifejezéssel, majd nyögdécselni kezdett.
EnglishShe started to moan, then, as if aroused, and the sound changed to a low, wordless, endless song.
A szolga felnyögött, de hangja egy végtelenül hosszú, szótlan dallammá változott.
EnglishFinally with a loud moan, Avicus pulled on Mael's head with both his hands.
Avicus két kézre fogta Mael fejét, hangosan felnyögött, és letépte.
EnglishHe stared at Ramses, his mouth open, a low sound coming from him, half gasp, half moan.
Ramszeszre bámult, tátott szájjal; mély, nyögésszerű hangot hallatva.
EnglishThe wounded creature dropped the bottle with a great piteous moan.
A sebekkel borított lény szánalmas nyöszörgéssel ejtette ki kezéből a borospalackot.
EnglishWisp let out a frightened moan and thrashed violently against Wil's grip.
Szösz rémülten nyüszített, és vadul rángatózni kezdett Wil markában.
EnglishHe breathed hard and rapidly, and emitted a dull, aching moan.
Nehezen és szaporán szedte a levegőt, s tompa, fájdalmas nyögéseket hallatott.
EnglishAll the General could do was moan and writhe on the ground ii pain.
A tábornok nem tehetett mást, nyögött és vonaglott a földön fájdalmában.
EnglishAs they were returning to the small table by the window, the girl began to writhe and moan again.
Amint visszaültek a kis asztalhoz, a kislány ismét mocorogni és nyöszörögni kezdett.
EnglishShe fired again and heard a moan, a body tumbling down the stairs.
Ismét tüzelt, és nyögést hallott, majd a lépcsőn, leguruló test hangját.
EnglishLouder and louder it came like a moan that could not break into a cry.
Dagadt és dagadt, akár a nyöszörgés, mely nem robbanhat kiáltássá.
EnglishSephrenia looked around sternly, and the other Zemochs also sank to the ground with a horrified moan.
Sephrenia szigorúan körülnézett, mire a többi zemochi is követte vezetőjük példáját.