anglicko-maďarsko překlad pro "laughter"

EN

"laughter" maďarský překlad

volume_up
laughter {podstatné jméno}

EN laughter
volume_up
{podstatné jméno}

laughter (také: laugh, laughing)
volume_up
nevetés {podstatné jméno}
Laughter, howling laughter, scraping the ceiling of the crypt.
Nevetés, vonító nevetés, kaparászás a kripta mennyezetén.
(Laughter) So, 15 minutes left. Well, I was born ... no. (Laughter)
(Nevetés) Van még 15 percem. Nos, születtem... - nem. (Nevetés)
(Laughter) And the consequences of this problem make themselves felt in bookshops.
(Nevetés) És ennek a problémának a következményeit megérezzük a könyvesboltokban.
laughter (také: laugh)
volume_up
kacagás {podstatné jméno}
Laughter drifted up from the mound; bright, irrepressible, totally genuine laughter.
Kacagás szivárgott fel a földhalmon keresztül: színtiszta, féktelen, teljesen őszinte kacagás.
She dropped the mask, and there was a ripple of laughter from somewhere.
Levetette álarcát, és valahonnan gyöngyöző kacagás hallatszott.
Laughter and infinite intellect and then the round-checked face, the bud mouth.
Kacagás, végtelen értelem, gömbölyded orcák, rózsabimbó száj.
laughter
volume_up
hahota {podstatné jméno}
. . and then, from somewhere else, a gunshot and a burst of cracked, idiot laughter.
Aztán lövés dördült valamerről, másfelől, és eszelős hahota kísérte.
And to my bewilderment, they all went into peals of laughter.
kérdeztem, mire megdöbbenésemre kitört a harsány hahota.
I heard a sinister laughter, rumbling like low thunder over the moist soft sounds of their anguish and suffering.
Hátborzongató hahota gördült át a rémült, szenvedő gyerekek hüppögése fölött.

Synonyma (anglicky) pro "laughter":

laughter
English

Příklady použití pro "laughter" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOff in the distance, he heard laughter; the unmistakable giggling of young girls.
A távolban nevetést hallott; fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását.
EnglishThe breather wrapped over his blowmouth only muted his chattering laughter slightly.
A víznyílásán lévő légző épp csak egy kicsit tompította le csicsergő nevetését.
EnglishA silvery ripple of laughter that held the unspoiled naturalness of a bubble dance.
Ezüstösen fodrozódó kacaja a habok táncának romlatlan természetességét őrizte meg.
EnglishThere was laughter, drunken shouts, occasional screams, and the sounds of breakage.
Nevetést, részeg kiáltozást, néha egy-egy sikolyt, üvegcsörömpölést hallottak.
EnglishExcept for the silent, chuffing laughter of the monster that was watching her.
Nem hallatszott más, csak a minden mozdulatát szemmel tartó szörny kuncogása.
EnglishCold, cruel laughter pursued them a long way down the passages they fled through.
Már rég a járatban loholtak, kemény versenyt vívva, hogy ki ér ki elsőként.
EnglishAs Karras stared numbly, the demon put its head back in gloating laughter.
Karras bágyadtán meredt rá, s a démon kárörvendő kacajjal vetette hátra a fejét.
English(Laughter) And they use motors that literally are used on cruise missile boosters.
És hajtóanyagokat használnak, szó szerint a cirkáló rakéták hajtóanyagait használják.
EnglishHer eyes were gray and sad, but her mouth was gentle and shaped for laughter.
Emer szeme szürke, szomorú volt, szája azonban lágy vonalú, nevetésre hajló.
EnglishI caught the undercurrent of laughter in her voice, but I don't think Blunt did.
Én kihallottam a hangjából a bujkáló nevetést, de nem hinném, hogy Blunt is kihallotta.
EnglishFrom my pale lips infernal laughter bursts and reechoes through the ancient vaults.
Pokoli kacaj hagyja el sápadt ajkamat, és kongva visszhangzik a régi boltívek alatt.
EnglishAs they came out, Sorak heard shouts and laughter coming from inside the shop.
Amikor kiléptek, a fiú kiabálást és nevetést hallott kiszűrődni odabentről.
English(Laughter) And yet from intergalactic space, it's so far away you wouldn't even see it.
És mégis, az intergalaktikus térből nézve, annyira messze van, hogy nem is látná.
EnglishShe had been trained to stifle her laughter when a servant girl in Lithuania.
Litvániában, kiscseléd korában arra szoktatták, hogy fojtsa el a nevetését.
EnglishTheir eyes gleamed madly in their shaggy faces, and their laughter was like drums.
A kövér polgármester mozdulatlanul állt, és elkapta a lovasok vezetőjének pillantását.
EnglishSonny gaped for a moment, then slapped his knee and gasped wheezy laughter.
Öcsi eltátotta a száját, majd a térdére csapott, és ziháló nevetésre fakadt.
EnglishHer laughter turned into a shriek as he dragged her after him into the water.
Dennie nevetéséből visítás lett, ahogy Toshio magával rántotta őt a vízbe.
EnglishShe laughed again; soft, caressing laughter that I'd heard in my dreams.
Újból nevetett, azzal a lágy, cirógató nevetéssel, amelyet álmaimban hallottam.
EnglishI remember my teachers, Nash in particular, just howling with laughter when they read it.
Főleg a tanáromra, Nashre emlékszem, ahogy üvölt a nevetéstől, miközben olvassa.
EnglishBut only a soft snore answered him, and Morgaine's laughter was brittle.
Ám szavaira csupán halk horkantás volt a válasz, aztán Morgaine élesen felkacagott.