anglicko-maďarsko překlad pro "to insure"

EN

"to insure" maďarský překlad

volume_up
sure {příd. jm.}

EN to insure
volume_up
[insured|insured] {sloveso}

tűzkár ellen biztosít
tűz ellen biztosít

Příklady použití pro "to insure" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBrother Grimm helped insure that the Cup didn't fall; no one took exception.
Grimm Testvér segített neki, hogy a kupa le ne essen: senki sem lehetett kivétel.
EnglishDo we test samples of their blood to insure that they abide by the rule?
Veszünk-e vérmintát, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy betartják-e a szabályt?
EnglishThis is nothing more than a game: I will insure myself against my neighbour's house burning down.
Puszta játékról van itt szó: az ellen biztosítom magam, hogy leéghet a szomszédom háza.
EnglishOf course, in the hands of teenagers these were difficult to insure.
Természetesen, ha tini a tulajdonos, akkor nehéz lenne biztosítani.
EnglishIt wasn't difficult at all to insure that he be prudent.
Azt viszont nem volt nehéz belesulykolni, hogy legyen óvatos és körültekintő.
EnglishWe have to insure them clean air so they can have clean lungs.'
Tiszta levegőt kell adnunk nekik, hogy tiszta tüdővel nőjenek fel.
EnglishMy flight parameters insure both safety for ground personnel and reliability of the launch itself.
Az én paramétereim egyszerre biztosítják a földi irányítószemélyzet épségét és az indítás sikerét.
English'Your safety is my responsibility, and the steps I take to insure it are not open to'discussion.'
A biztonságod az én felelősségem, és hogy milyen lépéseket teszek ennek érdekében, az nem képezheti közöttünk vita tárgyát.
EnglishYou have helped insure the safety of the universe.
Segítettetek biztosítani az Univerzumot.
EnglishHome Guard set all about to insure privacy.
A testőrség gondoskodott a zavartalanságukról.
English01:00:39.01,01:00:41.94 To insure that all this time we've spent together, building something, 01:00:42.01,01:00:43.10 wasn't wasted.
Hogy ne vesszen kárba mindaz amit ketten együtt felépítettünk Á, nem fogja tönkretenni a képregényt.
EnglishInsure weapons safe for recovery.
Fegyverek legyenek biztonságban a visszaszállításhoz.
EnglishBut it'll be most important that you all learn to work with each other to insure the success of these tests.
De a legfontosabb, hogy egymással kell megtanulniuk együtt dolgozni, mert csak így biztosíthatjuk kísérleteink eredményességét.
EnglishBut a NIRTSat cost less than one-fiftieth the price of a fullsized satellite, and it cost less to insure and launch as well.
Viszont egy AUDR kevesebb mint ötvened részébe került egy rendes méretű műhold árának, és a pályára állítása is olcsóbb volt.
EnglishTheir reason for choosing so unusual an hour for a consultation was obviously to insure that there should be no other patient in the waiting-room.
Azok ketten azért választották ezt a szokatlan órát látogatásra, hogy más beteg ne legyen a várószobában.
EnglishAirline companies have no legal obligation to insure against a collapse and so some of them do not take out such insurance.
A légitársaságokat nem kötelezik jogilag arra, hogy biztosítva legyenek csőd ellen, ezért nem mindegyikük köt ilyen biztosítást.
EnglishThat was Moray's business; maybe it was necessary for the time being, to evolve a stable society which could insure survival.
Ez Moray ügye volt; lehet, hogy most erre volt szükség, hogy kialakuljon egy szilárd, az életben maradást biztosító társadalom.
EnglishHow can they insure themselves?
English'And I promise you, I'll do everything in my power to insure that every mother's son in my command lives to see his family again.'
- Továbbá azt is megígérem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy a legénységem összes tagja viszontláthassa a családját.
EnglishDoctor Masters, as the range safety officer I'm here to insure a safe launch for both the ground and the air crews.
Masters doktor, én mint térbiztosító tiszt azért vagyok itt, hogy a földi és a légi személyzet számára veszélytelen indítási körülményeket biztosítsak.