anglicko-maďarsko překlad pro "I listened to you"

EN

"I listened to you" maďarský překlad

Viz příklady pro použití "I listened to you" v kontextu.

Podobné překlady pro "I listened to you" maďarsky

I zájmeno
Hungarian
to listen sloveso
Hungarian
to předložka
you zájmeno
Hungarian

Příklady použití pro "I listened to you" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI listened to you once, Silverhand, and have been put to much trouble because of it.
Egyszer hallgattam rád, Ezüstkéz, és emiatt sok kellemetlenségem támadt.
EnglishYou just told me your family problems, and I listened to you.
Csak elmondtad a családi bajaid, és meghallgattalak.
EnglishI listened to you very carefully on this.
Figyelmesen hallgattam Önöket ezzel kapcsolatban.
EnglishAs I listened to you this morning and also just now, Mr Barroso, and to Mr Van Rompuy or the Council, too, I got an idea of why the spark is not being passed on.
Ahogy ma reggel hallgattam önöket, és most is, Barroso urat, és Van Rompuy urat, illetve a Tanácsot, rájöttem, miért nem kerül átadásra a lelkesedés.
EnglishYou know all those years, when I listened to you, long before you made songs to me, I loved it that you took only the hard ones, the young men.
Tudod-e, hogy ezekben az években, jóval előbb, mintsem dalokat kezdtél volna zengeni hozzám, azért szerettelek, mert mindig a rágós falatokat választottad, a fiatal férfiakat?

Jiná slova

English
  • I listened to you

Ještě více překladů v česko-anglickém slovníku od bab.la.