anglicko-maďarsko překlad pro "I left him"

EN

"I left him" maďarský překlad

Viz příklady pro použití "I left him" v kontextu.

Podobné překlady pro "I left him" maďarsky

I zájmeno
Hungarian
left přídavné jméno
Hungarian
to leave sloveso

Příklady použití pro "I left him" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe denied it hotly, and continued to do so until I left him with the minders.
Azt hevesen tagadta, tagadta mindvégig, amíg aztán ott hagytam az őrökkel.
EnglishIt was just on ten minutes to nine when I left him, the letter still unread.
Pontosan tíz perccel kilenc előtt jöttem el tőle, a levél még ott volt, olvasatlanul.
EnglishOn the day I left him, I knew before he tried to strike me that I would resist.
Azon a napon, amikor otthagytam, még meg sem ütött, de én már tudtam, hogy most ellenállok.
EnglishI left him, wondering why I had gone to him in the first place.
Faképnél hagytam, és azon csodálkoztam, hogy egyáltalán mi a fenének mentem oda hozzá.
EnglishI left him doing his thing and went to the restroom to do mine.
Hagytam, hogy tegye a dolgát, és a mellékhelyiségbe igyekeztem, hogy én is elvégezzem a magamét.
EnglishWhen Latimer and I left him, he was just starting up.
Éppen fölfelé indult az emeletre, amikor én meg Latimer elváltunk tőle.
EnglishSeeing that his passion was becoming ungovernable, I left him and returned towards Hatherley Farm.
Láttam, hogy az indulatát nem lehet megfékezni, ezért otthagytam, és visszaindultam a Hatherley-major felé.
EnglishHe said that after I left him he had got a rope and stripped and gone down into the water and got the thing out.
Elmondta, hogy az én távozásom után elővett egy kötelet, és lement a víz alá, kihúzta azt a dolgot.
EnglishI left him because every time I looked at him, I saw my son.
Azért hagytam el, mert ahányszor csak ránéztem...
EnglishHe arrived in the trunk, and I left him at your place.
- A csomagtartóban érkezett, és otthagytam a házadban.
English'Well, then,' says I, 'he fell into bad hands after I left him,for I am sure I left him safe enough.'
Akkor hát mondtam én azután jutott rossz kezekbe, miután otthagytam, mert én eléggé ép állapotban hagytam magára.
EnglishI left him three days ago on the shore of a large sea.
- Három nappal ezelőtt hagytam ott a tengerparton.
EnglishI left him to his thoughts, which were probably as small, ugly and frightened as the man himself.
Magára hagytam gondolataival, amelyek nyilván éppen olyan szürkék, csúnyák és beijedtek voltak, mint maga az egész ember.
EnglishI left him standing there and walked out on a little pier.
Ott hagytam Billt, és kimentem a kis mólóra.
EnglishNow you know why I left him, Rochelle said.
- Most már tudja, miért hagytam el - panaszolta Rochelle.
EnglishI should have thought of this before I left him.
Gondolnom kellett volna rá, mielőtt elbúcsúztunk.
EnglishI left him there and went back along the side hall.
Otthagytam, és visszamentem az oldalfolyosón.
EnglishWhen I left him the fantastic wager was laid and accepted.
Megkötöttük a fantasztikus fogadást.
EnglishBut I left him with the arid bones of background* and took my daily walk up and down the rue Catinat.
De otthagytam a faképnél, hadd rágódjék a neki vetett problémakoncokon, és elindultam mindennapos sétámra, fel-alá a Rue Catinat-n.
EnglishI left him to his newspapers and went downstairs.
Otthagytam az újságjaival és lementem.

Jiná slova

English
  • I left him

Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la.