anglicko-maďarsko překlad pro "how dare you?"

EN

"how dare you?" maďarský překlad

EN how dare you?
volume_up

'How dare you treat the Prince Regent so, Sparhawk?' she burst out.
Hogy merészeled fenyegetni a régensherceget, Sparhawk? támadt a lovagra Arissa.
"Memnoch, hogy merészeled feltételezni, hogy te tudod?"
`How dare you take the Mother and the Father!
Hogy merészeled elvinni az Anyát és az Apát!
how dare you?
How dare you say that to me with such condescension?
- Hogy merészel ilyen leereszkedően beszélni velem?
Hogy merészel nekem ilyeneket mondani?
Hogy merészel ilyeneket mondani nekem?

Podobné překlady pro "how dare you?" maďarsky

how spojka
Hungarian
how? zájmeno
Hungarian
to dare sloveso
you zájmeno
Hungarian

Příklady použití pro "how dare you?" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHow dare you say whether I want something or not? said Beatrice hotly to Rumfoord.
Hogy mered kijelenteni, óhajtok-e valamit, vagy sem? támadt Rumfoordra Beatrice.
EnglishHow dare you steal my good pasturage for your use, and almost under my very nose?
- Hogy merészelitek a jó legelőmet a saját céljaitokra használni, ráadásul az orrom előtt?
EnglishHow dare you think my soul so cheap you can have it for the asking!
Azt hiszitek, olyan olcsó a lelkem, hogy csak kérnetek kell, és máris a tietek?
EnglishHow dare you- she began in a furious whisper, and broke off.
- Hogy merészelsz... - csattant föl dühösen, aztán elhallgatott - Viviane!
EnglishHow dare you, how dare you come to me now, when I am _this_?
Hogy mersz most, hogy merészelsz most jönni hozzám, mikor már ezzé lettem?
EnglishHow dare you speak so of my kinswoman, she who helped to set me on my throne?
Hogy beszélhetsz így a rokonomról, aki a trónra segített?
English01:20:08.31,01:20:13.18 And how dare you lay a guilt trip on me about it, in public, no less ?
És különben is hogy merészelsz nyilvánosan felelőségre vonni?
EnglishHow dare you not inform me that Mrs. LoPresti is on the set today!
Hogy merészeltél nem szólni, hogy Mrs. Lepresti van itt?
EnglishHow dare you laugh at a time like this? cried Beskudnikov.
Hogy merészelsz ilyenkor nevetni? kérdezte Beszkudnyikov.
EnglishAnd now I know your voice, Morgaine of the Fairies ... how dare you come upon me as a priestess, kinswoman?
- Most már megismerem a hangodat is, Tündér Morgaine... hogy mersz papnő képében jönni elém, rokon?
EnglishHow dare you call me by a familiar name, you piece of human trash.
Hogy mersz bizalmaskodni velem, emberi hulladék?
EnglishHow dare you talk to me about being careful!
Honnan veszi a bátorságot ahhoz, hogy óvatosságról beszéljen nekem?
EnglishI thought of leaning over and unrolling the passenger window and shrieking: How dare you forget me?
Megfordult a fejemben, hogy letekerem az ablakot és kiüvöltök neki: Hogy jössz te ahhoz, hogy elfelejts engem?
EnglishThis feels... strange. oo How dare you imply I'm not serious.
Mibl gondolod, hogy nem veszlek komolyan?
EnglishHow dare you throw at me such a trivial boast!
Hogy merészelsz ily lapos dicsekvésekkel bosszantani!
EnglishHow dare you let this go on, undetected!
- Hogyan lehetséges, hogy erről neked nem volt tudomásod?
EnglishHow dare you slow me without my consent?
- Hogy merészelnek a hozzájárulásom nélkül lelassítani?
EnglishHow dare you speak to me that way in front of her?
Hogy merészelsz így beszélni a lányod előtt?
EnglishHow dare you create a disturbance in my home?
- Hogy' merészeltek botrányt okozni a házamban?
EnglishHow dare you clowns to fight in public area.
Ti bohócok, hogy mertek közterületen harcolni?