anglicko-maďarsko překlad pro "hemisphere"

EN

"hemisphere" maďarský překlad

volume_up
hemisphere {podstatné jméno}

EN hemisphere
volume_up
{podstatné jméno}

hemisphere
volume_up
félgömb {podstatné jméno}
The only furnishing was a transparent hemisphere with an Outsider resting inside.
Az egyetlen berendezési tárgy egy átlátszó félgömb volt, egy Kívülálló hevert benne.
Presumably the hemisphere filtered out excess light going in.
A félgömb valószínűleg a szükségesnél több fényt szűrte ki.
IT SHALL BE OF A SIMPLE GEOMETRICAL SHAPE , PREFERABLY A HEMISPHERE OR A RECTANGULAR PARALLELEPIPED .
A mérőfelület egyszerű geometriai formájú, lehetőleg félgömb vagy derékszögű hasáb.

Synonyma (anglicky) pro "hemisphere":

hemisphere

Příklady použití pro "hemisphere" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn the southern hemisphere there are impact craters, there are volcanic craters.
A déli féltekén becsapódások nyomai láthatóak, és vulkáni kráterek is vannak.
EnglishSCP, as its name suggested, was a concern operating in the southern hemisphere.
Amint az a cég nevéből is kiderült, az SCP a déli féltekén működött.
EnglishIt improves the competitiveness of all the countries of the northern hemisphere.
Javítja az északi félteke valamennyi országának versenyképességét.
EnglishSome of them are from the northern hemisphere; some are from the entire globe.
Néhány az északi félgömbről származik, néhány az egész bolygóról.
EnglishAnd above the planet's northern hemisphere a free-for-all battle was going on.
A bolygó északi félgömbje felett pedig fejetlen harc tombolt.
EnglishThe world was divided into two sectors: a hemisphere of civilisation and a hemisphere of barbarism.
A világ két részre oszlott, a civilizáció féltekéjére és a barbarizmus féltekéjére.
EnglishThese were the two most popular shopping areas in Streel-ing, well-known around the hemisphere.
Streelingben ez a két piac számított a legnépszerűbb bevásárlóhelynek.
EnglishRiven, Jak, and Magadon jumped into the hemisphere, Magadon still firing.
Jak, Riven és Magadon habozás nélkül beleugrottak a buborékba.
EnglishOne or the other hemisphere of the brain was always on sentry duty to control his breathing.
Az agy egyik vagy másik féltekéje mindig őrködött a légzés felett.
EnglishThe long-term development of the poorest nation in the western hemisphere must become a priority.
A nyugati félteke legszegényebb nemzetének hosszú távú fejlesztése prioritásnak tekintendő.
EnglishBecause the people I speak to in the northern hemisphere that used to go in the cinema get this.
Mert azok az emberek, akikkel az északi félgömbön beszéltem, ezt érzik, amikor moziba mennek.
EnglishBelow them the Fane glowed eerily, itself contained within a much larger hemisphere suspended in the depths.
A templom kísérteties fényben ragyogott alattuk, egy sokkal nagyobb buborék közepén.
EnglishAgriculture for the southern hemisphere, and financial, banking and energy services for the northern hemisphere.
Mezőgazdaságot a deli féltekének, banki és energiaszolgáltatások az északinak.
EnglishBut in stepping out of the carriage you step into a different hemisphere.
A kocsiból kilépve aztán egészen más világba csöppen.
EnglishCurrent harvests in the southern hemisphere are larger than expected.
A mostani termés a déli félgömbön magasabb a vártnál.
EnglishThey would have thrived, increased in numbers, and gradually spread south to occupy the whole hemisphere.
"utalás az angoi címre: Guns, Germs, and Steel; ez még több helyen elő fog fordulni a szövegben.
EnglishIt looked like nothing more than an unusual chunk of translucent gray quartz, albeit shaped as a perfect hemisphere.
Csupán egy jelentéktelen szürke kvarcdarabnak tűnt, noha tökéletes félgömböt formált.
EnglishBut another version of the same evil-Slavic Mysticism-actually seized power in the other hemisphere.
Ugyanezen gonosz erők másik verziója - a szláv miszticizmus - viszont a másik féltekén izmosodott meg.
EnglishPOSITION OF THE MEASURING POINTS ON A HEMISPHERE OF RADIUS R
Az "r" sugarú félgömbön lévő mérési pontok elhelyezkedése
EnglishOnly for you people of the wrong hemisphere, darling.
Azt ti csak úgy hiszitek, édesem, mert féltekét tévesztettetek.