anglicko-maďarsko překlad pro "helplessness"

EN

"helplessness" maďarský překlad

volume_up
helplessness {podstatné jméno}
volume_up
helpless {příd. jm.}

EN helplessness
volume_up
{podstatné jméno}

helplessness (také: impotence, inability, incapacity, inertia)
volume_up
tehetetlenség {podstatné jméno}
Inability or helplessness can have serious psychological ramifications.
...a tehetetlenség súlyos lelki következményekkel járhat.
The last words had fallen away, leaving a sense of profound helplessness.
Elhaltak az utolsó szavak is, nyomukban a tökéletes tehetetlenség maradt.
Our society has become gripped by a sense of fear and helplessness.
Társadalmunkat magával ragadta a félelem és tehetetlenség érzése.
helplessness
volume_up
gyámoltalanság {podstatné jméno}
A second later it was gone, replaced by a look of total subjugation and helplessness.
A következő pillanatban ez is eltűnt, feltétlen alázat és gyámoltalanság vette át a helyét.

Synonyma (anglicky) pro "helplessness":

helplessness
helpless

Příklady použití pro "helplessness" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe took advantage of my helplessness and dependence on him to betray me.
Aztán kihasználta a tehetetlenségemet meg azt, hogy rá vagyok utalva, és becsapott.
EnglishShe stopped and made a slight, significant gesture of helplessness.
Jeffersonné elhallgatott, és kis, jelentőségteljes, tanácstalan mozdulatot tett.
EnglishThe only thing Jawas ever did was take their beatings, flee, and accept their helplessness.
És ez nem is lesz másként addig, amíg valaki meg nem mutatja nekik a kivezető utat.
EnglishAnd such helplessness, such despair is almost incomprehensible to me.
Én nemigen bírok felfogni ennyi kiszolgáltatottságot, ilyen reménytelenséget.
EnglishNow the effect was the same, but for different reasons—helplessness made me feel small.
Most ugyanez volt a hatás, de más okból: a tehetetlenségtől kicsinek éreztem magam.
EnglishNeko gave the Light One a shrug of helplessness when the elf turned to him.
Amikor a Világos Tünde Neko felé fordult, a japán vadász egyszerűen csak megvonta a vállát.
EnglishThe Mother and the Father refused sacrifice, but this only increased their helplessness.
Az Anya És az Apa visszautasították az áldozatot, ám ez csak növelte kiszolgáltatottságukat.
EnglishMalone shook her head, but not to say no, just out of helplessness.
Dr. Malone a fejét rázta, nem tagadólag, egyszerűen tehetetlenségből.
EnglishHe was not unused to helplessness; some feelings one learned to live with.
Hozzá volt szokva a tehetetlenséghez, bizonyos dolgokkal már meg kellett tanulnia együtt élni.
EnglishI speak of their helplessness which gave rise to their desire for change.
A kétségbeesésükről beszélek, ami a változás utáni vágyukat szülte.
EnglishWe have that helplessness and hopelessness that we perhaps shared.
Talán mindannyian éreztük ugyanazt a tehetetlenséget és reménytelenséget.
EnglishOnce again he looked at me, fearless as before, but enraged in his helplessness.
Újra felnézett rám, ugyanolyan rettenthetetlenül, mint az előbb, de most már őrjöngött tehetetlenségében.
EnglishIf we cannot overcome this problem, we will pay an increasingly high price for our helplessness.
Ha nem tudjuk leküzdeni ezt a problémát, óriási árat fogunk fizetni a tehetetlenségünkért.
EnglishSchmendrick turned on her, and his face was wild with helplessness.
Schmendrick Molly felé fordult, arca ádáz volt a tehetetlenségtől.
EnglishShe looked down at the river again, at her helplessness swirling in the wake of the bright-red canoe.
Újra lefelé nézett, a folyót nézte, az élénkpiros kenu nyomában örvénylő tehetetlenségét.
EnglishA shoulder shrug, derived from an ancient vertebrate reflex, signifying helplessness.
Amikor két ember egymás mellé sodródva beszélgetni kezdett, szinte mindig lejátszódott ez a gesztussorozat.
EnglishAt first, a sense of helplessness predominated in the committee.
Először a reménytelenség érzése uralkodott el a bizottságban.
Englishshe said simply, and drew aside to let Kim see his own utter helplessness.
- Nézd! - szólt egyszerűen az asszony és félrevonta Kimet, hogy ez annál jobban láthassa a láma tehetetlenségét.
EnglishThen instantly, the secret of the Sword came back to him-and with it the helplessness of his situation.
Azután hirtelen ismét eszébe jutott a kard titka, és vele együtt helyzetének reménytelensége.
EnglishThey were leaving her alone, out of respect or out of helplessness.
Rokonai békén hagyták tiszteletből vagy tehetetlenségből.