anglicko-maďarsko překlad pro "glistening"

EN

"glistening" maďarský překlad

volume_up
glistening {příd. jm.}
HU

EN glistening
volume_up
{přídavné jméno}

glistening (také: lustrous, shining, shiny, spangly)
volume_up
csillogó {příd. jm.}
Creideiki's breath gathered in glistening condensation on the ceiling bulkhead.
Lehelete csillogó párarétegben telepedett a mennyezetre.
Mazirian, not entirely dissatisfied, studied the glistening body at his feet.
Mazirian nem teljesen elégedetlenül vizsgálta a lábánál heverő, csillogó testet.
In their arms they cradled long, glistening instruments that could only be weapons.
A kezükben hosszú, csillogó szerkezeteket vittek, amelyek csak fegyverek lehettek.
glistening (také: ablaze, beamy, blazing, bright)
volume_up
ragyogó {příd. jm.}
The eyes were huge and glistening but hard and shadowed with sadness.
A szeme nagy és ragyogó, de a nézése kemény és borús a bánattól.
I looked at the glistening eyes of my Queen.
Néztem királynőm ragyogó szemét.
The tide was fully out, so the whole extent of the beach was clear and glistening under the bright sun.
A víz teljesen visszahúzódott, a föveny szabadon csillogott a ragyogó napon.
glistening (také: luminous, lustrous, shining, shiny)
volume_up
fénylő {příd. jm.}
But in the cave there were also hundreds of glistening jade objects, just waiting for a scoop of the hand.
Ám a barlangban sok száz fénylő jade tárgy is volt, amelyek csak arra vártak, hogy felszedjék őket.
Glistening forms uncoiled in the corners of the little room, all lengths of featureless muscle, malice in their every squirming motion.
Olajosan fénylő formák gomolyogtak a kis szoba sarkaiban, jellegtelen izomkötegként, az ellenséges rosszakaratot hordozva minden mozdulatukban.
The glistening green banana trees were the biggest I'd ever seen, their waxy stalks buckling the purple flagstones here and there.
Még sose láttam, hogy ilyen hatalmasra nőjenek a zölden fénylő banánfák, amelyeknek viaszos szárai néhol kifordították helyükből a lilás kockaköveket.

Synonyma (anglicky) pro "glistening":

glistening

Příklady použití pro "glistening" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe Hold of the Dragon, Feather Witch said, her skin glistening with sweat.
A Sárkány Kunyhója! mondta Tollas Boszorka, s bőre már csillogott a verejtéktől.
EnglishTorchlight flickered off glistening mauve slime as a tentacled head turned.
Fáklyafény csillant a mályvaszínű nyálkán, amint a csápos fej oldalra fordult.
EnglishTight little belly glistening with sweat, sweat staining the thick leather belt.
Feszes hasa csillogott a verejtéktől, verejték szennyezte a széles övet.
EnglishHe stared at the spear in his hands, the Blackwood glistening with beads of red sweat.
A kezében lévő lándzsára meredt, a feketefán véres verejtékcsíkok csillogtak.
EnglishThis giant of a man, his face glistening with immortal vigor, hair a tousled mane.
Ez az óriási férfi, arcán tündöklő halhatatlan életerejével, összeborzolt sötét hajával.
EnglishWith a wrinkled handkerchief, he continued to wipe glistening sweat off his face.
Gyűrött zsebkendőjével Denning még mindig verejtékező arcát törölgette.
EnglishThe real hare fell still, eyes bulging, breast heaving, entrails glistening.
Az igazi vadnyúl megdermedt, a szeme kiguvadt, mellkasa emelkedett, belei kitüremkedtek.
EnglishTrull glanced at his brother, saw the pallor of his face, the glistening sweat on his brow.
Trull a fivérére pillantott, látta, mennyire elsápadt, milyen izzadt a homloka.
EnglishShe lay there on the bed in the lamplight, as naked and glistening as a pearl.
Úgy feküdt ott a lámpafényben az ágyon, olyan meztelenül és csillogón, mint egy gyöngyszem.
EnglishA glistening chandelier hangs just a few feet from the center of the table.
Az asztal közepétől alig egy-két méternyire csillár lóg a mennyezetről.
EnglishI thoughtIthat is Then she tortured her lower lip with glistening teeth and said nothing.
Arra gondoltam helyesebben Aztán villogó fogával ajkába harapott, és nem szólt többet.
EnglishMirt turned to smile at her, and Asper saw tears glistening in his angry old eyes.
Mirt a lány felé fordult, és rámosolygott, de könnycseppek csillantak öreg, haragos szemeiben.
EnglishSo many bright glistening eyes fastened on him, though it was only for a moment.
Ezúttal még gyötrelmesebb volt átfurakodni a halandók között.
EnglishDee wrapped himself in his cloaklike coat, and only his eyes, glistening and malign, could be seen.
Dee beburkolózott csuklyás köpönyegébe, hogy csak a gonosz két szeme villant elő.
EnglishHe saw it glistening and he thought how cold that water must be, so awfully hurtfully cold.
Milyen hideg lehet az a víz, milyen borzasztóan, vérfagyasztóan hideg.
EnglishThere were tears glistening on her face, but they were tears of joy, not of sadness.
Az arcán könnyek peregtek, a boldogság, és nem a bánat könnyei.
EnglishTatzel blinked, and Aillas thought he saw tears glistening in her eyes.
- Tatzel szaporán pislogott, és Aillas mintha könnyeket látott volna megcsillanni a szemében.
EnglishThe woman was sobbing now; Will saw the tears glistening on her cheeks.
Az asszony már zokogott, Will látta, hogy arca könnytől fénylik.
EnglishIn its jaws was a large, glistening chunk of Gerald Burlingame.
És a szájában ott fénylett egy jókora darab Gerald Burlingame testéből.
EnglishGareth's eyes were glistening as if with tears in the lamplight.
Gareth szeme úgy csillogott a lámpások fényében, mintha könnyes lenne.