anglicko-maďarsko překlad pro "gives them"

EN

"gives them" maďarský překlad

Viz příklady pro použití "gives them" v kontextu.

Podobné překlady pro "gives them" maďarsky

to give sloveso
give podstatné jméno

Příklady použití pro "gives them" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe says good-bye to the jury, thanks them again, and gives them their instructions.
Elbúcsúzik az esküdtektől, ismét köszönetet mond nekik, majd ellátja őket instrukciókkal.
EnglishOnly such things as the earth gives them of her free will, said Morgaine.
- Csak olyasmit, amit a föld szabad akaratából ad nekik - mondta Morgaine.
EnglishBut my parents think the money gives them some kind of divine right to look down on people.
A szüleim viszont azt hiszik, mintha azért, mert sok pénzük van, lenézhetnek másokat.
EnglishJack, it gives them the ID of the only three humint assets we have on the ground over there.
Jack Ha ebbe belemegyünk, kiadjuk nekik mindhárom japánbeli emberünket mondta Edward Foley.
EnglishIt gives them the stimulation to carry on with their own private worries and anxieties.
Fölpezsdülnek tőle, és könnyebben elviselik gondjukat-bajukat.
EnglishShe gives them to us, and we rid the world of the bodies, and for that we are allowed to continue to live.
Átadja őket nekünk, mi eltüntetjük a tetemeket, cserébe szabad tovább léteznünk.
EnglishAt the corner of the building Richie pauses and gives them a final look.
Az épület sarkánál Richie megáll, és még egyszer visszanéz.
EnglishThat depends, I told her, on what kind of answers he gives them.
Az attól függ feleltem , attól függ, hogy mit tud mondani nekik.
EnglishIt gives them defensive depth, bases outside their home islands.
Mélységet ad a védekezéshez, bázist a japán szigeteken kívül.
EnglishThat gives them a feeling of security, and an air of independence.
Ettől magabiztosnak és függetlennek érezhetik magukat.
EnglishEven so, what gives them the right to enter Federation space?
Ha így is van, akkor sincs joguk behatolni a területünkre.
EnglishThe free movement of people in the European Union gives them greater scope for doing so.
Az, hogy az Európai Unión belül a személyek szabadon mozoghatnak, nagyobb mozgástered ad az ilyen cselekményekhez.
EnglishArasham is very firm 'with people who overstep what little authority he gives them.
Arasham nagyon szigorúan bánik azokkal az emberekkel, akik egy kicsivel is túllépik az általa meghatározott hatáskörüket.
EnglishThis gives them the satisfaction of knowing that they are useful and needed in society.
Ez elégedettséggel tölti el őket, hiszen ezáltal azt érezhetik, hogy továbbra is a társadalom hasznos és fontos tagjai.
EnglishThey were more likely to fall in love with, to feel pity for, to be enamored of, that which gives them erotic pleasure.
A nők szeretnek szerelmesek lenni, szánakozni, rajongani, mert érzéki örömöt lelnek benne.
EnglishThe result is a cake that gives them belly ache.
Az így készült süteménnyel aztán elrontják a gyomrukat.
EnglishThis gives them more chances of sustaining these habits and preventing obesity as a result.
Így nagyobb esélyük van arra, hogy később is megőrizzék ezeket a szokásokat, és ennek eredményeképpen megelőzzék a túlsúlyosságot.
EnglishAll children must obtain an education that gives them fair opportunities in the world we live in today.
Minden gyermeknek olyan oktatásban kell részesülnie, amely tisztességes lehetőségeket biztosít számukra a mai világban.
EnglishLet them gabble at me, if it gives them pleasure.
Hadd ugassanak csak rám, ha ez örömet okoz nekik.
EnglishAnd that's a really, like -- it gives them a handle on a world in a way that they wouldn't -- that they don't often have access to.
Ez tényleg olyan fajta irányítást ad a kezükbe melyhez máshol és máskor nem férhetnek hozzá.

Jiná slova

English
  • gives them

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.