EN giver
volume_up
{podstatné jméno}

giver (také: subscriber)
volume_up
adakozó {podstatné jméno}
A generous and cheerful giver, said Canon Prescott approvingly.
Bőkezű és készséges adakozó mondta Prescott kanonok elismerőleg.
You've never been much of a giver anyway, Michael.
Sosem voltál adakozó természet, Michael.
She was the fount, the giver, the healer of blood gods, and burnt children, but she did not drink from them.
Õ volt a forrás, az adakozó, véristenek, megégett gyermekek gyógyítója, de sose vérezte meg őket.
giver (také: donor)
volume_up
adományozó {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "giver":

giver

Příklady použití pro "giver" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWhere the development funds are concerned, the EU is the world's largest giver of aid.
Ami a fejlesztésre szolgáló pénzeszközöket illeti, a világon az EU nyújtja legtöbb segélyt.
EnglishGod appreciates a generous giver, so don't be shy.
Szolgálatunkban elérkeztünk a legélvezetesebb részhez: az adományozáshoz.
EnglishGiver of gifts to your family, giver of gifts to us!
Ki ajándékokkal halmozza el családját, ajándékokat osztogat nekünk!
EnglishThe Goddess is the giver of life and manhood... and of death.
Az Istennő adja az életet és a férfierőt... és a halált.
EnglishJessie supposed that was why she had hired the little Irishwoman - she had guessed from the first that Meggie wasn't a giver-inner.
Ebben nem is csalódott: Meggie, ha a szükség úgy hozta, keményebb volt a nyers krumplinál.
EnglishAt least not to the giver and out loud a whole year later.
Ne hányd a szememre egy évvel később.
EnglishEvery one as he hath determined in his heart, not with sadness or of necessity: for God loveth a cheerful giver.
Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.
EnglishHarry, I am such a good hand-job giver.
Harry, én meglehetősen jó kézimunkás vagyok.
EnglishAt that time, the child can understand that the mother, or the substitute primary care-giver, will come back and is not gone forever.
Ennyi idősen a gyermek már megérti, hogy az anya, vagy helyettesítője, nem ment el örökre, és vissza fog jönni.
EnglishSo I'm not a giver, huh?
Szóval azt mondod, mindent elvettem tőled?
EnglishHowever delicately disguised, charity is still horrible; there is a malaise, almost a secret hatred, between the giver and the receiver.
Bárhogyan is álcázzák, rémes dolog a jótékonyság, az adó és kapó között valami rossz érzés támad, majdhogynem titkos gyűlölet.
EnglishThe EU is the largest giver of ODA and is a model for international cooperation, and can put this experience to good use globally.
Az EU az ODA legnagyobb adományozója és a nemzetközi együttműködés modellje, és ezt a tapasztalatot globálisan is jól tudja hasznosítani.
EnglishHelios... the life-giver.
EnglishShe's a hand-job giver.
EnglishThe giver of life.
EnglishEven their names were gone, for to give another one's name was to give a part of one's identity, so that thereafter the receiver had power over 42 ANDRE NORTON the giver.
Még a nevüket is elvesztették, mert ha valakinek megmondják nevüket, ezzel egy darabot adnak oda magukból, és aztán az illetőnek hatalma lesz felettük.