anglicko-maďarsko překlad pro "feathery"

EN

"feathery" maďarský překlad

volume_up
feathery {příd. jm.}
EN

feathery {přídavné jméno}

volume_up
feathery
volume_up
tollas {příd. jm.}
Smelt bad, real bad after the sweet, feathery aromas of Pleasureville.
Örömújvár édes, tollas zamata után büdös volt, orrfacsaróan büdös.
The creature's feathery body rearranged itself again.
A lény tollas teste újrarendezdött.
Nagy, fekete, tollas szárnyak.
feathery (také: downy, flaky, fleecy, fluffy)
He was trying to wake up, but every time he came near the surface, he went down again, heavy and drowsy and sinking into the soft feathery covers of the bed.
FEL AKART ÉBREDNI, de ahányszor megközelítette a felszínt, nehézkesen süllyedt vissza az ágy pelyhes, puha mélységébe.
The air was full of life: birdforms, insectforms, and a constant rain of dust and spores and feathery seeds and bits of leaf and bird dung.
A levegő tele volt élettel: madárszerűségekkel, rovarszerűségekkel, és a por, spórák, pelyhes magvak, levéldarabok, és madárürülék szüntelen esőjével.
There was nothing except the small golden nest of her pubic hair, all feathery beneath her very slightly rounded little belly, and a dampness gleaming on her inner thighs.
De Biancán nem volt semmi, csak fanszőrzetének pici, pelyhes, arany fészke, az alig észrevehetően domborodó has alatt, és a combja belsején a fénylő nedvesség.
feathery (také: airborne, floating, flying, loose)
feathery (také: downy, fleecy, flossy, limp)
volume_up
puha {příd. jm.}
He was trying to wake up, but every time he came near the surface, he went down again, heavy and drowsy and sinking into the soft feathery covers of the bed.
FEL AKART ÉBREDNI, de ahányszor megközelítette a felszínt, nehézkesen süllyedt vissza az ágy pelyhes, puha mélységébe.
feathery
feathery
feathery
feathery
volume_up
ringó {příd. jm.}
feathery
It was feathery, and it was glinting yellow as it passed through the air, towards her pocket.
A tollszerű valami sárgán villant a levegőben, ahogy a zsebébe csúsztatta.

Synonyma (anglicky) pro "feathery":

feathery

Příklady použití pro "feathery" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe lights at Bright Star made the sky into a feathery dome of descending flakes.
A Fényes Csillag fényeitől az égbolt olyan volt felettük, mint valami hatalmas kupola.
EnglishShe shook her head, and her feathery, pearlescent hair flickered.
Amint az asszony megrázta a fejét, gyöngyházfényű haja követte a mozdulatot.
EnglishWith my feathery blond hair and Chon's athletic build, they'll try to make us the belle of the ball.
A lobogó szőke hajamat és Chon atléta alkatát elnézve, bálkirálynőt csinálnának belőlünk.
EnglishThere were feathery images in his head that could only have been dreams: life was not that terrible.
Apró képek voltak a fejében, amelyek csak álmok lehettek: az élet nem lehet olyan szörnyű.
EnglishIt had long, feathery antennae and six long, fine legs.
Nyúlánk, szőrös csápjai voltak és hat hosszú, finoman ízeit lába.
EnglishShe remained a vision, lacking only the white feath­ery wings to be an angel.
A lány továbbra is olyan volt, mint egy látomás, csak a fehér szárnyak hiányoztak, hogy egy földre szállt angyal legyen.
EnglishNow streaks of cloud near the horizon began to glow rosily, and the feathery tops of the palms were green.
Aztán a látóhatár fölötti felhősávok rózsaszínűén izzani kezdtek, és a pálmák tollkoszorúja kizöldült.
EnglishThe blades missed the brothers by a foot or more, simply lopping off the feathery heads of the prairie grass.
A pengék vagy fél méterrel vétették el a fivéreket, és csak a fűszálak bolyhos tetejét kaszálták le.
EnglishBeyond him the bright-blue ceiling was covered in startlingly vivid angels with giant white feathery wings.
Fölötte a harsogóan kék mennyezeten meghökkentően életszerű angyalok csattogtatták óriási, fehér szárnytollaikat.
EnglishThe low westering sun slanted between the big houses and through the feathery palm fronds, streaking everything with gold.
A lebukó nap sugarai ferdén sütöttek a nagy házakra a pálmák között, és mindent aranyszínűre festettek.
EnglishThe sky and the sea to the west were raven meeting crow, as feathery smooth and sensuous and inviting as death.
A nyugati égbolt és az óceán hollófeketévé változott; a sötét, tollsima sötétség érzéki és hívogató volt, akár a halál.
EnglishFlash, a pale something flared before her face, followed at once by a brighter flash, by a feathery flicker as luminous as a lambent flame.
Hirtelen egészen közel egy éles villanást látott, majd ezt egy még fényesebb, még csillogóbb követte.
EnglishBeyond the black iron gate, flanked by feathery ferns and bushes, a walkway led between a pair of two-story apartment buildings.
A fekete vaskapu mögött két sor kétszintes bérház közt sűrű páfrányoktól és cserjéktől szegélyezve futott a járda.
EnglishFrank Quinton, Portland's medical examiner, was a bald man with a feathery fringe of white hair surrounding the back of his head.
Dr. Frank Quinton, Portland város törvényszéki orvosszakértője angyali mosolyú, fémkeretes szemüveget viselő férfi volt.
EnglishWhen we hugged them goodbye, Tanya made a game of tugging my hair out of shape and watching it flow back into a feathery crest.
Mikor búcsúzóul megöleltük őket, Tanya azzal játszott, hogy összekócolta a hajamat, és figyelte, amint az visszakúszik tollbóbita formájába.
EnglishMy legs were feathery.
EnglishAs ephemeral as a cool draft against her arms and throat and face, whether felt or imagined, feathery wings flicked, flicked, and trembled.
A csendben Jilly hirtelen ismét meghallotta, vagy hallani vélte a gyerekek csilingelő kacagását, és karján, arca körül megint érezte a szárnycsapásokat.