EN express
volume_up
{podstatné jméno}

express (také: fast train, non-stop train)
volume_up
gyorsvonat {podstatné jméno}
Most of the big expresses stop there, and trains are shunted, re-sorted, and made up.
A legtöbb gyorsvonat megáll itt; tolatnak, vonatokat állítanak össze és szednek szét.
The eight-ten express steamed majestically into the Gare d'Austerlitz precisely on time.
A nyolc óra tízes gyorsvonat méltóságteljesen pöfögött be a Gare d'Austerlitzre, pontosan, menetrend szerint.
The apparition passed and disappeared in an instant, leaving behind it a long train of white dust, as an express locomotive leaves behind a train of smoke.
Egy pillanat alatt el is tűnt, maga mögött hosszú, fehér porfelhőt kavarva, mint ahogy a gyorsvonat nyomát is fehér füstoszlop jelzi.
volume_up
futár {podstatné jméno}
express
volume_up
gyors küldönc {podstatné jméno}

Příklady použití pro "express" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMiss Rowan, as befitted one who held a degree in psychology, had views to express.
Miss Rowan, mint pszichológushoz illik, rögtön előhozakodott az elgondolásaival.
EnglishFinally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.
Végezetül együttérzésemet és tiszteletemet szeretném kifejezni japán barátainknak.
EnglishIt is imperative that the European Parliament express its views on the crisis.
Okvetlenül szükséges, hogy az Európai Parlament véleményt mondjon a válságról.
EnglishWe will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Ezúton szeretném újra kifejezni Haiti népével érzett őszinte szolidaritásunkat.
EnglishI wish to express my concern in particular about the fate of emissions trading.
Aggályaimat szeretném kifejezni, különösen a kibocsátáskereskedelemmel kapcsolatban.
EnglishOf those seven, one is, if I may so express myself, a bogus little Indian boy.
S hetünk közül valaki ha szabad így kifejeznem magam egy álcázott kis néger.
EnglishI would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
Szeretném elmondani, hogy alapvetően megbízom az állami felügyelet rendszerében.
EnglishHowever, I also have to express concerns regarding the legal base and scope.
Aggodalmamnak kell azonban hangot adnom a határozat jogi alapja és tartalma miatt.
EnglishLook, you can fly Royalty Express for a year, or you can leave the airline.
Nézze, egy évig repülhet a Royalty Expressen,... vagy kiléphet a légitársaságtól.
EnglishAllow me, therefore, to express my special thanks to Peter Traung and Luca Visaggio.
Hadd fejezzem ki tehát különleges köszönetemet Peter Traungnak és Luca Visaggionak.
EnglishPolitical opponents still do not have the right to express themselves freely.
A rendszer politikai ellenfeleinek nincs joga a szabad véleménnyilvánításra.
EnglishThat was the right approach to take and it had my express support at the time.
Ez helyes megközelítésnek bizonyult, amelyet abban az időben kifejezetten támogattam.
EnglishAgain, I would like to express my thanks to everyone who helped with this work.
Szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában.
English. - I wish to express my regret in view of the imprisonment of Gilad Shalit.
írásban. - Szeretném sajnálatomat kifejezni Gilad Shalit fogva tartását illetően.
EnglishI would like to express my gratitude for your positive endorsement of our proposal.
Szeretném hálámat kifejezni, amiért javaslatunkat pozitív módon jóváhagyták.
EnglishI wish to express a concern I have with regard to business conditions for aviation.
Hangot kívánok adni a repülés üzleti feltételeivel kapcsolatos aggályaimnak.
EnglishI would like there to be a third place in which you could express your third loyalty.
Szeretném, ha lenne egy harmadik hely is, ahol kifejezhetné a harmadik lojalitását.
EnglishI shall send this by express, that no time may be lost in bringing me your answer.
Gyorspostával küldöm ezt a levelet, hogy haladék nélkül választ kaphassak.
EnglishThat being said, I am not going to express an opinion on a hypothetical referendum.
Az elmondottak után nem alkotok véleményt egy feltételezett népszavazásról.
EnglishWe were able to express our expectations.
Be tudtuk mutatni a kötelezettségvállalásainkat és ismertetni tudtuk az elvárásainkat.